Резултати от търсене за Туризъм

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

81 results found
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Аграрен бизнес редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Хотелиерство и ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 12.5.2020 г. ... , които искат да учат туризъм в УНСС, вече могат да го изберат още с кандидатстването си, т. е избралите специалност при кандидатстване не подлежат на класиране след втори курс. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? 1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ ЗА ...
ОНС "Доктор" 12.5.2020 г. ... програма "Икономика и управление (туризъм)"- в редовна, задочна и свободна форма на обучение. - Препоръчваме Ви редовната форма на обучение, тъй като тя има своите конкурентни предимства като: - Обучението продължава 3 год; - За периода на обучението си получавате ...
ОКС Магистър 15.6.2020 г. ... ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение. 3. НОВА ПРОГРАМА!!!! Управление индустрията на гостоприемството - дистанционна форма на обучение на английски език - Ние от катедра ...
ОКС Бакалавър 2.6.2020 г. ... по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. са специализираните дисциплини (свързани с туризма). - Всеки студент има ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 9.4.2020 г. ... за развитие на алтернативен туризъм в Северозападен и Северен централен район на България. Анализ и оценка на диспропорциите в развитието на Югозападния район на България. Предизвикателства и перспективи за развитието на малките общини в България (на примера ...
За проекта 31.3.2020 г. ... ПОДХОДИ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ“ Ръководител: Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/: Доц. д-р Мариана Янева, ...
проф. д-р Таня Петрова Парушева 24.2.2020 г. ... поведение”, „Културен туризъм”, „Глобализация в туризма” и „Управление на свободното време”. Ръководител е на магистърски програми „Международен туризъм” и „Туристически бизнес”. Научните интереси на ...
Акредитация на докторски програми 3.12.2019 г. ... . 27.05.2020 г. Икономика и управление (туризъм) 27.05.2015 г., шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт) 27.05.2015 г., шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (отбрана и ...
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... търговия, логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Жестът на компания SUTHERLAND удивлява и респектира и показва, че успешното сътрудничество между науката ...
Администрация и управление II курс 12.3.2019 г. ... .03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 731 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 731 30.03.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула 731 31.03.2019  9.00-16 ...
Администрация и управление I курс 3.4.2019 г. ... .03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 732 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л Х.преп.Е.Попова РЦДО 732 23.03.2019  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 502 732 24.03.2019  9.00-14 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 12.3.2019 г. ... .03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 724 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 724 23.03.2019  9.00-15.00 Интелектуална собственост Л проф.д-р Вл.Борисова 303 724 24.03 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.3.2019 г. ... .03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л преп.д-р В.Йорданов 501 725 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 725 23.03.2019  9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 501 725 24.03 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 5.3.2019 г. ... .03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 708 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 708 16.03.2019 11.00-18.45 Прогнозиране и планиране Л гл.ас.д-р М.Маринов 403 708 17.03.2019 9.00-16 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 5.3.2019 г. ... .03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501 709 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО 709 30.03.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р М.Ангелова 503 709 31.03.2019  9 ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... подрегион в Словакия; Местна асоциация по туризъм; Словашки минно-геоложки музей. Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка) Акцентът е поставен върху персонала на туристическите съоръжения в дестинациите в списъка на световното природно ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... https://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=5033 Колеж по туризъм – Варна Уебсайт: http://www.ct-varna.com/ Контакти: http://www.ct-varna.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-8bg.html Университет „Проф. Асен Златаров“ Уебсайт: https://www.btu.bg/index.php/bg/ Контакти: ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... и особености на туризма като стопански отрасъл. Видове туризъм. Условия и фактори за развитието на туризма - природни, демографски, исторически, социално-икономически, политически, екологични и др. Материално-техническа база на туризма. Развитие на вътрешния туризъм. Развитие на международния туризъм. Основни ...
Магистърски тези - архив 3.11.2018 г. ... Ботинова, тема: Специалните събития в културния туризъм по образец на община Троян и региона, 2009, научен ръководител: доц. д-р Соня Алексиева Елена Геновска, тема: Медийният образ на настоящия американски президент Барак Обама, 2009, научен ръководител: доц. д-р Цветан Кулевски Диляна Такева, тема: ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... регионалното развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и други. Дискусиите преминаха на изключително високо научно ниво. Стратегически важно е да ...
Администрация и управление, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 730 24.06.2018  9.00-11.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 403 730 24.06.2018  11.00-13.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 404 730 24.06.2018  13.00-15 ...
Администрация и управление, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 731 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 731 24.06.2018  11.00-13.00 Приложен мениджмънт доц.д-р М.Кузманова 505 731 24.06.2018  13.00-15 ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15. 00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  от 15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 723 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 723 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 723 24.06.2018  11.00 ч ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 707 24.06.2018  9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505 707 24.06.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 406 707 24.06.2018  13 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково 708 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501 708 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 708 24.06.2018  13 ...
Администрация и управление II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 730 17.06.2018  09.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Администрация и управление I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 731 17.06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм доц.Спас Ставрев на входа на ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, 2 сем. 7.6.2018 г. ... .06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм х.преп.Е.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 723 17.06.2018 9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .06.2018  11.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 707 17.06.2018  09.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - туризъм преп.д-р В.Йорданов доц.Спас Ставрев на входа на Кенана 708 17.06.2018  9.00 ч. Физкултура и спорт - танци х.преп.Е ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... , логистика, медии, транспорт, сигурност, туризъм. Всеки брой на списанието „Инфраструктура & Комуникации” има ясно изведена тематична насоченост. Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него присъстват статии и на чужди езици, публикуват учени от други държави и ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... на туризма като стопански отрасъл. Видове туризъм. Условия и фактори за развитието на туризма - природни, демографски, исторически, социално-икономически, политически, екологични и др. Материално-техническа база на туризма. Развитие на вътрешния туризъм. Развитие на международния туризъм. ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково  732 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 732 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 723 07.10.2017  11.00-18.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 503 723 08.10.2017  09.00-16.45 Основи на ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 707 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 707 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00- Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 708 07.10.2017  11.00-18.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 406 708 08.10.2017  09.00-16.45 Икономическа ...
Администрация и управление II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 730 07.10.2017  09:00-16.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 403 7301 08.10.2017  09:00-16.45 Управление ...
Администрация и управление I курс 11.12.2017 г. ... .12.2017 09.00-Танци 10.00-Туризъм Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 731 07.10.2017  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404 731 08.10.2017  09.00-16.45 Икономика и ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... .05.2020 г. Икономика и управление (туризъм)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г. Икономика и управление (транспорт)     27.05.2015 г.,шест години 27.05.2021 г. 27.05.2020 г ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... СЕКРЕТАР НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ ООН 2014 Д-Р ЛАСЛО АНДОР – УНГАРИЯ ЕВРОКОМИСАР ПО ЗАЕТОСТТА, СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕТО 2014 ПРОФ. ПОЛ КРУГМАН – САЩ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА ИКОНОМИКА 2013 ЖАН-КЛОД ...
Новини 22.5.2017 г. ... председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес.  Публикацията можете да видите тук.   СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ" Дата: 27.10.2016  Източник: Британско посолство - София  Днес в британската ...
За конференцията 26.2.2020 г. ... , търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   Деветата международна научна конференция за студенти и докторанти ще се проведе на 22 април 2020 г. в Университета за национално и световно стопанство.   Работни езици на ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .21 Международен туризъм         X             2.22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски ...
Контакти 16.6.2020 г. ... по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково pgthas@abv.bg 038/62 22 97; 62 22 96 Пенка Петкова Георгиева 0879069801 26 ПГТР  Враца veninasea@yahoo.com 0878 624 ...
Членове 16.6.2020 г. ... – Хасково 25. ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково 26. ПГМ „П.Р. Славейков“ – Якоруда 27. ПГТР - Враца 28. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък 29. ПГИТ "Алеко ...
Ръководство 22.6.2020 г. ... гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград, pgit_vd@abv.bg 3. Мариета Георгиева - директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин; thti_vd@yahoo.com Секретар на ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... и управление (Туризъм) 02.02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... и устойчиво развитие; Международен туризъм; Финансов контрол, Европейска интеграция; Световна икономика; Геоикономика и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; ...
Двумесечен достъп до електронните ресурси на CABI 9.6.2014 г. ... доклади от научни конференции и пр.) по теми обхващащи туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.), политики и управление на туризма, отдих и възстановяване, изкуства и забавления, организиране и управление на събития, спорт, и др. http://www.cabi.org/leisuretourism   Forestry Science ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 05.02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Инвестиции в ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... различни видове туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения предполагат в курса на обучение ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, агентската и екскурзоводската дейност ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, агентската и екскурзоводската дейност ...
Изпитни програми 12.11.2019 г. ... на доставките 36 Икономика и управление (Туризъм) Икономика на туризма 37 Икономика и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и ...
Докторски програми за учебната 2019/2020 г. 26.9.2019 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... туризъм 162 Международни икономически отношения                     401 402 Международни ...
Специалности 28.8.2012 г. ... туризъм       Х         Прогнозиране и ...
Електронни ресурси 22.4.2020 г. ... , финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти. 58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus. http://www.emeraldinsight.com • ABI/Inform Complete е водеща база данни в областта на икономическите науки ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм; Специализирани видове туризъм; Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за участие само със ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... и бизнес комуникации  9. Международен туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. Банкова сигурност 15. Икономика и ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... , "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.12.2019 г. ... бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...
История 1.2.2012 г. ... анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” относно актуалните проблеми на обучението по специалността. Анкетирани са около 150 студенти. Второ. През м.септември 2003г. бе проведен курс за повишаване на квалификацията на служители на Националния статистически институт, ...
История 3.2.2012 г. ... 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и посредническата дейност ...
История 7.2.2019 г. ... търговия, банково дело, международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница ...
История 17.9.2016 г. ... (лека атлетика), проф. Георги Щерев (туризъм и ски), Христо Кутровски (тенис), Надя Недялкова (туризъм и ски, каланетика, тенис), Петър Шошев (ОФП, фитнес), мс Лиляна Млякова (ОФП, фитнес), Светлана Цонева (плуване), Цветан Владайчев  (футбол), мс Кирил Германлиев ...
Наука 17.4.2020 г. ... да предадат на студентите изучаващи туризъм в УНСС. - Системно катедра "Икономика на туризма" организира различни научни форуми, с които представя научните достижения на преподавателския състав, докторантите и своите студенти. - В организираната от УНСС и катедра ...
Специалности 12.3.2019 г. ...   В специалност Туризъм се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и пътнически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност ...
Специалности 11.10.2012 г. ... – хон. преп. Георги Стойковски 11. Туризъм -  хон. преп. Венцислав Йорданов,  хон.преп. Антон Гочков, хон. преп. Евгени Евгениев 12. Спортно катерене – хон. преп. Доц. Кънчо Долапчиев, хон. преп. Мария Георгиева 13. Лечебна физкултура -  хон. преп. ...
Обучение 11.10.2012 г. ... аеробика, каланетика, фитнес, шахмат, туризъм, спортно катерене и лечебна физкултура. Обучението се извърша по специално изготвени програми за всеки вид спорт.  Графикът на провеждане на учебните занимания по видове спорт е изложен на информационното табло в спортен ...
В медиите 16.3.2012 г. ... пред глобалния туризъм"), доц. Мариана Янева ("Национални особености на консултинга"), най-младият доцент Еленита Великова ("Детерминанти на СПА туризма"), доц. Тодорка Тончева и др. Дискусиите акцентираха върху тези и други ...
Обучение 17.5.2017 г. ... бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със ...
Видове спорт 3.4.2012 г. ... . Фитнес 10. Шахмат 11. Туризъм 12. Спортно катерене 13. Лечебна ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... развива три вида спорт – футбол, туризъм и танци. За негов първи председател е избран А. Пигулев. В началото спортните занимания  се провеждат във физкултурния салон на ул.”Екзарх Йосиф”, в басейна на градската минерална баня и на открито на терените на “Колодрума” ...
График 17.12.2019 г. ... туризма Икономика и управление (Туризъм) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и ...
Акредитирани докторски програми 2.7.2020 г. ... и управление (туризъм) Икономика и управление (търговия) Икономика и управление (стопанска логистика) Организация и управление на производството (индустрия) Организация и управление извън сферата на материалното ...
УНСС №1 5.3.2020 г. ... секретар на Световната организация по туризъм към ООН, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, и др ...

Събития

88 results found
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 06.07.2020 г.          -    10.00 ч.   І ЕЗИК      Политически науки, МО, ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ... .Международен туризъм 3 4.Икономика на туризма 6 5.Туристически дестинации 5 6.Природоползване в ...
Осма международна конференция в Македония с партньори на катедрата 3.2.2020 г. ... наследство (Баку), Колежа по туризъм и мениджмънт в Босна и Херцеговина, Руската академия на науките и др. Двудневната програма на конференцията се проведе в Охрид на 16 и 17 януари 2020 г. Най-големият принос на традиционото и организиране е изградената ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... на здравословна храна, туризъм за устойчивост на регионите; индустрия 4.0, логистика и транспорт; кръгова икономика и климатични промени; международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.         ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... от „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Този ден отбелязва една съществена крачка във вашето развитие. Искам първо да поздравя родителите: Вашите деца вече са ...
Наши преподаватели и докторанти на конференция на БАЕИ 6.11.2019 г. ... направления, сред които право, туризъм, външна търговия, финанси и околна среда. На конференцията бяха обсъдени перспективите в управлението, изследователската дейност и преподаването, свързани с последните избори за Европейски парламент ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.             Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да ...
Пробен достъп до база данни Emerald Insight 3.10.2019 г. ... на околната среда Туризъм & отдих Маркетинг & връзки с обществеността Социология Обществена политика Обучение & развитие 90% от сериите в колекцията имат томове, индексирани в Scopus. Период на достъп: 01 октомври 2019 - 31 ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... от Факултета по икономика, бизнес и туризъм (Faculty of Economics, Business and Tourism) на Университета на Сплит (University of Split), Хърватия. Доц. Трифонова и доц. Атанасов представиха съвместен научен доклад на тема „Assessment of the Net Effect of the Active ...
Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет 14.2.2019 г. ... от специалност „Международен туризъм“ Ангел Стойков беше избран за председател на Студентския съвет (мандат 2019 - 2021 г.). Ангел Стойков Ангел е от Бургас и е на 23 години. Бакалавърската си степен, специалност „Икономика на ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... за развитие на алтернативни форми на туризъм  Статиите ще бъдат публикувани в тематичен сборник ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... храна; - развитие на регионален туризъм; - предприемачество и регионално развитие; - данъчна политика и регионално развитие; - приложение на европейски средства за регионално развитие чрез трансгранично сътрудничество; - взаимодействие между социално и икономическо ...
ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 25.9.2019 г. ... асоциация за културен и цифров туризъм, I4G - Бизнес инкубатор. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 1. Проектиране на нова учебна програма DIGITAL HUMANIST, основана на три измерения: когнитивна (учене чрез мислене) - съчетаване на класната стая с електронно обучение с използване ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... , културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града. Доц. д-р Биляна Томова и  гл. ас. Диана Попйорданова  Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творческите индустрии. ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... , културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града. Доц. д-р Биляна Томова и  гл. ас. Диана Попйорданова  Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творческите индустрии. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Ще ви запомним като випуск, доказал с качествата си утвърдената традиция, че при нас идват най-добрите средношколци, които се превръщат ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... Мехмедова Молова, Професионална гимназия по икономика и туризъм ,"Алеко Константинов‘", гр. Велинград; - Аксела Мустафа Добринишка, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил; - Мила Георгиева Йорданова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти ...
УНСС беше съорганизатор и домакин на национален форум за висшето образование 10.10.2018 г. ... , „Администрация и управление“ и „Туризъм“ ще продължи, посочи министърът. При тях обаче издръжката ще бъде увеличена с 10-15%, тъй като тя е най-ниската в сравнение с другите професионални направления. Обмисля се и възможността за някои специалности с огромен недостиг на кадри ...
Четвърто национално съвещание на АИУБ 13.6.2018 г. ... , директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ - Велинград, представи доклад „Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще“ и разказа за изградените дългогодишни контакти и богатата алумни дейност на гимназията. Инж. ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 10.6.2018 г. ... , директор на професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - Велинград, представи доклад на тема "Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще". Инж. Байлова представя своя доклад Тя акцентира върху добрата практика на представляваното от нея училище, чрез която ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... въздействие на туризма. Практическо проучване: туризъм в селските райони в Румъния“ доц. д-р Валентин Михай изтъкна предимствата на туризма за развитието на бизнеса, обществените организации и местното население. Студентите  Румънските преподаватели със ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 8.5.2018 г. ... , 03 май 2018 11:26 Студентите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 3.5.2018 г. ... от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на снимката долу). Нашите ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... , енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото между шестте катедри във ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... , енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. Докладите – 15 на докторанти и 30 на студенти, са със силна практическа насоченост. Гарант за качеството им са преподавателите от съответните катедри. Идеята на сегашния форум е да намери общото между шестте катедри във ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... , Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм, Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Средното училище „Нешо Бончев“, 144 училище „Народни будители“ и Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък получиха ...
Публична лекция на тема „Книги и географски карти – топографската традиция в испанската литература“ 18.12.2017 г. ... се осъществява и своеобразен литературен туризъм по географските „адреси“ на авторите, на техните музеи и местата, които са описали, отбеляза лекторът и даде пример с маршрута на Сервантес и неговия герой Дон Кихот. Проф. Риос коментира също какво е литературен град и какво е ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2017 г. ... Парова от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград - Мариан Анатолиев Маринов от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин - Христиана Павлова Иванова от Национална търговска гимназия – Пловдив На четвърто ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение ...
Публична лекция на блокчейн инвеститорът Никола Евтимов 25.10.2017 г. ... , има два проекта по програмата за развитие на селския туризъм. Лекторът се спря на разликата между биткойн и блокчейн и посочи, че целта на дискусията е да се обсъди алтернативата на криптовалутата като стойност, а не самата технология. Лекторът  „Идеята на биткойна е винаги да ...
Наш преподавател участва в най-тежкия планински маратон "Пирин-Ултра" 27.9.2017 г. ... беше представен от преподавателя по пешеходен туризъм Венцислав Йорданов, който взе участие на дългото трасе. Въпреки изключително неблагоприятните метеорологични условия (студено време, сняг и суграшица)  и контузията в левия крак, която получи едва на 70 км., колегата Йорданов успешно ...
Наши преподаватели участваха в юбилейна конференция в Полша 26.9.2017 г. ... организирана от факултет „Икономика, мениджмънт и туризъм” на Вроцлавския икономически университет, Полша. Темата на форума, в който участваха представители от Полша, България, Чехия и Украйна, беше „Глобалната икономика в контекста на регионалното развитие”.   Докладът, представен ...
Отразяване в медиите на Първата международна научно-практическа конференция на тема "Дигитални измами и киберсигурност" 18.5.2017 г. ... Бизнес Бюджет Инфраструктура Туризъм Имоти Еко Технологии Интернет Наука Компютри Комуникации Автомобили Други Футбол Волейбол Баскетбол Тенис Формула 1 Други Кино Култура Музика Здраве и красота Разни Дом и семейство Здравословно Душа и тяло Анализи Анкети Личности ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... ключов фактор за развитие на съвременния туризъм“, „Състояние на спа туризма“, „Развитие на гастрономическия туризъм“ и др ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... ключов фактор за развитие на съвременния туризъм“, „Състояние на спа туризма“, „Развитие на гастрономическия туризъм“ и др ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации. В голямата конферентна зала На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 5.4.2017 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм, направи сравнителен анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия на европейските страни,  открои стратегията на Столичната община, коментира въпроса за осигуряване на автономността на Националния филмов център, ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм, направи сравнителен анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия на европейските страни,  открои стратегията на Столичната община, коментира въпроса за осигуряване на автономността на Националния филмов център, ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. В зала "Тържествена" Доц. ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 10.12.2016 г. ... от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград. На четвърто място са класирани четирима ученика: - Аксиния Александрова Йорданова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес.  Публикацията можете да видите тук.   СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ" Дата: 27.10.2016  Източник: Британско посолство - София  Днес в ...
Отличие за наш преподавател от катедра "Икономика на туризма" 26.10.2016 г. ... дестинация за четири сезона чрез културен туризъм”, който е публикуван в сборника на форума ...
Отличие за наш преподавател 21.10.2016 г. ... дестинация за четири сезона чрез културен туризъм”, който е публикуван в сборника на форума ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС. По време на форума Работата на международната конференция продължи по секции в голямата и малка конферентна зала ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска. Научната конференция продължи в заседания по секции.    В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска. Научната конференция продължи в заседания по секции.    В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... Айлин Атилла, която говори за алтернативния туризъм като ключов сектор за устойчивото развитие на туризма и икономиката (на снимката долу) ...
Заключително събитие по проект ValidAid+ 14.12.2015 г. ... камара, браншовите организатори в сектор"Туризъм", на община "Младост", на центрове за професионално обучение, на обучителни институции и университети, на НПО и консултантски фирми дискутираха по предоставените стандарти за професионални компетентности, както и с методите и ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... и заместващ член в комисията по транспорт и туризъм на ЕП, участниците в изследователския екип доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Центъра, гл.ас. д-р Ивайло Беев, ас. д-р Петя Коралова, учени от различни катедри на университета. Георги Пиринки, проф. Румен Гечев и доц. ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се проведе в зала „Тържествена“ и на нея присъстваха новият декан на факултет ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. ...
Резултати от международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ 19.10.2015 г. ... развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионалните инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и други. Дискусиите преминаха на изключително високо научно ниво. Стратегически важно ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 15.10.2015 г. ... развитие, регионалната политика, регионалния туризъм, инфраструктурата, регионални инвестиции, публично-частните партньорства, градското развитие, управлението на европейските фондове, местното самоуправление и др. Участниците се обединиха около виждането, че регионалното развитие има ...
Заключителна конференция по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” 29.6.2015 г. ... от УНСС, в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема „Без граници – ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... Айлин Атилла, която говори за алтернативния туризъм като ключов сектор за устойчивото развитие на туризма и икономиката (на снимката долу) ...
Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“ 21.4.2015 г. ... от УНСС, в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема „Без граници – ...
Среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм“ 4.3.2015 г. ... обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо Да Винчи“ – Партньорства. Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... конференция “Културен и поклоннически туризъм”, 27-28 ноември 2014 г., София. Организиране на конкурс Организиране и провеждане на конкурс за най-добър иновативен бизнес план за стартиране на нов бизнес в периода март - 15 май 2014 г., с награден фонд, осигурен от Банка ДСК ...
Ирина Бокова беше удостоена с почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“ 12.1.2015 г. ... секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН В академичното си слово генералният директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура Ирина Бокова благодари за високото отличие и подчерта, че за нея е чест да носи ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... туризма“ и магистрите от „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“. Благодарност към преподавателите: проф. Тадаръков, проф. Парушева, проф. Рибов Вашата катедра и специалност са едни от знаковите за ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... , „Транспорт и туризъм“, „Транспорт и енергетика“. Заседанията се проведоха в голямата и малката конферентна зала на университета ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... на училищата по хотелиерство и туризъм. КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ПРОЕКТА RETOUR – RUSSIAN FOR TOURISM От началото на проекта, януари 2014, са осъществени вече две партньорски срещи: в Емполи (Италия) на 6-7 януари 2014 и в Сарагоса (Испания) на 2-3 юни. На тези срещи ...
Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм 16.6.2014 г. ... секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН, до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. В писмото проф. Рифай отправя покана студенти от УНСС да проведат стажа си в Световната организация по туризъм, за да „обогатят разбирането си за влиянието на икономиката върху ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. На тържественото събитие присъстваха академичното ръководство на университета, Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката, преподаватели, представители на медиите. Проф. Статев ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... в развитието на глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“. В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, ...
Трета среща по проект за обучение на местните власти в областта на селския туризъм 7.5.2014 г. ... местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка “, финансиран по програма Леонардо Да Винчи – Партньорства.  Партньорите по проекта от Турция, Чехия, Италия и България представиха състоянието на селския туризъм, ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... 23 студенти - магистри от „Международен туризъм“ и бакалаври III и IV курс от специалност „Икономика на туризма“. От провежданите ежегодно над 20 конференции, няколко са студентски, а вашата традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... кълбо, а 450 млн.  души са заети с туризъм. „Туризмът е най-голямата индустрия в световен мащаб“, изтъкна лекторът и определи опорните думи за успешните бъдещи професионалисти – страст и мотивация. В голямата конферентна ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра “Икономика на ...
Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“ 4.11.2013 г. ... местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. В срещата участва проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ ...
УНСС е партньор по проект на програма "Леонардо да Винчи" - Партньорства 5.11.2013 г. ... местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. От страна на УНСС водеща е катедра „Икономика на природните ресурси”, а координатор на ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... на икономиката и енергетиката с ресор туризъм  Бранимир Ботев. В залата бе и първият випуск по програмата -  осем български и четирима френски студенти, които два семестъра ще се обучават в УНСС. Това е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... . д-р Асен Златаров“, колеж по туризъм и др. По време на сесията в малката конферентна зала ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... туристически бизнес в международния туризъм; да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма; да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма. Всички горепосочени умения предполагат в ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... . От тази година специалността „Туризъм“ се присъедини към общо десетте специалности, които в нашия университет се изучават изцяло на английски език, каза ректорът и посочи, че съвместната магистърска програма с английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна ...
Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация 30.3.2013 г. ... услуги, хотелиерски услуги и туризъм; консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.  Членство в професионални ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... , за издаване на съвместни дипломи по туризъм за ОКС „магистър“ от УНСС ULCO и за обмен на студенти и преподаватели.  Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра "Икономика на туризма", и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, с колеги от ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма". Проф. д-р Димитър Тадъръков приветства абсолвентите. На тържеството присъстваха и доайенът на катедрата проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата, и ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... , в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.   От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра "Икономика на туризма", проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д.ик.н. Христо ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... отчита добри резултати за българския туризъм през последните няколко години - както при броя туристи посетили страната, така и при приходите от туризъм. В тази връзка постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... тема: "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" събра представители на науката и практиката в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. В него взеха ...
Нашите магистри по туризъм и с френски дипломи 24.4.2012 г. ... (ULCO), Франция; - издаване на дипломи по туризъм от двата университета; - обмен на студенти между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Договорите ще влязат в сила веднага след подписването им от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
УНСС е абсолютен лидер 29.11.2011 г. ... (с осигурителен доход 1264,80 лв.). "Туризъм" е с 0,00% регистрирани безработни! "Администрация и управление". "Право" и "Политически науки" на УНСС са другите професионални направления на челни позиции. Това означава, че всичките шест ...

Предстоящо

39 results found
Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД 3.2.2020 г. ... по стипендиантска програма „Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от фондация "Св. Св. Константин и Елена" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”,  редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 2 декември в 11.00 ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... , „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... , „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. ...
Публична лекция и дискусия на тема „Аграрен маркетинг, туризъм в селските райони и земеделие в райони с висока природна стойност“ с гост-лектори от Клуж-Напока, Румъния 30.4.2018 г. ... 9 май от 9.00 ч. в зала 2028А, катедра „Икономика на природните ресурси“ организира публична лекция и дискусия с преподаватели и изследователи от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина, Клуж-Напока, Румъния на следните теми: Assoc. ...
Седма международна научна конференция за студенти и докторанти 13.4.2018 г. ... , търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 22.2.2018 г. ... с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен 20.03.2018 г. 10.00 ч. зала: 3036 Устен 20.03.2018 г. 15.00 ч. зала: 3036    І ЕЗИК Политически науки, МО, Политология ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... Буров“ – Хасково 21. ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково 22. ПГМ „П.Р. Славейков“ – Якоруда 23. ПГТР - Враца 24. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък 25. ПГИТ "Алеко Константинов" – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО                        Писмен    -     13.10.2017 г.      -       10.00 ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ............................................................................................................... ...
Кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на българската филмова индустрия" 4.4.2017 г. ... индустрии, културното наследство и културния туризъм). •           Сравнителен европейски анализ по основни политики и показатели във филмовата индустрия. •           Икономически принос ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11 ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... Туризъм - състояние и перспективи -          Правни аспекти на ЕС Заявка за участие: Име: ............................................................................................................... ...
Заявления за специални избираеми дисциплини през VIII семестър на учебната 2016/2017 година 30.3.2016 г. ... планиране" 6. Маркетингово разузнаване - к-ра "Туризъм" 7. Стокознание - к-ра "Стокознание" Факултативна дисциплина:Директен маркетинг - к-ра "Маркетинг и стратегическо планиране"    Приложение: формуляр „Заявление за избираеми ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации" 18.4.2016 г. ... , логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.   За повече информация:  http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 ...
Трета международна научна конференция SGEM за обществени науки и изкуства 27.1.2016 г. ... , политически науки, право, финанси, икономика, туризъм, антропология, археология, история, философия, история на изкуствата, съвременни изкуства, сценични и визуални изкуства, архитектура и дизайн. Публикуваните статии се представят за оценяване и индексиране от Web of Knowledge, Web of Science, ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 10.1.2020 г. ... , реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и руски, ...
Международна кръгла маса "Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм" 28.10.2015 г. ... и предизвикателства пред глобалния туризъм”  Научният форум е посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС. Под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  30 октомври, 9.30 часа, голяма ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... развитие и управление ІІ.  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. Управление на европейските фондове и местното самоуправление   Важни срокове: Изпращане на ...
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 30.3.2015 г. ... , по повод 25 години от създаването на специалност “Туризъм” в УНСС. Темата на събитието ще бъде -  „Балните танци”. Студенти от трети и четвърти курс ще изненадат гостите в Kempinski Hotel Marinela Sofia със специално подготвените от тях валс, танго и ча-ча-ча ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои на 1 декември от 12,00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... Маркетинг, реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Курсове по сигурност на ...
Международна конференция за млади лидери „СОФИМОН“. 27.5.2014 г. ... (директор на дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм”, представляваща кмета на гр. София), инж. Стоян Лазаров (директор на Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, представляващ Столична община), Юлия Николова (основател и член на Ротари клуб София Интернешънъл), Ханс Промбергер ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 31.3.2014 г. ... маса на тема: „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“ В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Кръглата маса се провежда под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... ОКС "бакалавър", и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ 14.10.2013 г. ... на икономиката и енергетиката с ресор туризъм  Бранимир ...
Конкурс за преподавател към катедра „Физическо възпитание и спорт” 11.9.2013 г. ... спорт” за дисциплината”Физическо възпитание - пешеходен туризъм”             Необходими документи: Заявление за допускане за участие в конкурс до ръководител катедра”Физическо възпитание и спорт”; Автобиография (CV); Диплома за завършено ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... в глобален, регионален и местен план. Алтернативният туризъм и сигурността. Регионално развитие на туризма в България. Маркетинг и управление на туризма. Важни срокове: 1. Изпращане на заявка за участие (заглавие, абстракт и ключови думи на английски език).  Краен срок:  1 юли 2013 г. 2. ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Магистърски стипендии за обучение в Германия 28.9.2012 г. ... в областта на икономически, инженерни, природни науки или туризъм. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване можете да намерите на интернет страницата на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ - www.cmfnd.org или на страницата на фондация Mummert - www ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на заявка за участие само със заглавие ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 12.11.2012 г. ... проведе кръгла маса „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ на 8 май (вторник) в голямата конферентна зала на университета. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д.икн. Стати Статев ...
Кръгла маса на тема: "АСТА - "за" и "против" 9.2.2012 г. ... , Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, ръководители и представители на организациите за колективно управление на авторски или сродни права, ръководители и представители на творчески съюзи и браншови сдружения, представители ...
Информационен ден и кръгла маса за насърчаване на предприемачеството в културния туризъм 14.12.2011 г. ... търговско-промишлена палата организира информационен ден и кръгла маса по проект "SAGITTARIUS: Насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики". Събитието ще се проведе в ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене