Резултати от търсене за Туризъм

Събития

88 results found
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 06.07.2020 г.          -    10.00 ч.   І ЕЗИК      Политически науки, МО, Политология, ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ... и ресторантьорство 5 3.Международен туризъм 3 4.Икономика на туризма 6 5.Туристически дестинации 5 6.Природоползване в ...
Осма международна конференция в Македония с партньори на катедрата 3.2.2020 г. ... изучаването на културното наследство (Баку), Колежа по туризъм и мениджмънт в Босна и Херцеговина, Руската академия на науките и др. Двудневната програма на конференцията се проведе в Охрид на 16 и 17 януари 2020 г. Най-големият принос на традиционото и организиране е изградената устойчива и разстяща ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... земеделие, производство на здравословна храна, туризъм за устойчивост на регионите; индустрия 4.0, логистика и транспорт; кръгова икономика и климатични промени; международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.               ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... език“ и на магистрите от „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Този ден отбелязва една съществена крачка във вашето развитие. Искам първо да поздравя родителите: Вашите деца вече са пораснали. Имайте повече ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... в десет професионални направления, сред които право, туризъм, външна търговия, финанси и околна среда. На конференцията бяха обсъдени перспективите в управлението, изследователската дейност и преподаването, свързани с последните избори за Европейски парламент ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в ...
Пробен достъп до база данни Emerald Insight 3.10.2019 г. ... на образованието Управление на околната среда Туризъм & отдих Маркетинг & връзки с обществеността Социология Обществена политика Обучение & развитие 90% от сериите в колекцията имат томове, индексирани в Scopus. Период на достъп: 01 октомври 2019 - 31 октомври 2019 ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... г., организирана от Факултета по икономика, бизнес и туризъм (Faculty of Economics, Business and Tourism) на Университета на Сплит (University of Split), Хърватия. Доц. Трифонова и доц. Атанасов представиха съвместен научен доклад на тема „Assessment of the Net Effect of the Active Labour Market ...
Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет 14.2.2019 г. ... от специалност „Международен туризъм“ Ангел Стойков беше избран за председател на Студентския съвет (мандат 2019 - 2021 г.). Ангел Стойков Ангел е от Бургас и е на 23 години. Бакалавърската си степен, специалност „Икономика на туризма“, завършва в УНСС. ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... като фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм  Статиите ще бъдат публикувани в тематичен сборник ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... на здравословна храна; - развитие на регионален туризъм; - предприемачество и регионално развитие; - данъчна политика и регионално развитие; - приложение на европейски средства за регионално развитие чрез трансгранично сътрудничество; - взаимодействие между социално и икономическо развитие; - ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 25.9.2019 г. ... , IACUDIT-Международна асоциация за културен и цифров туризъм, I4G - Бизнес инкубатор. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 1. Проектиране на нова учебна програма DIGITAL HUMANIST, основана на три измерения: когнитивна (учене чрез мислене) - съчетаване на класната стая с електронно обучение с използване на общодостъпни ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града. Доц. д-р Биляна Томова и  гл. ас. Диана Попйорданова  Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творческите индустрии. Всяка десета ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града. Доц. д-р Биляна Томова и  гл. ас. Диана Попйорданова  Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творческите индустрии. Всяка десета ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Ще ви запомним като випуск, доказал с качествата си утвърдената традиция, че при нас идват най-добрите средношколци, които се превръщат в най-добрите ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... Молова, Професионална гимназия по икономика и туризъм ,"Алеко Константинов‘", гр. Велинград; - Аксела Мустафа Добринишка, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил; - Мила Георгиева Йорданова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... „Администрация и управление“ и „Туризъм“ ще продължи, посочи министърът. При тях обаче издръжката ще бъде увеличена с 10-15%, тъй като тя е най-ниската в сравнение с другите професионални направления. Обмисля се и възможността за някои специалности с огромен недостиг на кадри ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... на Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ - Велинград, представи доклад „Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще“ и разказа за изградените дългогодишни контакти и богатата алумни дейност на гимназията ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... директор на професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - Велинград, представи доклад на тема "Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще". Инж. Байлова представя своя доклад Тя акцентира върху добрата практика на представляваното от нея училище, чрез ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... въздействие на туризма. Практическо проучване: туризъм в селските райони в Румъния“ доц. д-р Валентин Михай изтъкна предимствата на туризма за развитието на бизнеса, обществените организации и местното население. Студентите  Румънските преподаватели със ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 8.5.2018 г. ... , 03 май 2018 11:26 Студентите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 3.5.2018 г. ... от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на снимката долу) ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото между шестте катедри ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... по лека промишленост и туризъм, Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Средното училище „Нешо Бончев“, 144 училище „Народни будители“ и Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в ...
Публична лекция на тема „Книги и географски карти – топографската традиция в испанската литература“ 18.12.2017 г. ... и своеобразен литературен туризъм по географските „адреси“ на авторите, на техните музеи и местата, които са описали, отбеляза лекторът и даде пример с маршрута на Сервантес и неговия герой Дон Кихот. Проф. Риос коментира също какво е литературен ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград - Мариан Анатолиев Маринов от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин - Христиана Павлова Иванова от Национална търговска гимназия ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... , „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение ...
Публична лекция на блокчейн инвеститорът Никола Евтимов 25.10.2017 г. ... за развитие на селския туризъм. Лекторът се спря на разликата между биткойн и блокчейн и посочи, че целта на дискусията е да се обсъди алтернативата на криптовалутата като стойност, а не самата технология ...
Наш преподавател участва в най-тежкия планински маратон "Пирин-Ултра" 27.9.2017 г. ... от преподавателя по пешеходен туризъм Венцислав Йорданов, който взе участие на дългото трасе. Въпреки изключително неблагоприятните метеорологични условия (студено време, сняг и суграшица)  и контузията в левия крак, която получи едва на 70 км., ...
Наши преподаватели участваха в юбилейна конференция в Полша 26.9.2017 г. ... „Икономика, мениджмънт и туризъм” на Вроцлавския икономически университет, Полша. Темата на форума, в който участваха представители от Полша, България, Чехия и Украйна, беше „Глобалната икономика в контекста на регионалното развитие”. ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... Бизнес Бюджет Инфраструктура Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и тяло Анализи Анкети ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... за развитие на съвременния туризъм“, „Състояние на спа туризма“, „Развитие на гастрономическия туризъм“ и др ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... за развитие на съвременния туризъм“, „Състояние на спа туризма“, „Развитие на гастрономическия туризъм“ и др ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 5.4.2017 г. ... наследство и културния туризъм, направи сравнителен анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия на европейските страни,  открои стратегията на Столичната община, коментира въпроса за осигуряване на автономността на Националния ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... наследство и културния туризъм, направи сравнителен анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия на европейските страни,  открои стратегията на Столичната община, коментира въпроса за осигуряване на автономността на Националния ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. В зала "Тържествена" Доц. д-р Тодорка ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... Янакиева от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград. На четвърто място са класирани четирима ученика: - Аксиния Александрова Йорданова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград; - Спаска ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... , председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес.  Публикацията можете да видите тук.   СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ" Дата: 27.10.2016  Източник: Британско посолство - София  Днес в британската ...
Отличие за наш преподавател от катедра "Икономика на туризма" 26.10.2016 г. ... туристическа дестинация за четири сезона чрез културен туризъм”, който е публикуван в сборника на форума ...
Отличие за наш преподавател 21.10.2016 г. ... туристическа дестинация за четири сезона чрез културен туризъм”, който е публикуван в сборника на форума ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... , Качество и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС. По време на форума Работата на международната конференция продължи по секции в голямата и малка конферентна зала ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... , енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска. Научната конференция продължи в заседания по секции.    В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... , енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска. Научната конференция продължи в заседания по секции.    В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... , която говори за алтернативния туризъм като ключов сектор за устойчивото развитие на туризма и икономиката (на снимката долу) ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 14.12.2015 г. ... , браншовите организатори в сектор"Туризъм", на община "Младост", на центрове за професионално обучение, на обучителни институции и университети, на НПО и консултантски фирми дискутираха по предоставените стандарти за професионални компетентности, както и с методите и ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... член в комисията по транспорт и туризъм на ЕП, участниците в изследователския екип доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Центъра, гл.ас. д-р Ивайло Беев, ас. д-р Петя Коралова, учени от различни катедри на университета. Георги Пиринки, проф. Румен ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се проведе в зала „Тържествена“ и на нея присъстваха новият декан на факултет ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха ...
Резултати от международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ 19.10.2015 г. ... , регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и други. Дискусиите преминаха на изключително високо научно ниво. ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 15.10.2015 г. ... , регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионални инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и др. Участниците се обединиха около виждането, че регионалното развитие ...
Заключителна конференция по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” 29.6.2015 г. ... , в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... , която говори за алтернативния туризъм като ключов сектор за устойчивото развитие на туризма и икономиката (на снимката долу) ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... , в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема ...
Среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм“ 4.3.2015 г. ... власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо Да Винчи“ – Партньорства. Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... конференция “Културен и поклоннически туризъм”, 27-28 ноември 2014 г., София. Организиране на конкурс Организиране и провеждане на конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес в периода март - 15 май 2014 г., с награден фонд, осигурен от Банка ДСК ...
Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 12.1.2015 г. ... генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН В академичното си слово генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура Ирина Бокова благодари за високото отличие и подчерта, че за нея е чест да носи почетното ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... на туризма“ и магистрите от „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“. Благодарност към преподавателите: проф. Тадаръков, проф. Парушева, проф. Рибов Вашата катедра и специалност са едни от знаковите за ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... предприемачество“, „Транспорт и туризъм“, „Транспорт и енергетика“. Заседанията се проведоха в голямата и малката конферентна зала на университета ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм. КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ПРОЕКТА RETOUR – RUSSIAN FOR TOURISM От началото на проекта, януари 2014, са осъществени вече две партньорски срещи: в Емполи (Италия) на 6-7 януари 2014 и в Сарагоса (Испания) на 2-3 юни. На тези срещи ...
Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм 16.6.2014 г. ... генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН, до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. В писмото проф. Рифай отправя покана студенти от УНСС да проведат стажа си в Световната организация по туризъм, за да „обогатят разбирането си за влиянието на икономиката върху ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. На тържественото събитие присъстваха академичното ръководство на университета, Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката, преподаватели, представители на медиите. Проф. Статев представя госта. ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... тема „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“. В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, ...
Трета среща по проект за обучение на местните власти в областта на селския туризъм 7.5.2014 г. ... на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка “, финансиран по програма Леонардо Да Винчи – Партньорства.  Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, мястото и ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... 23 студенти - магистри от „Международен туризъм“ и бакалаври III и IV курс от специалност „Икономика на туризма“. От провежданите ежегодно над 20 конференции, няколко са студентски, а вашата традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... земното кълбо, а 450 млн.  души са заети с туризъм. „Туризмът е най-голямата индустрия в световен мащаб“, изтъкна лекторът и определи опорните думи за успешните бъдещи професионалисти – страст и мотивация. В голямата конферентна ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра “Икономика на ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. В срещата участва проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ към ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. От страна на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... на икономиката и енергетиката с ресор туризъм  Бранимир Ботев. В залата бе и първият випуск по програмата -  осем български и четирима френски студенти, които два семестъра ще се обучават в УНСС. Това е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... . д-р Асен Златаров“, колеж по туризъм и др. По време на сесията в малката конферентна зала ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения предполагат в курса ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... и катедрата. От тази година специалността „Туризъм“ се присъедини към общо десетте специалности, които в нашия университет се изучават изцяло на английски език, каза ректорът и посочи, че съвместната магистърска програма с английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна ...
Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация 30.3.2013 г. ... услуги, хотелиерски услуги и туризъм; консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.  Членство в професионални ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... , за издаване на съвместни дипломи по туризъм за ОКС „магистър“ от УНСС ULCO и за обмен на студенти и преподаватели.  Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра "Икономика на туризма", и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, с колеги от ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма". Проф. д-р Димитър Тадъръков приветства абсолвентите. На тържеството присъстваха и доайенът на катедрата проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата, и ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... , в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.   От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра "Икономика на туризма", проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д.ик.н. Христо ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... отчита добри резултати за българския туризъм през последните няколко години - както при броя туристи посетили страната, така и при приходите от туризъм. В тази връзка постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... тема: "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" събра представители на науката и практиката в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. В него взеха ...
Нашите магистри по туризъм и с френски дипломи 24.4.2012 г. ... (ULCO), Франция; - издаване на дипломи по туризъм от двата университета; - обмен на студенти между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Договорите ще влязат в сила веднага след подписването им от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
УНСС е абсолютен лидер 29.11.2011 г. ... (с осигурителен доход 1264,80 лв.). "Туризъм" е с 0,00% регистрирани безработни! "Администрация и управление". "Право" и "Политически науки" на УНСС са другите професионални направления на челни позиции. Това означава, че всичките шест ...