Резултати от търсене за Международен туризъм

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

10 results found
Специалности 19.2.2016 г. ... .21 Международен туризъм         X             2.22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Философия; Екология и устойчиво развитие; Международен туризъм; Финансов контрол, Европейска интеграция; Световна икономика; Геоикономика и регионално развитие; Търговия; Бизнес логистика; Корпоративна сигурност; Недвижима собственост; Транспорт и спедиции; Основи на предприемачеството; ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... туризъм 162 Международни икономически отношения                     401 402 Международни икономически ...
Специалности 28.8.2012 г. ... туризъм       Х         Прогнозиране и ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... и бизнес комуникации  9. Международен туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. Банкова ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и ...
История 7.2.2019 г. ... – външна търговия, банково дело, международен туризъм, международен транспорт, промишлено сътрудничество, международни комуникации и много други области на обществения живот в страната и зад граница ...
Специалности 12.3.2019 г. ... подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на културния туризъм, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др ...
Обучение 17.5.2017 г. ... 2 сем. Туристически бизнес – 2 сем. Международен туризъм – 2 сем. Управление на веригата на доставките – 2 сем. The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със ...

Събития

13 results found
Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет 14.2.2019 г. ... от специалност „Международен туризъм“ Ангел Стойков беше избран за председател на Студентския съвет (мандат 2019 - 2021 г.). Ангел Стойков Ангел е от Бургас и е на 23 години. Бакалавърската си степен, специалност „Икономика на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Ще ви запомним като випуск, доказал с качествата си утвърдената традиция, че при нас идват най-добрите средношколци, които ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“. В зала ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral Côte D’Opale “Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... на туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се проведе в зала „Тържествена“ и на нея присъстваха новият декан ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... бизнес“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и съвместната  с френския университет Université Littoral Côte D’Opale “Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... на туризма“ и магистрите от „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“. Благодарност към преподавателите: проф. Тадаръков, проф. Парушева, проф. Рибов Вашата катедра и специалност са едни от ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... участват 23 студенти - магистри от „Международен туризъм“ и бакалаври III и IV курс от специалност „Икономика на туризма“. От провежданите ежегодно над 20 конференции, няколко са студентски, а вашата традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма". Проф. д-р Димитър Тадъръков приветства абсолвентите. На тържеството присъстваха и доайенът на катедрата проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... програма на катедрата – „Международен туризъм на английски език“, която още повече ще издигне авторитета на университета и ще постигне свободна конвертируемост на дипломиралите се. Доц. Цветан Тончев връчи на завършващите специалността „Икономика на ...

Предстоящо

10 results found
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... , „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС „магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 3 декември в 11.00 ч. в ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... , „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... , „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”, редовно и дистанционно обучение. Необходимо е дипломантите (с печат ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... , „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 05.12.2016 г. в 11.30 ч. в отдел „Студенти - ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 11.9.2019 г. ... , реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър”. Необходимо е студентите да положат подписи в дипломната книга на 30.11.2015 г. в 11.00 ч. в отдел ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... "бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои на 1 декември от 12,00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... политика Маркетинг, реклама и бизнес комуникации Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... ОКС "бакалавър", и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене