Резултати от търсене за Туризъм

Страници

81 results found
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... .2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Аграрен бизнес редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Хотелиерство и ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 12.5.2020 г. ... студенти, които искат да учат туризъм в УНСС, вече могат да го изберат още с кандидатстването си, т. е избралите специалност при кандидатстване не подлежат на класиране след втори курс. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? 1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ ЗА ...
ОНС "Доктор" 12.5.2020 г. ... програма "Икономика и управление (туризъм)"- в редовна, задочна и свободна форма на обучение. - Препоръчваме Ви редовната форма на обучение, тъй като тя има своите конкурентни предимства като: - Обучението продължава 3 год; - За периода на обучението си получавате ...
ОКС Магистър 15.6.2020 г. ... . МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! Управление индустрията на гостоприемството - дистанционна форма на обучение на английски език - Ние от катедра "Икономика ...
ОКС Бакалавър 2.6.2020 г. ... по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. са специализираните дисциплини (свързани с туризма). - Всеки студент има право ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 9.4.2020 г. ... за развитие на алтернативен туризъм в Северозападен и Северен централен район на България. Анализ и оценка на диспропорциите в развитието на Югозападния район на България. Предизвикателства и перспективи за развитието на малките общини в България (на примера на ...
За проекта 31.3.2020 г. ... ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“ Ръководител: Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/: Доц. д-р Мариана Янева, УНСС, ...
проф. д-р Таня Петрова Парушева 24.2.2020 г. ... поведение”, „Културен туризъм”, „Глобализация в туризма” и „Управление на свободното време”. Ръководител е на магистърски програми „Международен туризъм” и „Туристически бизнес”. Научните интереси на ...
Акредитация на докторски програми 23.7.2020 г. ... . Икономика и управление (туризъм) 27.05.2015 г., шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт) 27.05.2015 г., шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и ...
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... , медии, транспорт, сигурност, туризъм. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Жестът на компания SUTHERLAND удивлява и респектира и показва, че успешното ...
Администрация и управление II курс 12.3.2019 г. ... .30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 731 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 731 30.03.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула 731 31.03.2019  9 ...
Администрация и управление I курс 3.4.2019 г. ... .00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 732 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л Х.преп.Е.Попова РЦДО 732 23.03.2019  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 502 732 24.03 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 12.3.2019 г. ... .30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 724 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 724 23.03.2019  9.00-15.00 Интелектуална собственост Л проф.д-р Вл ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.3.2019 г. ... .03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 725 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 725 23.03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501 725 24.03 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 5.3.2019 г. ... .03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 708 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 708 16.03.2019 11.00-18.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 403 708 17.03.2019 9.00-16 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 5.3.2019 г. ... .03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 709 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 709 30.03.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р М.Ангелова 503 709 31.03 ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... подрегион в Словакия; Местна асоциация по туризъм; Словашки минно-геоложки музей. Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка) Акцентът е поставен върху персонала на туристическите съоръжения в дестинациите в списъка на световното ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... .ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=5033 Колеж по туризъм – Варна Уебсайт: http://www.ct-varna.com/ Контакти: http://www.ct-varna.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-8bg.html Университет „Проф. Асен Златаров“ Уебсайт: https://www.btu.bg/index ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... туризма като стопански отрасъл. Видове туризъм. Условия и фактори за развитието на туризма - природни, демографски, исторически, социално-икономически, политически, екологични и др. Материално-техническа база на туризма. Развитие на вътрешния туризъм. Развитие на международния ...
Магистърски тези - архив 3.11.2018 г. ... , тема: Специалните събития в културния туризъм по образец на община Троян и региона, 2009, научен ръководител: доц. д-р Соня Алексиева Елена Геновска, тема: Медийният образ на настоящия американски президент Барак Обама, 2009, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски Диляна ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... , регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и други. Дискусиите преминаха на изключително високо научно ниво. ...
Администрация и управление, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 730 24.06.2018  9.00-11.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 403 730 24.06.2018  11.00-13.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 404 730 24.06 ...
Администрация и управление, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 731 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 731 24.06.2018  11.00-13.00 Приложен мениджмънт доц.д-р М.Кузманова 505 731 24.06 ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15. 00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  от 15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 723 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 723 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 723 24.06.2018  11 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 707 24.06.2018  9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505 707 24.06.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 406 707 24.06 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково 708 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 708 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 708 24.06 ...
Администрация и управление II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 730 17.06.2018  09.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Администрация и управление I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 731 17.06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .00 ч. Физкултура и спорт - туризъм доц.Спас Ставрев на входа на ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, 2 сем. 7.6.2018 г. ... .06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм х.преп.Е.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 723 17.06.2018 9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 707 17.06.2018  09.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 708 17.06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Всеки брой на списанието „Инфраструктура & Комуникации” има ясно изведена тематична насоченост. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... на туризма като стопански отрасъл. Видове туризъм. Условия и фактори за развитието на туризма - природни, демографски, исторически, социално-икономически, политически, екологични и др. Материално-техническа база на туризма. Развитие на вътрешния туризъм. Развитие на международния туризъм. ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково  732 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 732 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 723 07.10.2017  11.00-18.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 503 723 08.10.2017  09.00-16.45 Основи на ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 707 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 707 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00- Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 708 07.10.2017  11.00-18.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 406 708 08.10.2017  09.00-16.45 Икономическа ...
Администрация и управление II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 730 07.10.2017  09:00-16.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 403 7301 08.10.2017  09:00-16.45 Управление на ...
Администрация и управление I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 731 07.10.2017  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404 731 08.10.2017  09.00-16.45 Икономика и ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... и управление (туризъм)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05 ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ООН 2014 Д-Р ЛАСЛО АНДОР – УНГАРИЯ ЕВРОКОМИСАР ПО ЗАЕТОСТТА, СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕТО 2014 ПРОФ. ПОЛ КРУГМАН – САЩ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА ...
Новини 22.5.2017 г. ... по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес.  Публикацията можете да видите тук.   СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ" Дата: 27.10.2016  Източник: Британско посолство - ...
За конференцията 26.2.2020 г. ... , енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   Деветата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се проведе на 22 април 2020 г. в Университета за национално и световно стопанство.   Работни езици на конференцията: български и английски ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... Миланова Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .21 Международен туризъм         X             2.22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски ...
Контакти 16.6.2020 г. ... по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково pgthas@abv.bg 038/62 22 97; 62 22 96 Пенка Петкова Георгиева 0879069801 26 ПГТР  Враца veninasea@yahoo.com 0878 624 ...
Членове 16.6.2020 г. ... – Хасково 25. ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково 26. ПГМ „П.Р. Славейков“ – Якоруда 27. ПГТР - Враца 28. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък 29. ПГИТ "Алеко ...
Ръководство 22.6.2020 г. ... гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград, pgit_vd@abv.bg 3. Мариета Георгиева - директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин; thti_vd@yahoo.com Секретар на ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 02.02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Екология и устойчиво развитие; Международен туризъм; Финансов контрол, Европейска интеграция; Световна икономика; Геоикономика и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; Световна ...
Двумесечен достъп до електронните ресурси на CABI 9.6.2014 г. ... научни конференции и пр.) по теми обхващащи туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.), политики и управление на туризма, отдих и възстановяване, изкуства и забавления, организиране и управление на събития, спорт, и др. http://www.cabi.org/leisuretourism   Forestry ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 05.02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Инвестиции в ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... различни видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения предполагат в курса на обучение да ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, агентската и екскурзоводската дейност ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, агентската и екскурзоводската дейност ...
Изпитни програми 12.11.2019 г. ... на доставките 36 Икономика и управление (Туризъм) Икономика на туризма 37 Икономика и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и ...
Докторски програми за учебната 2019/2020 г. 26.9.2019 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... туризъм 162 Международни икономически отношения                     401 402 Международни икономически отношения със ...
Специалности 28.8.2012 г. ... туризъм       Х         Прогнозиране и ...
Електронни ресурси 22.4.2020 г. ... , операции и качество, туризъм, строителство и имоти. 58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus. http://www.emeraldinsight.com • ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм; Специализирани видове туризъм; Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... . Международен туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. Банкова сигурност 15. ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.12.2019 г. ... – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със ...
История 1.2.2012 г. ... , е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” относно актуалните проблеми на обучението по специалността. Анкетирани са около 150 студенти. Второ. През м.септември 2003г. бе проведен курс за повишаване на квалификацията на служители на Националния статистически институт, представляващ ...
История 3.2.2012 г. ... създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от ...
История 7.2.2019 г. ... – външна търговия, банково дело, международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница ...
История 17.9.2016 г. ... Георги Стойковски (лека атлетика), проф. Георги Щерев (туризъм и ски), Христо Кутровски (тенис), Надя Недялкова (туризъм и ски, каланетика, тенис), Петър Шошев (ОФП, фитнес), мс Лиляна Млякова (ОФП, фитнес), Светлана Цонева (плуване), Цветан Владайчев  (футбол), мс Кирил Германлиев (хандбал, тенис),  ...
Наука 17.4.2020 г. ... и опит, които да предадат на студентите изучаващи туризъм в УНСС. - Системно катедра "Икономика на туризма" организира различни научни форуми, с които представя научните достижения на преподавателския състав, докторантите и своите студенти. - В организираната от УНСС и катедра "Икономика на туризма" ...
Специалности 12.3.2019 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност.       Студентите ...
Специалности 11.10.2012 г. ... Тошева 10. Шахмат – хон. преп. Георги Стойковски 11. Туризъм -  хон. преп. Венцислав Йорданов,  хон.преп. Антон Гочков, хон. преп. Евгени Евгениев 12. Спортно катерене – хон. преп. Доц. Кънчо Долапчиев, хон. преп. Мария Георгиева 13. Лечебна физкултура -  хон. преп. Симеон ...
Обучение 11.10.2012 г. ... на маса, плуване, аеробика, каланетика, фитнес, шахмат, туризъм, спортно катерене и лечебна физкултура. Обучението се извърша по специално изготвени програми за всеки вид спорт.  Графикът на провеждане на учебните занимания по видове спорт е изложен на информационното табло в спортен комплекс „Бонсист“ ...
В медиите 16.3.2012 г. ... . Таня Парушева ("Предизвикателства пред глобалния туризъм"), доц. Мариана Янева ("Национални особености на консултинга"), най-младият доцент Еленита Великова ("Детерминанти на СПА туризма"), доц. Тодорка Тончева и др. Дискусиите акцентираха върху тези и други актуални проблеми от ...
Обучение 17.5.2017 г. ... сем. Туристически бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...
Видове спорт 3.4.2012 г. ... . Аеробика 8. Каланетика 9. Фитнес 10. Шахмат 11. Туризъм 12. Спортно катерене 13. Лечебна ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... спортният клуб развива три вида спорт – футбол, туризъм и танци. За негов първи председател е избран А. Пигулев. В началото спортните занимания  се провеждат във физкултурния салон на ул.”Екзарх Йосиф”, в басейна на градската минерална баня и на открито на терените на “Колодрума” в Борисовата ...
График 17.12.2019 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима ...
Акредитирани докторски програми 2.7.2020 г. ... и управление (туризъм) Икономика и управление (търговия) Икономика и управление (стопанска логистика) Организация и управление на производството (индустрия) Организация и управление извън сферата на материалното ...
УНСС №1 5.3.2020 г. ... на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, и др ...