Структура

Общо събрание

Кандидатури за попълване на състава на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите:

  1. Кристиян Руменов Маджуров           фак.номер: 1720567
  2. Мартин Диянов Петков                      фак.номер: 1722200
  3. Любомир Яворов Цветанов               докторант катедра „Недвижима собственост“

Председател
Заместник-председател
Заместник-председател