Резултати от търсене за Материална база

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

6 results found
Мариела Кацарова, магистър, специалност “Финанси“, летен семестър 2017-2018 г. “ във VIA University College в Хорсенс, Дания 26.7.2018 г. ... , Дания е сравнително голям университет, с модерна материална база и с 24/7 свободен достъп в библиотеката (чрез специална студентска карта). Разстоянието от общежитието до университета е около 2 км., затова си наех колело, с което се придвижвах из града.  Програмата „Еразъм“ ми даде ...
Материална база 24.2.2017 г. ... ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика и доктори по социология. Към катедрата функционира Център за социологически и психологически изследвания, в чиято дейност ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... социология” разполага с добра материална база и с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика, социология и психология. На студените се осигуряват възможности за участие в стажове и практики в специализирани ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика и доктори по социология. На студените се ...
Материална база 6.10.2017 г. ... комплекс Тестови център Конгресен център Аула "Максима" Голяма конферентна зала Малка конферентна зала Зала "Тържествена" Зала "Факултетна" Зала "Научни съвети" Зала "Вечерна" Зала "Обедна" Спортен комплекс "Бонсист" Учебно-оздравителна база ...

Събития

6 results found
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... научни проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират успешно на пазара на труда, ...
Ден на чуждестранните студенти - 11 март 2016 година 11.3.2016 г. ... студентски презентации, прекрасна материална база. Отличилите се с висок успех през последния семестър седем чуждестранни студенти бяха наградени. Награда бе връчена и на Студентския съвет на УНСС за осъществяването на Деня на чуждестранните студенти за пета поредна ...
Ден на чуждестранните студенти 11.3.2016 г. ... студентски презентации, прекрасна материална база. Отличилите се с висок успех пред последния семестър седем чуждестранни студенти бяха наградени. Награда бе връчена и на Студентския съвет на УНСС за осъществяването на Деня на чуждестранните студенти за пета поредна ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... признати преподаватели, модерна материална база, усъвършенствани по образци на водещите университети в света планове. Всички направление в УНСС са с много висока акредитационна оценка, по данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на ...
Академични чествания за 95-годишнината на УНСС 20.5.2015 г. ... институции, с прекрасната си материална база, с електронизацията и др. Но ако винаги сме първи, главната заслуга е на всички нас, скъпи колеги, обърна се той към академичното представителство в залата и благодари за всеотдайността и духа, който прави силата ...
Ще си партнираме и с Киевския университет по право 1.11.2012 г. ... - с висока креативност и богата материална база, посочи проф. Бошицки. Той очерта някои от насоките за съвместно сътрудничество, свързани с провеждане на научни форуми, изследователска дейност и съвместни магистърски програми. Проф. Статев и проф. ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене