Резултати от търсене за Туризъм

Предстоящо

40 results found
Годишна международна научна конференция на Kaтедра "МИО и бизнес" 28.7.2020 г. ... Туризъм - състояние и перспектив -          Правни аспекти на ЕС Краен срок за изпращане на заявката за участие и доклада, съдържащ заглавие на български и английски език, кратко резюме (до 10 ...
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... по стипендиантска програма „Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от фондация "Св. Св. Константин и Елена". Краен ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”,  редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 2 декември в 11.00 ч. в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... 9 май от 9.00 ч. в зала 2028А, катедра „Икономика на природните ресурси“ организира публична лекция и дискусия с преподаватели и изследователи от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния на следните теми: Assoc. Prof. Dr ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... , търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: 3036    І ЕЗИК Политически науки, МО, Политология, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... – Хасково 21. ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково 22. ПГМ „П.Р. Славейков“ – Якоруда 23. ПГТР - Враца 24. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък 25. ПГИТ "Алеко Константинов" ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО                        Писмен    -     13.10.2017 г.      - ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ................................................................................................... ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... , културното наследство и културния туризъм). •           Сравнителен европейски анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия. •           ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ................................................................................................... ...
Заявления за специални избираеми дисциплини през VIII семестър на учебната 2016/2017 година 30.3.2016 г. ... 6. Маркетингово разузнаване - к-ра "Туризъм" 7. Стокознание - к-ра "Стокознание" Факултативна дисциплина:Директен маркетинг - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"    Приложение: формуляр „Заявление за избираеми ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... , търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   За повече информация:  http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 ...
Трета международна научна конференция SGEM за обществени науки и изкуства 27.1.2016 г. ... науки, право, финанси, икономика, туризъм, антропология, археология, история, философия, история на изкуствата, съвременни изкуства, сценични и визуални изкуства, архитектура и дизайн. Публикуваните статии се представят за оценяване и индексиране от Web of Knowledge, ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 10.1.2020 г. ... и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, ...
Международна кръгла маса "Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм" 28.10.2015 г. ... и предизвикателства пред глобалния туризъм”  Научният форум е посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС. Под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  30 октомври, 9.30 часа, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... и управление ІІ.  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. Управление на европейските фондове и местното самоуправление   Важни ...
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 30.3.2015 г. ... повод 25 години от създаването на специалност “Туризъм” в УНСС. Темата на събитието ще бъде -  „Балните танци”. Студенти от трети и четвърти курс ще изненадат гостите в Kempinski Hotel Marinela Sofia със специално подготвените от тях валс, танго и ча-ча-ча ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои на 1 декември от 12,00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... , реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Курсове по ...
Международна конференция за млади лидери „СОФИМОН“. 27.5.2014 г. ... на дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, представляваща кмета на гр. София), инж. Стоян Лазаров (директор на Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, представляващ Столична община), Юлия Николова (основател и член на Ротари клуб София Интернешънъл), Ханс ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 31.3.2014 г. ... тема: „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“ В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Кръглата маса се провежда под патронажа на ректора на УНСС Проф. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... , и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ 14.10.2013 г. ... на икономиката и енергетиката с ресор туризъм  Бранимир ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 11.9.2013 г. ... възпитание - пешеходен туризъм”             Необходими документи: Заявление за допускане за участие в конкурс до ръководител катедра”Физическо възпитание и спорт”; Автобиография (CV); Диплома за завършено ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... , регионален и местен план. Алтернативният туризъм и сигурността. Регионално развитие на туризма в България. Маркетинг и управление на туризма. Важни срокове: 1. Изпращане на заявка за участие (заглавие, абстракт и ключови думи на английски език).  Краен срок:  1 юли 2013 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Магистърски стипендии за обучение в Германия 28.9.2012 г. ... на икономически, инженерни, природни науки или туризъм. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване можете да намерите на интернет страницата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ - www.cmfnd.org или на страницата на фондация Mummert ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за участие само със ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 12.11.2012 г. ... маса „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ на 8 май (вторник) в голямата конферентна зала на университета. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д.икн. Стати Статев ...
Кръгла маса на тема: "АСТА - "за" и "против" 9.2.2012 г. ... по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, ръководители и представители на организациите за колективно управление на авторски или сродни права, ръководители и представители на творчески съюзи и браншови сдружения, ...
Информационен ден и кръгла маса за насърчаване на предприемачеството в културния туризъм 14.12.2011 г. ... търговско-промишлена палата организира информационен ден и кръгла маса по проект "SAGITTARIUS: Насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики" ...