Резултати от търсене за Проф. д.ик.н. Румен Гечев

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

4 results found
Програмен съвет 28.5.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо Спасов Доц. д-р Стела ...
Програмен съвет 15.6.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д.ик.н. Георги Чобанов Доц. д-р Теодор Седларски Доц. д-р Стела Ралева Проф. д-р Йоахим Швалбах Проф. д-р Берт Айххорн Проф. д-р Юрген Пльон Проф. д-р Ралф Андерег Проф. д-р Хенрик ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...

Събития

18 results found
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... , финансирани от фонд НИД на УНСС (с ръководители – проф. д.ик.н. Румен Гечев,          доц. д-р Стела Ралева, доц. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Георги Петрунов, доц. д.н. Пенчо Пенчев). В доклада се посочва, че през отчетения период във факултета са проведени 5 ...
Трета международна конференция „Създаването на успешни международни бизнес модели за устойчиво развитие: напълно възможно“ 28.6.2018 г. ... Центърът по устойчиво развитие с директор проф. д.ик.н. Румен Гечев, член на организационния комитет на конференцията. Като едно от доказателствата за ключовата роля на университета в устойчивото развитие на страната ректорът посочи „Стената на славата на УНСС“, където може да се ...
Докторанти от УНСС участваха в международна конференция в Брюксел 16.10.2017 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Университетския център по устойчиво развитие, заедно с докторантите от УНСС Величка Николова, Неда Мужо, Невена Алексиева, Благовест Цветков, Мила Зашева и Горан Ангелов взеха активно участие в  международната конференция „Рестарт на европейската ...
Професор от университета участва в международна среща в Барселона 6.3.2017 г. ... и иновации“ на Европейската комисия, проф. д.ик.н. Румен Гечев участва в междинната оценка от реализацията на международния изследователски проект „Международна мрежа за сравнителни анализи на социалните неравенства“. В проекта участват десет европейски университета и девет ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... научна конференция започна с докладите на проф. д.ик.н. Румен Гечев „Единната европейска валута – средство или препятствие за провеждане на антикризисна политика и реализация на макроикономическите цели на ЕС“, проф. Йоахим Швалбах на тема „Целите на ООН за устойчиво ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... . Негов научен ръководител от УНСС беше проф. д.ик.н. Румен Гечев, а от Свободния университет в Брюксел – проф. д-р Николай Денчев.  Докторантът Иван Божикин защитава тезата си Председател на научното жури за присъждане на ОНС „доктор“ беше проф. д ...
Наш преподавател взе участие в авторитетен форум в Париж 11.4.2016 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра за устойчиво развитие при УНСС, преподавател в университета и народен представител, взе участие в междупарламентарна конференция, която се проведе във френския парламент на 7 и 8 април. Проф. Гечев във френския парламент Предмет на ...
"Политики и инструменти за стимулиране на инвестиционния процес в страната на основата на публично-частното партньорство“ 11.12.2015 г. ... зала В работата на форума взеха участие проф. д.ик.н. Румен Гечев, директор на Университетския център по устойчиво развитие, Георги Пирински, евродепутат, редовен член на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджетен контрол и заместващ член в комисията по транспорт и ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... неравенства – фактор за растеж“), проф. д.ик.н. Румен Гечев („Хармонизацията на фискалните политики на ЕС като условие за устойчиво развитие“) и доц. д-р Стела Ралева („Счетоводството на икономическия растеж в България“). В малката конферентна зала ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 23.5.2014 г. ... „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие.    проф. Стати Статев, гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев и проф. Румен ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 22.5.2014 г. ... „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие. Конференцията бе организирана от катедра „Икономикс“. Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д.ик.н. Румен ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 8.7.2014 г. ... от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът с тримата докторанти За координатор по изпълнението на Споразумението от страна на УНСС е определен доц. д-р Пенчо Пенчев ...
Тържествено честване на 85-годишнината на проф. д.ик.н. Иван Душанов 17.10.2013 г. ... Сметната палата. С приветствени думи се обърнаха и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, от името на парламентарната група на Коалиция за България, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, проф. д-р Маргарита Александрова от името на Института за ...
Годишната научна сесия обобщи академичната изследователска дейност 13.12.2012 г. ... на българската икономика” (ръководител проф. д.ик.н. Румен Гечев), “Релокализиране на западноевропейските предприятия в България: Преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването към ЕС”  (ръководител  проф. д-р Валентин Гоев), ...
Проф. Румен Гечев - гост преподавател във филиала на London School of Economics в Алмати 15.3.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев бе гост-преподавател във филиала на London School of Economics (University of London) при Казахско-Британския технически университет в Алмати, Казахстан. Пред преподаватели и студенти от международния факултет по обществени науки проф. Гечев изнесе три лекции по теми за: ...
Професор Румен Гечев изнесе доклад пред международна научна конференция в Рим 14.2.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев, директор на Центъра по устойчиво развитие в УНСС, изнесе доклад на тема „Екосъобразна икономика и конкурентоспособност" пред току що завършилата международна конференция в Италия. Тя бе организирана съвместно от International Journal of Arts & Science и Американския ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... на УНСС под ръководството на неговия директор проф. д.ик.н. Румен Гечев. Във форума взеха участие изследователи от седем страни: Португалия, Латвия, Унгария, Гърция, Македония, Турция и България. Доклади представиха преподаватели от катедрите "Икономикс", "МИО" и "Индустриален бизнес" на УНСС, ...

Предстоящо

1 results found
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Миркович Проф. д.ик.н. Кръстьо Петков Проф. д.ик.н. Румен Гечев Проф. д.с.н. Михаил Мирчев Проф. д.ф.н. Васил Проданов Проф. д-р Лалко Дулевски Проф. д-р Маргарита Атанасова Проф. д-р Любомир Стефанов Проф. д-р Светла Тошкова Проф. д-р Атанас Казаков Проф. д-р Трайчо ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене