Резултати от търсене за Туризъм

Предстоящо

37 results found
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в отдел ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... 9 май от 9.00 ч. в зала 2028А, катедра „Икономика на природните ресурси“ организира публична лекция и дискусия с преподаватели и изследователи от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния на следните теми: Assoc. Prof. Dr Ionel – Mugurel Jitea: ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 19.4.2018 г. ... енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: 3036    І ЕЗИК Политически науки, МО, Политология, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... Буров“ – Хасково 21. ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково 22. ПГМ „П.Р. Славейков“ – Якоруда 23. ПГТР - Враца 24. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък 25. ПГИТ "Алеко Константинов" – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО                        Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10 ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ............................................................................................................... ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм). •           Сравнителен европейски анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия. •           Икономически ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ............................................................................................................... ...
Заявления за специални избираеми дисциплини през VIII семестър на учебната 2016/2017 година 30.3.2016 г. ... планиране" 6. Маркетингово разузнаване - к-ра "Туризъм" 7. Стокознание - к-ра "Стокознание" Факултативна дисциплина:Директен маркетинг - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"    Приложение: формуляр „Заявление за избираеми ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   За повече информация:  http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 ...
Трета международна научна конференция SGEM за обществени науки и изкуства 27.1.2016 г. ... , политически науки, право, финанси, икономика, туризъм, антропология, археология, история, философия, история на изкуствата, съвременни изкуства, сценични и визуални изкуства, архитектура и дизайн. Публикуваните статии се представят за оценяване и индексиране от Web of Knowledge, Web of Science, ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 20.10.2019 г. ... , реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и ...
Международна кръгла маса "Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм" 28.10.2015 г. ... пред глобалния туризъм”  Научният форум е посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС. Под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  30 октомври, 9 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... , „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... .  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. Управление на европейските фондове и местното самоуправление   Важни ...
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 30.3.2015 г. ... създаването на специалност “Туризъм” в УНСС. Темата на събитието ще бъде -  „Балните танци”. Студенти от трети и четвърти курс ще изненадат гостите в Kempinski Hotel Marinela Sofia със специално подготвените от тях валс, танго и ча-ча-ча ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои на 1 декември от 12,00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... комуникации Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ ...
Международна конференция за млади лидери „СОФИМОН“. 27.5.2014 г. ... , интеграция, спорт и туризъм”, представляваща кмета на гр. София), инж. Стоян Лазаров (директор на Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, представляващ Столична община), Юлия Николова (основател и член на Ротари клуб София ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 31.3.2014 г. ... В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“ В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Кръглата маса се провежда под патронажа на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 11.9.2013 г. ... възпитание - пешеходен туризъм”             Необходими документи: Заявление за допускане за участие в конкурс до ръководител катедра”Физическо възпитание и спорт”; Автобиография (CV); Диплома ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... план. Алтернативният туризъм и сигурността. Регионално развитие на туризма в България. Маркетинг и управление на туризма. Важни срокове: 1. Изпращане на заявка за участие (заглавие, абстракт и ключови думи на английски език).  Краен ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Магистърски стипендии за обучение в Германия 28.9.2012 г. ... инженерни, природни науки или туризъм. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване можете да намерите на интернет страницата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ - www.cmfnd.org или на страницата на ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 12.11.2012 г. ... в развитието на глобалния туризъм“ на 8 май (вторник) в голямата конферентна зала на университета. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д.икн. Стати Статев ...
Кръгла маса на тема: "АСТА - "за" и "против" 9.2.2012 г. ... политика, енергетика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, ръководители и представители на организациите за колективно управление на авторски или сродни права, ръководители и представители на творчески съюзи и ...
Информационен ден и кръгла маса за насърчаване на предприемачеството в културния туризъм 14.12.2011 г. ... търговско-промишлена палата организира информационен ден и кръгла маса по проект "SAGITTARIUS: Насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на ...