Резултати от търсене за Национални

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

113 results found
Alumni 12.5.2018 г. ... на студентите в изготвянето и управлението на национални и европейски програми, като начални стъпки за всестранното им развитие. Насочва студентите към изучаване на европейският и световен опит в съвременното трансформиране на икономиката, дигиталното образование, и глобалното човешко ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... , пропърти компании и в техните регионални и национални сдружения); предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; анализатори на пазара на недвижими имоти; консултанти по реализиране на частни и корпоративни сделки с недвижими имоти; инвестиционни ...
Документи и такси за кандидатстване 3.4.2018 г. ... лице заверява и подпечатва. 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие). 4. Кандидатите по чл. 38, чл. 39, чл.40, чл.41 и чл.42 от Правилника на УНСС  представят сертификат издаден от университета (оригинал и копие). 5. ...
Кандидатстудентски изпити 10.5.2018 г. ... и цивилизация. 5. На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се ...
За Нас 6.2.2018 г. ... на правото; разработване и участие в национални и международни проекти в посочената област; провеждане на научни конференции и семинари; оказване на консултантска помощ; обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации; осъществяване на съвместна ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... управление (области, общини, кметства); неправителствени национални и международни организации с нестопанска цел (фондации, институти, асоциации, съюзи), фирми и организации, които имат изградени и функциониращи административно-управленски структури (дирекции, отдели) и осъществяват производствена и/или търговска ...
Мисия 3.8.2017 г. ... водещи чужди изследователски институции и организация на национални и международни конференции и кръгли маси като средство за обмяна на идеи и практически опит ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 24.10.2017 г. ... . д-р Мила Маева – ИЕФЕМ (БАН), Росица Иванова - Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (МС), Д-р Ваня Иванова - Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания, Радомир Петков – Агенция по заетостта, Христо Симеонов – МТСП, Иван ...
За конференцията 4.7.2017 г. ... факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети: -         Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -         Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di ...
Услуги 15.6.2017 г. ... , прилагането, наблюдението и оценката на публични национални и европейски политики. 4. Осъществяване на социологически и психологически изследвания, посредством зададени параметри или разработване на цялостна програма. 5. Изготвяне на оферти за провеждане на социологически и психологически изследвания. 6 ...
Дейности 15.6.2017 г. ... съвременния свят, за възникващите глобални, регионални и национални рискове, кризи и конфликти.  2. Да подпомага интегрирането на науката, обучението и икономическата практика у нас към европейските и световните достижения в областта на интердисциплинарните изследвания, разработването и  осъществяването ...
Дейности 15.6.2017 г. ... на водеща или партньорска организация в разнообразни национални и международни проекти, финансирани от програми и мерки на Европейския съюз или от държавни органи и институции в Р България.3. Организиране и провеждане на научни, практически и бизнес форуми; конференции и семинари; конкурси, състезания и други ...
За ЦСПИ 15.6.2017 г. ... , прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики ...
Бизнес журналистика и продуцентство 31.1.2018 г. ... и PR-агенции Организатори и координатори на проекти по национални/международни програми на различни организации и институции Медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на професионалисти от бизнеса Професионални медийни кадри за работа в институциите, ...
Новини 22.5.2017 г. ... на УНСС, ICAEW и ИДЕС. Работейки заедно и съчетавайки национални и международни компоненти за образование и обучение, програмата ще предложи нови възможности на българския пазар за професионалисти, които влизат в счетоводството, одита и по-широки бизнес и финансови сфери. Програмата ще добави не само една ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... технологии и статитстиката - университетски, национални, международни. Конкурсни сесии, отворени проекти, резултати от проекти Статии; Монографии; Учебници; Учебни помагала ...
За ЦСПИ 15.3.2017 г. ... , прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики ...
Акценти 22.5.2018 г. ... факултет на УНСС в партньорство със следните водещи национални и международни университети и институции: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater Studiorum ...
Национални конкурси за написване на есе, организирани от УНСС! 8.6.2017 г. ... за национално и световно стопанство организира три Национални конкурса за написване на есе. На първенците в конкурсите се признава оценка "отличен 6,00" за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за съответното поднаправление. Национален конкурс за есе на чужд език - за кандидатстване ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... . ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси: Национално състезание по икономикс – февруари 2018 г. Национален конкурс по счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ТРЕТИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ – НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ, ДОБРИ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН   ИМИГРАНТИТЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ПРЕКАРИАТ Д-р Йоан Христов, ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ТРЕТИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ – НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ, ДОБРИ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН   ИМИГРАНТИТЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ПРЕКАРИАТ Д-р Йоан Христов, ...
МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ” 29.1.2017 г. ... в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и ...
МП"СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ" 7.4.2017 г. ... подготовка за съвременните национални  и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации; второ, приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни, демоскопски  изследвания; трето, ...
Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС 15.4.2016 г. ... национално равнище и участва в Националният съвет за тристранно сътрудничество. КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения. КТ ...
Международни отношения: международна публична администрация 25.3.2016 г. ... на публичния сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; ...
Национална сигурност 25.3.2016 г. ... функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: управлението на националната сигурност, във външната и световната политика и икономика; регионалните,: националния и ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... на управленско равнище в търговските вериги, за кадри на национални и интернационални обединения на:  търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки; хипермаркети и молове; ресторантьорски вериги за бързо хранене; хотелиерски и ресторантьорски вериги; търговски вериги на ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ...     Национални научни проекти (включително финансирани от фонд НИД на УНСС)  (2005-2008) Балканските национализми в процесите на евроинтеграцията и разширяване на Европейския съюз в югоизточна Европа. Програма Стимулиране на научните изследвания във висшите училища на Фонд Научни ...
Международни отношения 22.3.2016 г. ... и уменията на базата на участия в практики и стажове в национални и международни институции. След втората година на обучение студентите, по реда и условията на УНСС,  могат да изучават и да се дипломират и по втора специалност висше образование; или да продължат образованието си в европейски и американски ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... Има сериозен опит в ръководство и участие в международни, национални и университетски научно-изследователски и практико-приложни проекти. Автор на множество публикации в областта на теоретичните и практическите аспекти на маркетинга: маркетингови анализи и планиране, маркетингова стратегия, маркетинг на финансовите ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... за висше образование. Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. Има практически опит в контрола и одита на международни проекти и програми. Одитор Certified Government Audit Professional (№ 4567). Вътрешен одитор в публичния сектор (№2345) ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 19.3.2018 г. ... от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление и специалност.   Национално състезание по приложна информатика Регламент за провеждане на националното състезание по ...
Кандидатстудентски състезания и конкурси 5.12.2017 г. ... от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... . От създаването си преди 95 години досега УНСС създава националния елит и се ползва с авторитет в страната и чужбина. Днес УНСС е университетът с: най-високи оценки от институционална акредитация и акредитацията на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се ...
Erasmus Student Network 26.10.2015 г. ... на живот чрез участието на посланници в различни локални, национални и международни дейности. - SocialErasmus Проектът насърчава социалната ангажираност сред младите хора, участващи в програми за обмен, като така улESNява интеграцията им в местното общество и междувременно им дава възможност да оставят своят ...
Национални състезания и конкурси 15.2.2018 г. ... се провеждането на следните национални състезания и конкурси: Национален конкурс по счетоводство – 2 декември 2017 г. Национално състезание по финанси и счетоводство – 9 декември 2017 г. Национално състезание по икономикс – 10 февруари 2018 г. Национално ...
Цели и задачи 15.7.2015 г. ... семинари и кръгли маси; Участие в международни и национални проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес; Популяризиране на възможностите за продължаване на образованието в УНСС; Извършване на подготвителна работа за въвеждане на система за трансфер ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... в духа на общочовешките ценности и националните традиции, в съответствие със световните научни постижения и утвърдените принципи на европейското и световното образователно пространство. Част втора ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ Глава първа СТУДЕНТИ Прием Чл. 6. (1) Приемът ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... с удивителни подробности в доклад на Националния разузнавателен съвет на САЩ[7] още през … декември 2004 г. Още във встъпителното резюме на доклада се посочва дословно, че се очаква до 2020 г. Ал Кайда „ … да бъде изместена от екстремистки групи със сходни ...
ВЪПРОСНИК по дисциплината "Икономическа култура" - 2017 г. по второ, преработено и допълнено издание 2.10.2017 г. ... . 9. Вернер Зомбарт  и националният разцвет на капиталистическия дух. Различната възприемчивост на европейските народи към икономическата култура на съвременния капитализъм. Генезис на капиталистическия дух в Италия, Пиренейския полуостров/ Испания и Португалия ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура, и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS. Освен портала, ...
Екип 11.12.2013 г. ... координация на проекти финансирани от национални и международни програми, комуникация с национални и чуждестранни институции и партньори; задълбочени познания по: Международно управление на мобилността, инструменти за мобилност (Европейска квалификационна рамка,  ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... и препоръки относно мерките, които отговорните национални органи в сферата на финансовата политика е необходимо да предприемат за ограничаване и преодоляване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс.” Проблемната област е сравнително слабо изследвана у нас, което е голямо ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... и енергийни източници. Изграждане на система от национални приоритети за УР. Публикуване: 2012г Ключови думи УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ЕКОЛОГО СЪОБРАЗЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ, ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.2.2016 г. ... 90 статии в специализирани издания и доклади пред национални и международни конференции. Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт. Проф ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... . Цакова има опит в ръководството и работата по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост. Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Доц. Цакова участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... също се очаква значителна част от европейските и национални инвестиции да бъдат насочени към енергийния и транспортния сектори. За разлика от всички останали пазари у нас, които са либерализирани, в енергийния пазар тези процеси тепърва предстоят и те ще пораждат значителни социално-икономически ...
Център за социологически и психологически изследвания 13.2.2018 г. ... прилагането и оценката на социални и икономически национални и европейски политики. Основните цели на за социологически и психологически изслевания са: Да осъществява социологически и психологически изследвания и да създава научни разработки за протичащите дълбоки трансформационни социални, ...
Нобелова награда по икономика 10.10.2017 г. ... съществен принос в разработката на системите за национални сметки и за значително усъвършенствуване основите на емпиричния икономически анализ Ричард Стоун (1913-1991)Университет Кембридж - Великобритания(награда за Великобритания) 1985 г. За пионерен анализ на проблемите при ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... и ФБ. Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и ФБ ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... Интернет сайт, позволяващ представяне на националния изследователски потенциал на страните участници в проекта и неговото включване при решаване на съюзни проекти. Четвърто, ще бъде изграден Център по съвършенство за разпространение на резултатите от проекта и за обучение на практикуващи ...
Програма 1.6.2012 г. ... на тема „Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша” АУЛА „МАКСИМА”, УНСС, 05.06.2012 Г.   Програма 09.00 – 09.30 ч. Регистрация         09.30 – 09.35 ч. ПЪРВИ ПАНЕЛ 09.30 – 11:30 ч. Модератор: ...
Договор № 256216 MyUniversity 22.4.2012 г. ... университети, както и на свързаните с тях национални и европейски институции. Платформата има за цел да осигури комуникация на европейско ниво между университетите и заинтересованите организации във всички страни членки на Европейския съюз. Да се осигури възможност за прозрачен процес ...
Дейност 2.3.2012 г. ... на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката ...
Документи и такси 9.4.2012 г. ... . Ксерокопието не се връща. 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието, младежта и науката. 4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... е 36 единици. Чл. 68. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България се признава оценка отличен (6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални ...
Класиране 9.4.2012 г. ... жени и обратно. Чл. 73. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием. Чл. 74. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... .  Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... .  Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с ...
Студентска информационна мрежа 2.2.2012 г. ... с осъществяването на няколко регионални и национални проекта, като един от тях е изграждането на обща информационна база данни за всички студенти – в партньорство с Националното представителство на студентските съвети в Р България (НПСС). Тази база данни ще бъде поддържана и достъпна ...
Студентска организация за изследване на международните отношения 6.12.2013 г. ... . Организира и взема участие в различни национални и международни проекти Установяване на контакти между студентите от различните курсове от нашата академична общност в УНСС и други организации в страната и чужбина. Дава възможност на членовете на Асоциацията да вземат участие в ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... от собствена стопанска дейност, местни, национални и международни донори; Организиране на семинари, научни кръгли маси, конференции, симулации и др.; Срещи с политици, експерти, общественици; Мотивиране на собствен студентски живот сред колегията; ...
Катедри 11.4.2012 г. ... . Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, ...
История 7.11.2012 г. ... . Преподаватели от катедрата   участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат ...
История 1.10.2012 г. ... и средни фирми“ – избираема. Изпълняват се първите национални и международни проекти по предприемачество и се генерират собствени изследователски резултати, които се използват в обучението на студентите. През 1997 г. в рамките на голям проект по програма "Темпус" се създава ...
За катедрата 2.10.2012 г. ... се опира на резултатите, постигнати в рамките на национални и международни проекти, обучения и консултиране на фирми. В тази насока катедрата работи в тясна връзка с Института за развитие на предприемачеството при УНСС, където някои от преподавателите се занимават и с изследователска работа ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат ...
За катедрата 12.9.2017 г. ... и експерти в държавни и общински структури, национални и международни институции, бизнес организации и други организации в областта на изкуствата и културата.     Катедрата предлага и продължаващо обучение в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ с широк спектър от ...
Конференции и семинари 16.5.2017 г. ... , 2009 г., "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства", 2013 г ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... партньорство в сектора на сигурността и отбраната – национални практики", София, Октомври 2006 Scientific seminar with international participation on Security and Defence Economy on Private Financial Initiatives for Armaments Modernization, Sofia, June 2005 Международен семинар по Икономика на ...
Проекти 8.4.2013 г. ... специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта ...
Проекти 10.4.2017 г. ... , Германия, Гърция, Естония, Полша, Финландия) Национални 2016 - 2018 Детерминанти и модели на конкурентното представяне на малките и средните предприятия в интернационална бизнес среда, ФНИ 2016 - 2018 Професионализиране на управлението на МСП (развитие на мениджърски компетенции у ...
Проекти 16.5.2017 г. ... д-р Мирослава Пейчева 2014 2015 2016 Национални проекти № Номер на проекта Тема на проекта Изпълнител (ръководител на проекта) Срок 1 BG051PO001-7.0.07-0236-С0001 „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия ...
Наука 21.4.2012 г. ... на катедрата са публикувани в редица доклади на национални и международни конференции, публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално работещи информационни решения ...
Наука 28.9.2012 г. ... на катедрата са предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 27.9.2012 г. ... на катедрата са предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката ...
Наука 20.9.2012 г. ... Преподаватели от катедрата участвуват в национални и международни интердисциплинарни и образователни проекти в областта на прагматиката, социолингвистиката, анализа на дискурса, политологията, теорията и практиката на превода и др., както и в международни научни конференции, превеждат ...
Наука 24.4.2018 г. ... . Някои от преподавателите участват активно в различни национални и международни проекти. Political Science Department professors develop active research activities. Evidence of this is the numerous publications in various forms - articles in scientific journals, studies, monographic studies and others. ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... от проекта в широка и голяма мрежа. Създадени са национални и транснационални комуникационни планове, на основата на анализ на риска. Електронна страница ще информира участниците, националните експериментални групи и национални мрежи за развитието, както и на транснационалния комуникационен план и ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции     3 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     1 Участие в национален проект    ...
Проекти с други организации 1.3.2012 г. ... . Участие в консултативни и експертни съвети към национални и международни институции - 1 2. Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. - ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Наука 2.10.2012 г. ... и колективни научни изследвания в струдничество с национални, международни и чуждестранни институции, стремейки се към достигане на високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове ...
В медиите 16.3.2012 г. ... туризъм"), доц. Мариана Янева ("Национални особености на консултинга"), най-младият доцент Еленита Великова ("Детерминанти на СПА туризма"), доц. Тодорка Тончева и др. Дискусиите акцентираха върху тези и други актуални проблеми от "Предизвикателствата на туризма ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции     12 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.      Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... в национален проект              ...
Национални проекти 30.1.2012 г. ... ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... в консултативни и експертни съвети към национални, международни институции     16 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.     9 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     3 Участие в национален проект     1 Научноизследователски проект на Финансово-счетоводен факултет на УНСС по НИД на тема: “Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ...
В медиите 16.5.2017 г. ... света. Успешно ръководим и участваме в множество национални, европейски и други международни научноизследователски проекти. Другото направление е подпомагане на държавата и бизнеса при разработването на икономически и управленски стратегии, планове и решения. Очакваме Министерският съвет да разкрие ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства Проф. д-р Лалко Дулевски /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 18. 05. 2013 Голяма конферентна зала   2015 г. № по ред № на сключения договор/ Решение на ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... защита - европейски и национални предизвикателства Проф. д-р Лалко Дулевски /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 18. 05. 2013 Голяма конферентна зала   2015 г. № по ред № на сключения ...
Проекти с други организации 27.2.2012 г. ... и експерти съвети към национални, международни институции - 18 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. - 1 Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) - 2 Изготвяне на ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение начало край  Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ...
За факултета 12.5.2017 г. ... активност, участията в национални и международни конференции и прояви, ръководството на университетски, национални и международни проекти, членовете на академичния състав допринасят за утвърждаване авторитета на Университета за национално и световно ...
Проекти с други организации 24.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции 2 Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др.   Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20 % от ...
Национални проекти 24.2.2012 г. ... ПРОЕКТИ: 7 Ръководство на национален проект 1 Участие в национален проект ...
Проекти с други организации 23.2.2012 г. ... и експертни съвети към национални, международни институции - 13 бр. съвети; Подготовка на нормативни актове, страгетии, програми, методики и др. - 24 бр. разработки; Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% годишен ...
Национални проекти 23.2.2012 г. ... на национален проект - 6 бр. проекти; Участие в национален проект - 9 бр. проекти ...
Тестови център 13.2.2012 г. ... и държавни изпити, както и национални олимпиади по икономика. В основата на този център са високите технологии и изграждането на надеждна система. В изграждането на мултимедийния център важно участие имат и фирмите-партньори „Майкрософт“ – България, ...
Успехи 14.12.2011 г. ... плуване Мартин Желев, с четири национални рекорда стил гръб (на снимката вляво) и на световния шампион по кикбокс Емануил Димитров, неотдавна спечелил първенството на планетата в Скопие, Македония (снимката вдясно) Ръководителят на катедра „Физическо ...
Отбори 4.4.2012 г. ... така и за жени. Те участват в национални и международни спортни състезания на различно ниво и от различен ранг. В периода от 1973–1989 г. ежегодно се провеждат  международни турнири на студенти от икономическите университети (Икономиади) на ГДР, Полша, ...
Приключили 21.7.2016 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г. Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2014 г.  Завършени проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни ...
Текущи - по години 21.7.2016 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2014 г. ...
Национални 3.10.2017 г. ... на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2017 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г. Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.  Проекти на УНСС ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... , в т.ч. 103 университетски, 4 национални, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН, и 3 международни, финансирани от ЕС. Проведени са 25 университетски научни прояви, от които 14 с международен характер. Университетът притежава система за ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... промени в европейския и националния контекст УНСС ще продължи да модернизира непрекъснато образователната и научноизследователската дейност в областта на социалните, стопанските, правните и хуманитарните науки.  УНСС ще продължи да утвърждава ...

Събития

99 results found
Правила и срокове за отпускате на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 18.5.2018 г. ... места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те ...
Кръгла маса "Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем" 13.5.2018 г. ... миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем". Проф. д-р М. Стоянова участва с доклад на тема "Бежанците: отрицание, признаване и интеграция", а докторантката Боряна Райнова представи доклад  "Изгубеното поколение на Сирия ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... България, отчитайки основните национални приоритети и мерки в областта. Докторант Елеонора Спасова и ас. д-р Мирослав Стефанов като модератори в една от секциите на научната проявата по време на представянето на Янита Кръстева Андрей Илчев, студент в III-ти курс ...
Президентът Румен Радев в УНСС: Желая високи амбиции, вяра и сили за тяхното постигане 17.4.2018 г. ... позиции, дебат, в който  да се търсят национални решения. Още по-важното е в него да се включват младите, защото  те ще осъществят идеите и ще понасят последствията от тези идеи. Поздравления за вашата прекрасна инициатива, заяви президентът Румен Радев в началото на 40-минутната ...
13-та годишна международна научна конференция на младите учени 17.11.2017 г. ... на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater Studiorum ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. На събитието присъстваха доц. д-р Тодор Тодоров от катедра "Човешки ресурси и социална защита", доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра „МИО и ...
Проф. Марио Монти в УНСС: Необходим е баланс между националните и общоевропейските политики в ЕС 11.10.2017 г. ... в УНСС публична лекция на тема „Могат ли националните политики да продължават да подкрепят международната интеграция? Случаят "Европейски съюз". На срещата с известния италиански политик присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Калфин, възпитаник на УНСС, специален ...
Партньорска среща по проект FABUSS 13.10.2017 г. ... бизнес - участници в проекта, ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище.   ...
Партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" 28.9.2017 г. ... – участници в проекта, ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. Това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище ...
Kонкурсна кампания за определяне на носители на именни стипендии и стипендия „Хуауей – ИКТ“ на Фондация „Еврика“ 11.9.2017 г. ... документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист ...
Студенти от УНСС участваха в Летен университет 2017 30.8.2017 г. ... университет е проект на НПСС, започнал като Национални студентски игри през 2002 г. По време на събитието студенти от цялата страна участват в обучения, семинари, спортни и културни събития. Основната му идея е развитие на студентския спорт и изграждане на активен диалог между ...
Експертна дискусия в рамките на изпълнение на проект Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на иконо­мическата мобилност“ 19.7.2017 г. ... Маева – ИЕФЕМ (БАН), Росица Иванова - Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (МС), Д-р Ваня Иванова - Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания, Радомир Петков – Агенция по заетостта, Христо Симеонов – МТСП, ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 11.6.2017 г. ... на резултатите от проведените Национални състезания и конкурси на АИУБ Анализ на резултатите от проведените Национални семинари на АИУБ Участниците в Националното съвещание по време на дискусиите На Националното съвещание беше приет планът за действие на АИУБ за ...
Докторант на Юридическия факултет - съдия на най-престижния форум по международно право 9.5.2017 г. ... съд към ООН и е организирано в  национални и международни кръгове. Правната проблематика на казуса тази година бе свързана със споделянето на общи природни ресурси между съседни държави, третирането на културни ценности, правото на вода и въпроса за бежанците. За 2018 г ...
Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“ 3.5.2017 г. ... участваха сътрудници и специалисти от Националния  осигурителен институт (НСИ), Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Института за изследване на населението и човека при БАН, синдикални и работодателски организации, представители ...
Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 15.2.2017 г. ... призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва ...
Семинар на тема "10 причини защо доброволците са по-успешни в кариерата си" 21.12.2016 г. ... (WFUNA)  заедно с над 160 други национални асоциации. Членове на  дружеството са предимно дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти. Мисията му е да работи за сплотяване на българската общественост в подкрепа на ООН и за заздравяване на ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 9.12.2016 г. ... . Събитието предхождаше откриването на националния семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“, организиран от Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 1.12.2016 г. ... резултатите от завършените университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015/2016 г. На събитието, което се състоя в голяма конферентна зала, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, учени от факултети и катедри ...
Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“ 24.11.2016 г. ... . Събитието предхождаше откриването на националния семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“, организиран от Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и УНСС, катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Договор за сътрудничество между УНСС и АИЕСЕК 25.11.2016 г. ... на организирани от Сдружението локални, национални и международни форуми, да привлича кандидат-студенти и др. На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет Линх Хай Нгуей е от Виетнам и е студентка в четвърти курс, специалност ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 23.11.2016 г. ... , свързани с общински, регионални и национални проявления. По време на презентациите Пръв думата взе Кристиан Димитров, който запозна присъстващите с темата „Същност и значение на регионалното развитие за националното и пространственото развитие на ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 8.9.2016 г. ... Network ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в ...
Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ 2.9.2016 г. ... . Неведнъж е бил носител на престижни отличия от национални и международни състезания по право - награда  за най-добри комбинирани писмени защити в света в най-голямото състезание по международно право "Филип С. Джесъп", награда за най-добра писмена защита на ищец в света (както и трето място ...
Наши преподаватели участваха в престижни форуми на Международната агенция по атомна енергия 24.8.2016 г. ... член на NSSC Network ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на ...
УНСС и Военната академия ще си сътрудничат в книгоиздателската и разпространителската дейност 8.7.2016 г. ... в съвместни събития и кампании, посветени на значими национални събития и годишнини. По време на разговорите Подписването на меморандума е поредният израз на нашите дългогодишни професионални контакти и продължение на сътрудничеството в книгоиздателската и разпространителската дейност, ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... инженерна академия, много учени са удостоени с национални и международни отличия. Университетът предлага 64 бакалавърски програми в девет области на науката - икономика, литература, инженерно дело, селско стопанство, медицина, мениджмънт, изящни изкуства и др. ...
Първият випуск магистри от специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“ се дипломира 24.6.2016 г. ... той напомни също, че не трябва да забравяме нашите национални ценности, българската история и достойнство. Проф. Дулевски връчва дипломата на отличничката на випуска Министър Русинова и малка "асистентка" връчват диплома Първият випуск магистри от ...
Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... от дейността на АИУБ в направленията: организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях; организирани и проведени национални семинари; други дейности, инициирани от Асоциацията.  Проф. Даниела Фесчиян представя постигнатите резултати от ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... Асоциацията в следните направления: организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях; организирани и проведени Национални семинари; други дейности, инициирани от Асоциацията. Проф.д-р Даниела Фесчиян представя постигнатите резултати от дейността на ...
Спортистите на УНСС връчиха на ректора купи и медали от Националната универсиада 2016 26.5.2016 г. ... ни не беше завоювал комплексно второ място на национални универсиади. Тази година представителните ни отбори се справиха отлично“, сподели ст. пр. д-р Спас Ставрев. Той благодари на всичките си колеги от катедрата, на студентите спортисти и на академичното ръководство за помощта и подкрепата ...
УНСС беше домакин на национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България 21.4.2016 г. ... , допринасящо за привличането на финансов ресурс по национални и европейски програми и за успешно изпълнение на утвърдени проектни предложения по тези програми. Това доказва далновидността ни да създадем в УНСС такова специализирано звено, благодарение на което нашият университет разшири участието си в ...
Среща-дискусия на тема „Европейското ИТ право” 6.4.2016 г. ... в различни държави, практически това са изолирани национални действия, които не могат да променят наднационалния характер на интернет. Продължаваме да регулираме отношенията във виртуалната среда чрез мерките, които се осъществяват на национално ниво. Ето защо още през 90-те години започва да се говори ...
Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан 25.3.2016 г. ... УНСС по ядрена сигурност и предстоящото откриване на Националния център за подкрепа в областта на ядрената сигурност към нашия университет. Проф. Димитров с председателя на мрежата посланик Бони Дженкинс от САЩ и зам.-председателя Наои Юсуке от Япония по време на ...
Нашият отбор на пето място в най-голямото състезание по инвестиционно право в света 17.3.2016 г. ... в състезанието. Наложило се да бъдат проведени национални кръгове, за да се излъчат шестте най-добри отбора. Нашият отбор успя да премине груповата фаза на състезанието, като се класира на осмо място по точки, отиде на осминафиналите и спечели срещу индийския отбор от правния факултет "West Bengal" ...
Ректорът беше специален гост на традиционния панаир на Националната търговско-банкова гимназия 26.2.2016 г. ... от Асоциацията на икономическите училища в България национални състезания, в УНСС вече са приети 73 ученици от НТБГ, което е отличен старт за тяхното бъдещо професионално развитие. Проф. Статев и г-жа Иванова разговарят с ученици от гимназията По-късно проф. Статев имаше възможност да ...
Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" 8.2.2016 г. ... - ЕС е фиксирал целите, а държавите подготвят национални програми за реформа, в които фиксират своя собствена цел. ЕК проследява как са постигнати тези цели и на тази база Европейският съвет издава т. нар. специфични препоръки за съответната страна. Това е изключително важна програма, ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 8.2.2016 г. ... на NSSC Network УНСС ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... с израстване на академичния състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази година катедрата ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... и малка конферентна зала на УНСС бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), катедра "Счетоводство и анализ" при УНСС и катедра "Икономикс" при УНСС. На ...
УНСС вече е член на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network) 18.1.2016 г. ... на NSSC Network УНСС ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... . д.ик.н. Стати Статев бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство, в зала "Тържествена" на УНСС. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и ГДПБЗН – МВР 18.12.2015 г. ... съвместно участие в национални и международни инициативи в областта на защитата при бедствия и защита на критичната инфраструктура; взаимно информиране за научни и научно-приложни разработки и др. Рамковото споразумение за сътрудничество е ...
Банков празник в НТБГ 5.12.2015 г. ... Банк” АД, носители на много национални и международни отличия. Беше представена презентация за 22 годишната история на обучението по банково дело в гимназията, както и  изложба от акции и облигации на български банки от края на XIX и началото на XX век от ...
Осмодекемврийски спортен празник 2015 г. 2.12.2015 г. ... плувец в България подобрил над 50 национални рекорда. Той е единственият студент участвал в три поредни универсиади в Китай, Русия и Южна Корея. Женският ни тим по плуване също се представи достойно като спечели бронзовите медали и защити призовата си позиция в спринта ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... и насърчава изготвянето на национални стратегии и системи за интелектуална собственост, посочи представителят на СОИС. Той поздрави УНСС за отличната организацията на форума и изтъкна, че Световната организация отдава огромно значение на университетите като ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... състав, с участие в много национални и международни проекти“. Проф. Статев изтъква факта, че само през последните 10 години в катедрата са защитили 27 докторанти, над половината от които вече са преподаватели във висши училища в цялата страна, а през тази ...
Петнадесетият випуск на „Публична администрация” се дипломира 29.10.2015 г. ... , на университета създал плеяда национални лидери. "Днес вие ставате посланици на нашия университет. Във всяка битка, с всеки ваш успех ще доказвате, че сте истински представители на голямото академично семейство на УНСС", посочи доц. Вълков ...
Международна конференция „Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии – в съответствие с изискванията на бизнеса“ 8.9.2015 г. ... за вмъкване и интегриране на национални изисквания. Проф. Кисимов представя целите и резултатите на проекта Проф. Кисимов отбеляза също, че за създаването на учебен план е разработена рамка на изискваните компетенции. В нея интегрирахме ...
Отборът на УНСС с наградата Baxter на Международното състезание по право Jessup 12.8.2015 г. ... на Fulbright). Българските национални кръгове на Jessup се организират от Сдружение за международни състезания по право (smsp.bg) и се провеждат всяка година през февруари с подкрепата на Фондация Америка за България. Голямата награда на Jessup 2015 взе отборът ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... 2015/2016 г. В него са включени национални състезания по икономикс, финанси и счетоводство, информатика и статистика, както и национални конкурси по счетоводство и за есе на чужд език по актуална политическа тема. Предвижда се и провеждането на семинари за ...
Създадена бе Асоциация на икономическите училища в България и бе приет план за действие за учебната 2015/2016 г. 17.7.2015 г. ... маси и участия в международни и национални проекти.  Приет бе и план за действие за учебната 2015/2016 г.   ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката, изтъкна и проф. д-р инж. Румен Стайнов. Сред целите на партньорството той изтъкна успешното позициониране ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката, изтъкна ипроф. д-р инж. Румен Стайнов. Сред целите на партньорството той изтъкна успешното позициониране на ...
УНСС ще си сътрудничи с Нестле България 10.6.2015 г. ... и младежката заетост, съвместни национални и международни научни прояви, обучения, конкурси и други прояви от общ интерес са  записани още в документа. За координатори по меморандума от страна на УНСС бяха определени доц. д-р Йордан Близнаков и ...
Представeно бе изследването „Влияние върху медиите: собственици, политици и рекламодатели“ 14.5.2015 г. ... обхваща 40 медии – национални, регионални, печатни и електронни, както и няколко информационни сайта. В анкетите са участвали 100 журналисти, проведени са интервюта със собственици на медии. В голямата конферентна зала Благов се спря ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... УНСС работи по 68 университетски, национални и международни проекта, предстои да започне работа и по още 45-50 проекта, като голяма част от тях са свързани с въвеждането на модерни форми на дистанционно обучение, студентски практики, академично израстване на младите ...
Среща пред Националните дни на кариерата 2015 28.2.2015 г. ... студенти, проявили интерес към Националните дни на кариерата 2015 и лекцията „Нестле се нуждае от младите хора в Алианс на младежта“. Доц. Йордан Близнаков открива срещата. Вдясно от него - Павел Хаджиев Като мост между висшето образование ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др.Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и въвеждане ...
Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и АИКБ 26.2.2015 г. ... стажове, работещи екипи по национални и международни проекти, обединяване на научния потенциал с практиката и др. Той посочи също, че подписаният документ е логично следствие на завършилият неотдавна проект BG051PO001-3.3.07-0053 “Разработване и ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... И НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ“ А н о т а ц и я: Проблематиката за корпоративната социална отговорност /КСО/ е изключително актуална през последните години.  Създаваният чрез нея „нов социален диалог” между  компаниите и различни ...
Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече" 24.2.2015 г. ... се на двете проведени национални състезания 35 абитуриенти на НТБГ вече са приети в УНСС. Състезанието е една от първите важни стъпки към вашето професионално поприще, изтъкна тя пред възпитаниците си и благодари на ръководството на УНСС за ...
УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност 1.12.2014 г. ... , посветени на значими национални събития и годишнини. Димитър Радичков, директор на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" УНСС и СУ ще обединят усилията си и за усъвършенстване на издателските и ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 19.11.2014 г. ... защита - европейски и национални предизвикателства" катедра „Човешки ресурси и социална защита“ отбеляза 40 години от своето създаване, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси” и 22-годишнината на специалност „Застраховане ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... транспортно училище са двете национални академични институции, които обучават кадрите на транспортната дейност, каза проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Реалният бизнес изисква взаимодействието на ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... за провеждането на значими национални и международни прояви, като авторитетна академична институция, отворена за научни дискусии, за идеи и срещи по ключови проблеми. Затова е напълно естествено да бъде гостоприемен домакин на днешния престижен форум, ...
Ежегодна информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ 7.10.2014 г. ... . МРЦК е носител на два национални приза за провеждане на Дни на кариерата, изтъкна възможностите за добър професионален старт ръководителят на кариерния център. По време на презентацията на доц. Иван Стойчев Гарантът за успешен ...
Тържествено беше открита новата академична учебна година 16.9.2014 г. ... националния, европейския и студентския химн "Gaudeamus igitur" започна  тържествената церемония по откриването на 94-ата академична година. На президиума заеха местата си ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министър-председателят проф. ...
Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС участва в международен проект <span style="color: #999999;"><b><i>RE</i></b></span><span style="color: #1e51a6;"><b><i>TO</i></b></span><span style="color: #e83306;"><b><i>UR</i></b></span> – Russian for Tourism 4.8.2014 г. ... тези диалози на своите национални езици; В настоящия момент екипът от УНСС работи по създаването на 30-те видеоклипа. Работен момент от партньорската среща в Сарагоса, Испания ...
Подписан бе Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването между университета и БАН 16.5.2014 г. ... , посветени на значими национални събития и годишнини. С този документ УНСС и БАН ще обединят и усилията си за усъвършенстване на издателските и полиграфичните технологии в двете издателства ...
Първи съвместен семинар на УНСС, Конфиндустрия България и Болонския университет 4.2.2014 г. ... българските и италианските национални счетоводни стандарти направи Ванина Дрангърска, докторант в УНСС. Участниците в семинара Модератор на форума бе Роберто Маскали, директор на Конфиндустрия България. Семинарът слага началото на ...
Спортен празник 2013 г. 18.12.2013 г. ... успешно. Мартин е подобрил 18 национални рекорда на България за една година и е един от най-добрите плувци на страната ни. Поздравления за шампиона Мартин Желев Шоуто продължи с красивото акробатично изпълнение на талантливите момичета с ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... проекти на УНСС – международни и национални, както и някои колективни университетски разработки с по-обща проблематика. Второто заседание се фокусира върху 15 презентации на колективни университетски разработки, ориентирани към държавата и бизнеса у нас. Третото заседание ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... . В биографията й вече са записани много национални и международни отличия, участия в научни форуми, победи в европейски конкурси, дори успешен бизнес в университет в Ирландия. Името на момичето се свързва и с организации като ЮНЕСКО, студентската общност „Еразъм“, ...
Нова магистърска програма „Бизнес с недвижими имоти“ 10.12.2013 г. ... компании и в техните регионални и национални сдружения); предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; анализатори на пазара на недвижими имоти; консултанти по реализиране на частни и корпоративни сделки с недвижими имоти; инвестиционни ...
Най-младият факултет отбеляза пет години от своето създаване с международна научна конференция 10.12.2013 г. ... показа в множеството международни и национални проекти, че е център за приложение на науката на информационните системи в бизнеса и по-специално в икономиката, каза той. На честването присъства академичното ръководство на университета С приветствие по повод ...
Ректорът с награда за подкрепа на университетския спорт. Ст. преп. Лариса Касабова е най-добрият преподавател-треньор за 2013 г. 6.12.2013 г. ... Шенжен 2011 и Казан 2013, подобрил 15 национални рекорди по плуване. Ст. преп. Иван Стоилов, ст. преп. Лариса Касабова, ректорът  проф. Стати Статев и ст. преп. Спас Ставрев. Ст. преп. Лариса Касабова, треньор на женския отбор по баскетбол на ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... години насам, а МРЦК е носител на два национални приза за провеждане на Дни на кариерата, изтъкна възможностите за добър професионален старт ръководителят на Центъра. Студентите в голямата конферентна зала Вашият гарант за успешен бизнес в икономиката на ...
Наши учени участваха в международния семинар "Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации" 17.10.2013 г. ... България с участието на депутати и национални координатори от парламентите на ПСЮИЕ, представители на партньорски регионални и международни организации, експерти в областта на  международното право и международните отношения. Проф. д.ик.н. Мария Чавдарова ...
УНСС ще си сътрудничи с Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 10.10.2013 г. ... за сътрудничество и съвместна дейност с национални институции. На подписването във висшето училище присъстваха членовете на Ректорския съвет. Осигуряване на възможности за стажове и реализация на студенти, участие в научни проекти, съвместно организиране на научни прояви, ...
Мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри 20.9.2013 г. ... . На практически семинарни обучения, национални и международни срещи и дискусии е апробирана платформата за обучение и учебното съдържание. По този начин е хвърлен мост между изследванията и практиката в обучението на клъстерни мениджъри, каза проф. Статев. Той отбеляза и ...
Рамково споразумение между УНСС и ПЧАГ „Уилям Шекспир“ 30.5.2013 г. ... съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, организиране на научни и образователни форуми, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти, организиране на публични лекции чрез обмен на преподаватели. УНСС и ПЧАГ взаимно ще ...
Рамково споразумение с ДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов 29.5.2013 г. ... , съвместно участие в разработването на национални и международни проекти, професионално ориентиране и подготовка на кандидат-студенти предвижда рамковото споразумение между УНСС и държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“-Свищов. В документа, ...
Троен юбилей на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ 18.5.2013 г. ... и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" катедра „Човешки ресурси и социална защита“ отбеляза 40 години от своето създаване, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси” и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално ...
Женският отбор на УНСС - шампион по баскетбол 3x3 23.4.2013 г. ... те ни радват с постиженията си в национални и международни състезания.“ Ректорът поздрави участниците в първенството Проф. Статев подчерта също, че академичното ръководство винаги е подкрепяло и ще продължи да подкрепя университетския спорт и тази проява е ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... и участието в международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната, негови научни и научно-приложни публикации са преведени на 12 езика. Ректорът  жалонира сътрудничеството на университета с военното ведомство през годините ...
Четвърти младежки АФОН: ВЛАСТТА, И МЕДИИТЕ, И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ: смяна, подмяна или промяна? 30.3.2013 г. ... сектор; • журналисти, от национални и специализирани медии.           КАНДИДАТСТВАНЕ      Ако сте мотивирани да представите най-доброто, което знаете и можете по темата на Четвърти ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и НТБГ 18.6.2014 г. ... , съвместно разработване и участие в национални и международни проекти, организиране на  научни и образователни форуми, създаване на смесени научноизследователски колективи. Ректорът на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев и Емилия Иванова, директор на ...
Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация 30.3.2013 г. ... Societies.  Local Expert в национални проекти по Phare Program:  2004                            Интегрирана информационна ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... семинар за предстоящите „Национални дни на кариерата” 2013. Организатор на събитието е JobTiger, а генерален спонсор за десета поредна година - Нестле България АД. Доц. Йордан Близнаков „Националните дни на кариерата” дават ...
Първа среща-дискусия на клуб “Маркетинг и стратегическо планиране” 14.12.2012 г. ... на студентите от УНСС, участие в национални и международни проекти и програми. Предвижда се също организиране на студентски стажове, стимулиране на студентското творчество и др. Има идея да се проведе първа олимпиада по маркетинг и планиране през април догодина, да ...
Международна конференция обсъди ползите от: "Общо право за продажбите в Европа?" 2.11.2012 г. ... област от правото, където въпреки националните особености е възможно постигането на еднообразен режим. Участниците в конференцията Конференцията бе организирана от Университета в Трир, под ръководството на проф. Томас Рюфнер, в рамките на ...
Нов професор на УНСС 1.11.2012 г. ... публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, икономическите аспекти на ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... кръгла маса на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Във форума  участваха студенти, докторанти, преподаватели от университета. Дискусията бе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Подписано бе споразумение между УНСС и най-големия институт на БАН 2.11.2012 г. ... изследвания, съвместно участие в национални и приложни проекти. Ректорът проф. Стати Статев и чл.-кор. проф. Стефан Воденичаров (вдясно). Ректорът изрази увереност, че има огромно поле за развитието на връзките между двете институции и предложи ...
УНСС домакин на международен форум<br>за използване на средствата от ЕС 5.6.2012 г. ... център за провеждането на значими национални и международни прояви, като авторитетна академична институция, отворена за идеи, дискусии, срещи.  Затова е напълно естествено нашият университет да бъде гостоприемен домакин на днешния авторитетен форум. С тези думи ...
За успешна кариера на младите специалисти 15.3.2012 г. ... време на срещата, предшестваща „Национални дни на кариерата" 2012 г., Джобтайгър (JobTiger) представи пред студентите на УНСС възможности за кариерно развитие. Предложения за работа и стажантски програми дадоха и представители на „Нестле" - най-голямата ...
Спортната слава на УНСС празнува 8.2.2012 г. ... по плуване Мартин Желев, с четири национални рекорда стил гръб (на снимката вляво) и на световния шампион по кикбокс Емануил Димитров, неотдавна спечелил първенството на планетата в Скопие, Македония (снимката вдясно) Ръководителят на катедра „Физическо възпитание и ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... и държавни изпити, както и национални олимпиади по икономика, уточни перспективите проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията на УНСС. В основата на този център са високите технологии и изграждането на надеждна система, подчерта той. Проф. Кисимов ...

Предстоящо

40 results found
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 16.2.2018 г. ... на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да ...
Стипендия на МОН за докторант в Европейския университетски институт 15.11.2017 г. ... на института. Специална комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия: -          Кандидатът трябва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава ...
Кръгла маса на тема "Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики" 7.11.2017 г. ... корпоративна социална отговорност - локални и национални перспективи Модератори доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, УНСС 15.00 – 15.45 ч.  Отговорният избор – младежки инициативи и практики    Модератор: доц. д-р Ваня Иванова, УНСС 15.45 - 16 ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети: -          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България; -          Alma Mater Studiorum Universita di ...
Семинар на тема „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“ 25.4.2017 г. ... на семинара са водещи сътрудници и специалисти от Националния  осигурителен институт, МТСП, МЗ, ИИНЧ при БАН и други, синдикални и работодателски организации, представители на академичните среди и на неправителствени организации, студенти и други. Лектори на семинара ще бъдат представители от ЕK, ...
Летни студентски стажове 1.3.2017 г. ... администрация. Програмата ще бъде представена на Национални дни на кариерата в НДК на 14 и 15 март 2017 г., както и на Международното изложение Образование и кариера в ЦУМ на 17-19 март 2017 г ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 13.2.2018 г. ... /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
Девета годишна научна сесия на УНСС 21.11.2016 г. ... представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти в периода 2015-2016 г ...
ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС 7.7.2017 г. ... /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през текущия семестър в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Те трябва да са ...
Национална конференция на тема: "Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации" 25.11.2015 г. ... и изследователските институции; Регионални и национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост; Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания. Видео излъчване на ...
Годишна научна сесия 12.11.2015 г. ... представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС в периода 2014-2015 г ...
Кръгла маса по повод Световния ден на статистиката 14.10.2015 г. ... “Статистика и иконометрия” и Националният статистически институт организират кръгла маса по повод Световния ден на статистиката - 20 октомври. Форумът ще се проведе на 20 октомври от 10.00 ч. в зала 2032А на университета. На събитието ще присъстват председателят на НСИ г-н Сергей ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – ...
Бъди следващият носител на отличието „Джон Атанасов“ 11.6.2015 г. ... . Най-добрите ученици и техните преподаватели в националните и международните състезания по информатика и информационни технологии също ще бъдат отличени с грамоти „Джон Атанасов“. За първи път тази година ще бъдат връчени и грамоти „Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и студенти ...
Конкурс Млад икономист - 2015 г. "Гласът на младите за силна икономика" 24.2.2015 г. ... социална отговорност – европейски и   национални практики“  Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономическия университет -  Варна   Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 ...
Годишна научна сесия 3.12.2014 г. ... представени резултатите от завършени университетски, национални и международни научноизследователски проекти на УНСС през периода 2013-2014 г ...
Национална конференция на тема: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА 29.10.2014 г. ... избори през 2014 год. – европейски от 25  Май и национални перламентарни от 5 Октомври? Избори, които притисна- ха умереното и дадоха сила на крайно дясното и алтернативното ляво, кои- то отвориха вратата отново към националното и протекционистичното.   Българските университети и ...
Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени 11.11.2014 г. ... в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: -          Университет на гр. Болоня, Италия; -          Полтавски университет по икономика и търговия, ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 5.9.2014 г. ... Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други; 4.      Есе на тема „Моето ...
Дайте тласък на научноизследователската си кариера с пътуващата презентация Euraxess! 21.3.2014 г. ... по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура, и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS. Освен портала, EURAXESS България ...
Семинар "Данъчно облагане и финансови отчети Италия - България" 4.2.2014 г. ... на разликите между българските и италианските национални счетоводни стандартипринципи”  11.00 ч.               Кафе пауза  11.15    ч.        Роберто Корчуло,  IC ...
Университетска годишна научна сесия 11.12.2013 г. ... резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2012-2013 г ...
Конкурс за стипендия на Дипломатическия институт 2.10.2013 г. ... нейните идеологически и културно-исторически и етно-национални предпоставки. Дефиниране на вътрешно институционалните и държавните механизми и фактори, влияещи върху процеса на формиране на новата турска външна политика. Анализиране на приоритетите и практическата реализация на турската външна политика ...
УНСС ще представи резултатите от проект на семинара ”Юридически статути и политически функции на интерпарламентарните организации“ 30.9.2013 г. ... (ПСЮИЕ).   В семинара ще участват депутати и национални координатори от парламентите на ПСЮИЕ, представители на партньорски регионални и международни организации, експерти в областта на  международното право и международните отношения. Ще бъдат обсъдени процесът на институционализиране на ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други документи за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и т.н.; 4.      Есе на тема „Моето ...
Международна конференция на тема: "Обучение на мениджъри на изследователски клъстери" 20.9.2013 г. ... осъществени много практически семинарни обучения, национални и международни срещи и дискусии, на които платформата за обучение и учебното съдържание бяха подложени на проверка и подобрение. На конференцията ще бъдат представени разработените от екипа на проекта продукти, които осигуряват съвременно ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 2.10.2013 г. ... от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... както с европейски университети, така и с национални институции и организации. Тематични направления на международната научна конференция са: 1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Териториално развитие и сближаване. Социално-икономическо състояние на районите за планиране. ...
Среща-дискусия по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи 22.4.2013 г. ... – различни позиции и гледни точки 3. Българските национални достойнства – начин за подобряване имиджа на България и защита от чужда пропаганда Събитието ще се състои на 25 април (четвъртък) от 14:00 ч. в зала ‘‘Научни съвети‘‘, УНСС ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 18.3.2013 г. ... И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 17 май 2013 г. 60 години специалност “ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 40 години катедра “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА” 22 години специалност “ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО” ПОКАНА Уважаеми колеги, Катедра ...
Подготвителен семинар за "Националните дни на кариерата" 2013 26.2.2013 г. ... на подготвителен семинар относно предстоящите „Национални дни на кариерата” 2013 със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС   Кога? 6 март (сряда) от 18:00 ч. Къде? Зала 2019, УНСС Уъркшоп на JobTiger на тема „Упътване за употреба на Националните дни ...
Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства" 19.2.2013 г. ... И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА – ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” 17 май 2013 г.   60 години специалност “ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 40 години катедра “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА” 22 години специалност “ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО”   ПОКАНА   Уважаеми ...
Годишна научна сесия на УНСС 5.12.2012 г. ... резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2011-2012 г ...
Дискусия на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“ 9.10.2012 г. ... 12 часа в зала 2032А дискусионен семинар на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. В него ще участват и студенти, докторанти, преподаватели от специалността „Икономика на туризма“. Дискусията е под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и др. за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други; 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и ...
Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша” 1.6.2012 г. ... на тема „Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша”. Конференцията ще се проведе на 5 юни (вторник) 2012 г. от 09:30 ч. в аула „Максима” на Университета за национално и световно стопанство, с любезното съдействие и домакинство на проф. д.ик.н Стати Статев, ректор ...
Годишна научна сесия на УНСС 8.12.2011 г. ... резултатите от завършени университетски, национални и международни научни проекти на УНСС в периода 2010-2011 г ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене