Резултати от търсене за Макроикономика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

83 results found
Счетоводство и контрол 4 сем., 1-ви 29.1.2019 г. ... .2.2019 8.00-9.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 402 2.2.2019 10.30-11.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 402 3.2.2019 10.00-11.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 302 3.2.2019 9.00-10.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 302 Основи ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, зимна поправителна сесия 6.2.2019 г. ... .д-р Г.Янков 502 724 16.2.2019 9.15-10.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 724 16.2.2019 13.00-15.00 Финансов контрол доц.д-р Кр.Йорданов 502 724 17.2.2019 от 10.00 ч. Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, зимна поправителна сесия 6.2.2019 г. ... .д-р Г.Янков 502 708 16.2.2019 8.00-9.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401 708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401 708 17.2.2019 9.00-11 ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... . ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019 4. Микроикономическа теория ДО Хасково от 10 ч ...
Примерни въпроси за тест за икономисти 26.7.2019 г. ... степен -  "Микроикономика", "Макроикономика", "Основи на правото", "Основи на финансите", "Основи на счетоводството" и "Статистика", като трудността на изпитните въпроси е аналогична на представените тук примерни въпроси ...
Примерни въпроси за тест за неикономисти 26.7.2019 г. ... отделните домакинства и фирми, и макроикономика, която  изучава поведението на националната икономика. Кое от посочените е предмет на изследване на микроикономиката? а) условията за минимизиране на разходите на дадена фирма; б) максимизирането на полезността на ...
Счетоводство и контрол, 4 сем., семестър 1 17.1.2019 г. ... .1.2019 12.00-13.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 505 78/ 19.1.2019 9.15-10.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 402 78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Основи на ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна редовна сесия 23.1.2019 г. ... .1.2019 14.30-17.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 724 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула 724 19.1.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството ас.д-р Я.Даскалов 404 724 26.1.2019 10.00-12 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 12.00-14.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 708 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула 708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401 708 19.1.2019 10.30-12 ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тестът включва въпроси и задачи по темите, включени в програмата по Икономикс. По изключение в състезанието за 2018-2019 учебна година ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1 10.11.2018 г. ... .12.2018  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 504 2.12.2018 9.00-12.15 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 504   22.12.2018  9.00-16.45 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 504 23.12.2018 9.00-12 ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 724 14.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 724 20.10.2018  09.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 502 724 21.10.2018  09 ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 708 14.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 708 20.10.2018  12.00 ч. Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 303 708 21.10.2018  09 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .7.2018 9.45-11.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 723 1.7.2018 12.15-13.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 723 1.7.2018 14.45-16.00 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 723 1.7.2018 18.30-20 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .7.2018 8.30-9.45 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 1.7.2018 11.00-12.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 707 1.7.2018 11.00 ч. Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 302 707 1.7.2018 13.30-14.45 Европейска ...
СК 4 сем., 1-ви 31.1.2018 г. ... .2.2018 17.00-17.50 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 402 4.2.2018 9.30-11.30 Статистика доц.д-р С ...
Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... .2.2018 8.30-11.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401   17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401   17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401   18.2.2018 9 ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... .2.2018 8.30-11.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401 707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401 707 18.2.2018 9.00-12 ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... .1.2018 12.00-14.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 304   21.1.2018 14.00-16.00 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 301   27.1.2018 11.00-13.00 Микроикономика доц.д-р Л ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 17.15-19.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401   27.1.2018 11.00-13.00 Публични финанси проф.д-р Р.Брусарски 505   3.2.2018 12.00-15.15 Статистика доц.д-р С.Чипева 401   4.2.2018 9.00-11.00 Политология проф ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... .1.2018 14.15-17.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 21.1.2018 9.00-11.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 304 707 3.2.2018 8.30-11.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 707 4.2.2018 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Тестът включва въпроси и задачи по темите, включени в програмата по Икономикс. По изключение в състезанието за 2017-2018 учебна година няма да ...
Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1 20.10.2017 г. ... .11.2071  11.00-18.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 305   26.11.2017  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 305   02.12.2017  09.00-16.45. Статистика Л доц.д-р С.Чипева 301   03.12 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017  11.00-17.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 723 3.12.2017  09.00-14.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 7204 9.12.2017  11.00-16.45 Публични финанси У проф.д-р Р.Брусарски 505 7204 10.12 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017  11.00-17.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 707 03.12.2017  09.00-14.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 7019 09.12.2017  11.00-18.45 Макроикономика У гл.ас.д-р Д ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол II курс 30.6.2017 г. ... .Филипов 505 1.7.2017 9.30-10.45 Макроикономика гл.ас.Д.Дамянов 401 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.Класова 406 1.7.2017 13.30-15.00 Основи на счетоводството проф.Д.Фесчиян 303 1.7.2017 15.00-16.00 ПТПП доц.Г.Михайлова-Борисова 403 1 ...
Годишна поправителна сесия - Икономика II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 9.30-10.45 Макроикономика гл.ас.Д.Дамянов 401 2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406 2.7.2017 15.00-16.30 Основи на счетоводството проф.Сн.Башева 505 2.7.2017 9.00-10.30 Основи на финансите доц.С ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите тук ...
Поправителна зимна сесия, Счет. и контрол II курс 10.2.2017 г. ... .02.2017 г. 10.30-11.45 Макроикономика ас.Д.Дамянов 401 722 05.02.2017 г. 11 ч. Публични финанси проф.Р.Брусарски 404 722 05.02.2017 г. 13-15 Екология и устойчиво развитие доц.Н.Найденов 303 722 05.02.2017 г. 13-15 Политология проф.Г ...
Поправителна зимна сесия, Икономика II курс 10.2.2017 г. ... .02.2017 г. 9.00-10.15 Макроикономика ас.Д.Дамянов 401 706 05.02.2017 г. 9-11 Основи на финансите доц.С.Трифонова 505 706 05.02.2017 г. 13-15 Екология и устойчиво развитие доц.Н.Найденов 303 706 05.02.2017 г. 13-15 Политология проф.Г ...
Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 1-ви семестър 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Проф. СT. СТАТЕВ 301 22.01.2017 11 - 13 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ДАМЯНОВ 301 5.02.2017 12 - 14 МИКРОИКОНОМИКА Доц. Л. ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 2 курс 17.1.2017 г. ... .01.2017 12 - 16.15 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ДАМЯНОВ 401,402 722 22.01.2017 11 - 13 МАРКЕТИНГ Проф. С.КЛАСОВА 501 722 8.01.2017 9 - 12 ПОЛИТОЛОГИЯ Проф. Г ...
Зимна сесия, спец.Икономика 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 9 - 13.15 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ДАМЯНОВ 401,402 706 22.01.2017 9 - 11 МАРКЕТИНГ Проф. С.КЛАСОВА 501 706 29.01.2017 9 - 11 ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ Доц. С. ...
Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 1-ви сем. 30.10.2016 г. ... .2016 09.00 - 16.45 503 Макроикономика Л проф. д.ик.н. Ст.Статев 27.11.2016 09.00 - 16.45 305 Макроикономика Л ас. д-р Д.Дамянов 27.11.2016 09.00 - 16.45 305 Забележка: Л - лекции; У - ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 24.10.2017 г. ... на лихвения процент.     МАКРОИКОНОМИКА   ТЕМА 15: Основни принципи на макроикономическата теория и политика   Макроикономика и макроикономическа теория. Основни функции и предмет на макроикономическата теория. Основни приоритети и цели на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Тестът включва въпроси и задачи по темите, включени в програмата по Икономикс. По изключение в състезанието за 2016-2017 учебна година няма ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .38 Макроикономика Х                     2.39 Макроикономика и ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... на лихвения процент.     МАКРОИКОНОМИКА   ТЕМА 15: Основни принципи на макроикономическата теория и политика   Макроикономика и макроикономическа теория. Основни функции и предмет на макроикономическата теория. Основни приоритети и цели на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Тестът включва въпроси и задачи по темите, включени в програмата по Икономикс. По изключение в състезанието за 2015-2016 учебна година няма да се ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... .01.2016 г. Микроикономика и макроикономика 11:00 - И доц. Лилия Йотова 301 Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... .05.2016 12:00 - - 302 Макроикономика И проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 04.06.2016 11:00 - - 305 Статистика И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204 Микроикономика И доц. Лилия Йотова 19.06.2016 ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... икономия (Микроикономика и макроикономика) 02.02.2015г. 08:30ч. 4013 Регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) 03.02.2015г. 10:00ч. 4013 Публична администрация Организация и управление извън ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ...  СЕМЕСТЪР 13 B00000C0313 Макроикономика 60 45 15 65 5 изпит 14 B00000C0314 Маркетинг 60 30 30 65 5 изпит 15 B00000C0315 Интелектуална ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... на управлението; Академично писане; Макроикономика; Основи на правото; Информатика; Интелектуална собственост и авторско право; Социална психология; Медии и политика; Статистика; Народопсихология; Икономическа култура; История на социологията; Икономическа социология; ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... exam 9 B00000C0209 Основи на правото Basics of Law 45 45 0 80 5 изпит ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Икономическа социология; Микро- и макроикономика; Основи на финансите; Основи на счетоводството; Маркетинг; Стопанска история; История на икономическите теории; Информатика; Статистика; Математика; Основи на правото; Основи на управлението; Прогнозиране и планиране; ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... икономия (Микроикономика и макроикономика) 04.02.2014г. 08:30ч. 4013 Публична администрация и регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) 04.02.2014г. 09:00ч. 1050 Публична администрация и ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... . София на 12.06.15 г. от 10.00 часа в зала 2101 Макроикономика- доц. Стела Ралева, гр. София на 25.06.15 г. от 10.00 часа в зала 2006 Публични финанси- проф. Брусарски, гр.София на 16.06.15г. от 10.00 часа в зала 3049  Интелектуална собственост- доц. Владя  Борисова, гр. София на 15.06 ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 5.10.2017 г. ... за специалност "Макроикономика" и "Икономика" и за специалност "Икономика с преподаване на английски език" могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Най-новите заглавия 5.12.2017 г. ...                     ...
ОНС "Доктор" 18.3.2013 г. ... "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. ...
ОКС "Магистър" 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ обучава магистри е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... програма по „Макроикономика и финанси“ прилага опита на аналогични или подобни като наименование и/или съдържание програми в престижни световни университети: Харвардски университет, Университета на Барселона, Лондонското училище по икономика и политически науки. Предлагането ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... образователната степен „Магистър по макроикономика“. Срокът на обучението е от една до две години и е в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен. Катедрата организира обучение в магистърска степен за макроикономисти; за икономисти, завършили ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа за ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... , а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите ...
Специалности 4.6.2019 г. ... икономия Макроикономика Икономика Икономика на човешките ресурси Застраховане и социално дело Икономическа социология и психология - Поднаправление „Икономика и инфраструктура” Маркетинг Стратегическо планиране Икономика на ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 20.11.2012 г. ... е на УНСС, специалност „Макроикономика“. Доц. д-р Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 16.2.2016 г. ... е на УНСС, специалност „Макроикономика“. Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по „Икономика на медиите и ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни финанси, Основи на счетоводството, Математика, Статистика, Информатика и др. Набора от избираеми дисциплини обхваща ...
Специалности 28.8.2012 г. ...     Макроикономика        Х   Х Х Х       Маркетинг        Х Х Х Х Х ...
Специалности 28.8.2012 г. ... икономия (Political Economy) Макроикономика (Macroeconomics) Икономика (Economics) Икономика на човешките ресурси (Economics of Human Resources) Застраховане и социално дело (Insurance and Social Protection) Икономическа социология (Economic Sociology) Прогнозиране и планиране ...
Специалности 28.8.2012 г. ... икономия (Political Economy) Макроикономика (Macroeconomics) Икономика (Economics) Икономика на човешките ресурси (Economics of Human Resources) Застраховане и социално дело (Insurance and Social Protection) Икономическа социология (Economic Sociology) Прогнозиране и планиране ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.1.2. "Макроикономика"       3.8.1.3. "Икономика"       3.8.1.4. "Икономика  на човешките ресурси"       3.8.1.5. ...
Специалности 22.5.2017 г. ... “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност “Икономика на човешките ресурси” специалност ...
История 10.12.2012 г. ... за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор”. Обучението на докторанти е от научна област с шифър 05.02.01 “Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)”. Учебните ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ресурси" са включени шест специалности: "Макроикономика" "Икономика" (в редовна и дистанционна форма) "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономическа социология и психология" "Политическа икономия". Обучението по тези специалности се осъществява в ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... в магистърската програма „Макроикономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“, а до 2019 г. съвместно с университета в Нотингам-Трент катедра „Финанси” предлага обучение в магистърска програма по „Европейски бизнес и ...
Монографии и учебници 6.2.2017 г. ... ,  С., 2012. Марикина М., Макроикономика, Нова звезда, С., 2012. Марков М., Учебен речник по институционална икономика, ИК-УНСС, С., 2012. Трифонова В., Паричен икономикс. Теория и методология, ИК-УНСС, С., 2012.   2011 г. Керчев Кр., Основи на ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... икономика 2001 г. Макроикономика и ...
Специалности 14.2.2012 г. ... съществува от 1948 г. като „Политическа икономия” и от 1990 г. – като „Макроикономика”. Днес в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Обучението се ...
Обучение 17.9.2016 г. ... икономически дисциплини, като макроикономика, микро­икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини – право, математика, информатика и др.; Специализирана подготовка в сферата на финансовия к онтрол, ...
В медиите 16.5.2017 г. ... икономическите науки, професор по макроикономика и политическа икономия. Ръководител на катедра “Икономикс” ...
Обучение 22.5.2017 г. ... “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност “Икономика на човешките ...
История 25.1.2018 г. ... наименование – в „Макроикономика“. По-късно, към състава на факултета се присъединява единствената по рода си у нас катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ (впоследствие преминава в състава на „Бизнес ...
Начало 30.1.2018 г. ... наименование – в „Макроикономика“. По-късно, към състава на факултета се присъединява единствената по рода си у нас катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ (впоследствие преминава в състава на „Бизнес ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.1.2. „Макроикономика“       3.8.1.3. „Икономика“       3.8.1.4. „Икономика на човешките ресурси“       3.8.1.5. „Застраховане ...
График 18.12.2018 г. ... икономия (Микроикономика и макроикономика), (Теория и методология) 01.02.2016 г. 08:30 ч. 4009 Финанси Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични финанси), (Парична  теория и парична политика), ...

Събития

37 results found
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... на специалност „Макроикономика и финанси“, ОКС „магистър“. Проф. Стати Статев връчва дипломата на Радостина Стаменова Абсолвентите поздрави и ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“  проф. д-р инж ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... на знания от областта на микро- и макроикономиката в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Учебните планове и програми, както и качеството на обучението са в съответствие с изискванията и критериите на водещи европейски и световни ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... на английски език“ (РО) и „Макроикономика“ (РО) се състоя на 22 януари 2018г. в зала "Тържествена" от 17:00ч. На него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Лилия Йотова,  доц. д-р Иво Беев, преподаватели от катедра "Икономикс", административния ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... на английски език“ и „Макроикономика“, които получиха дипломите си на академична церемония в зала „Тържествена“ (на снимката долу). Проф. Статев насърчи дипломантите да насочат усилията си към следващата важна стъпка – ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... магистрите от специалностите  „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ , както и бакалаврите от „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – ...
Квалификационен курс по макроикономика за учители 17.5.2017 г. ... курс по макроикономика беше проведен в УНСС. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството. Курсът по макроикономика имаше за цел да представи някои от ...
Лекция на тема „Здравна политика и здравен мениджмънт – предизвикателства на реформата“ 9.5.2017 г. ... г.), назначен е към секция „Макроикономика“ на Института за икономически изследвания при БАН и др. Проф. Делчева представя лектора Лекторът открои в презентацията си три основни теми: теоретичните постановки на здравната политика и ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ...     Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството бяха проведени в университета. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... курсове по макроикономика и основи на предприемачеството бяха проведени в университета. В обучението взеха участие учители от професионални гимназии и икономически училища, в които се изучават дисциплини, свързани с икономиката и предприемачеството. На откриването ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ОКС "МАГИСТЪР" 20.3.2017 г. ... на студентите в ОКС "магистър", от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 24 април 2017, от 08:30 ч., каб.4013 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 8.2.2017 г. ... ИЗПИТИ в ОКС "бакалавър" за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА - редовна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - дистанционна форма на обучение; - ИКОНОМИКА - с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 20 март 2017 г., от 08:30, каб.4013 ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... , служебен министър на икономиката, е преподавател по макроикономика и нова институционална икономика в катедра „Икономикс“ на УНСС. Доц. д-р Теодор Седларски Христо Алексиев, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е магистър по ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... , завършили специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ – редовно и дистанционно обучение, „Икономика с преподаване на английски език". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала 20.5.2016 г. ...  „Икономика“, „Макроикономика“, „Стопанска логистика“, „Икономика и управление с преподаване на английски език“ и преподаватели се запознаха  с  теоретичните положения при изследването и анализирането на неформалната икономика ...
Лекция-дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ 20.5.2016 г. ...  „Икономика“, „Макроикономика“, „Стопанска логистика“, „Икономика и управление с преподаване на английски език“ и преподаватели се запознаха  с  теоретичните положения при изследването и анализирането на неформалната икономика ...
Публична лекция на проф. Жан-Пол Гишар на тема "Отношенията на Китай с останалия свят" 13.5.2016 г. ... за Европа и източните страни и преподавател по макроикономика в университета „София Антиполис“ в Ница, Франция. Изследователската му работа е изцяло фокусирана върху проблемите на макроикономиката. Той е сред анализаторите с най-голям брой изследвания за китайската икономика, автор на ...
Публична лекция "Икономиката на Европа след 2018 г." 12.5.2016 г. ... на Сергей Афанасиев, експерт по макрофинанси и макроикономика, организираха Софийската търговско-промишлена камара и УНСС. В зала „Тържествена“ гост-лекторът говори пред преподаватели и студенти на тема „Икономиката на Европа след 2018 г.“ На срещата присъстваха проф. д-р ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... „Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)“. Негов научен ръководител от УНСС беше проф. д.ик.н. Румен Гечев, а от Свободния университет в Брюксел – проф. д-р Николай Денчев.  Докторантът Иван Божикин защитава тезата си Председател на научното ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... . д-р Стела Ралева представи и учебната програма по "Макроикономика" от ОКС "Бакалавър" и направи паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс и специализиращите курсове по Макроикономика. Доц. д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра "Икономикс", представи учебната програма по ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" получиха дипломите си. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Публична лекция "Глобалните икономически тенденции и как България да се възползва от тях" 26.2.2015 г. ... ситуацията д-р Евгени Кънев, магистър и доктор по макроикономика от УНСС. Той посочи, че е трудно да се направят дългосрочни стратегии, но могат да се откроят важните тенденции в световен и европейски мащаб и да се проектира мястото на България в тях. Лекторът очерта контурите на новата икономика ...
Икономистите от випуск 2014 се дипломираха 2.12.2014 г. ... в аула „Максима” бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" получиха дипломите си. На събитието присъстваха ректорът на университета и ръководител на катедра ...
Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС 14.10.2014 г. ... .rs/ Коста Йосифидис е преподавател по макроикономика, европейска интеграция и икономика на ЕС в Университета на Нови Сад, Сърбия. Автор на много книги и публикации. Член е на борда на Сръбската национална банка, на Изпълнителния съвет на Асоциацията на икономистите в Сърбия, президент на ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа икономия”, “Икономика на човешките ресурси”, “Застраховане и социално дело” ...
Най-много от авторите в специалното издание за 9 май ще са наши студенти 5.3.2014 г. ... са Яна Младенова, III курс „Макроикономика“, Станислава Дамянова, магистър „Международни отношения: Международна публична администрация“, Йоана Димитрова,  магистър „Право“, Петя Гергова, II курс „Икономика с чуждоезиково ...
Mагистърски програми на катедра „Икономикс“ 13.9.2013 г. ... програми. В специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява про­фе­сионални знания и умения за ...
Магистърски програми към катедра "Икономикс" 10.6.2013 г. ... В специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява про­фе­сионални знания и умения за ...
Шести премиер, 13-и финансов и 6-и външен министър от УНСС 5.6.2013 г. ... от УНСС. Завършил е "Международни отношения" и "Макроикономика". Беше евродепутат и заместник-председател на Групата на Партията на европейските социалисти в Европейския парламент ...
Двама студенти и един докторант на УНСС спечелиха стипендиите на БНБ за 2013 г. 22.2.2013 г. ... - студент в УНСС, ОКС „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”; Петър Илков Пешев - докторант в УНСС, научна специалност „Политическа икономия”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”. ...
Статия на доц. Емилия Георгиева в канадско списание 11.12.2012 г. ... , икономика на ЕС, икономическа политика на ЕС, макроикономика и др. на студентите в бакалавърска и магистърска степен.   Доц. Емилия Георгиева в Европейския парламент В продължение на пет години тя работи по програмата „Жан Моне“. Преди дни в писмо до ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... кариера получиха завършилите специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“.  „Това е вълнуващ ден както за вас, така и за нас. Преодолели сте вече първото стъпало към успеха, завършили сте в най-реномирания университет и то във водеща ...
"Трансформацията" на икономиките в преход представи доц. Паскуале Тридико от Италия 2.10.2012 г. ... «La Sapienza», както и икономика на труда и макроикономика в университета «Roma Tre». Специалист е по икономиките в преход, бил е стипендиант по програмата „Мария Кюри“ в университета в Съсекс, Англия, както и във Варшавския университет. Работил е в колежа Тринити, Дъблин, в университети ...
Двоен празник за дипломантите на катедра „Икономикс“ 8.12.2011 г. ... както студенти от традиционната специалност „Макроикономика“, така и първият випуск на специалността „Икономика“. И старата, и новата специалност дават много добри резултати, обобщи проф. Спасов под аплодисментите на присъстващите. Има и група, която се обучава на английски език, а ...
Открит е новият университетски тестови център 19.11.2012 г. ... от секции на залата бяха проведени изпити по макроикономика, информатика и кандидатстудентски ЕлПИ ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... участваха и студенти от специалностите "Макроикономика" и "Интелектуална собственост" на УНСС. Докладите ще бъдат публикувани на английски език от издателство "Стопанство" на университета в края на годината. Д-р Габор Кутаси от Унгария изнася доклад пред участниците в конференцията ...

Предстоящо

18 results found
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 3.5.2019 г. ... , спец. Икономика - РО; спец. Макроикономика - РО. 11 юли 2019 г. - Държавен изпит – София - спец. Икономика на английски език; спец. Икономика - ДО. 6 юли 2019 г. - Държавен изпит - ...
Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух на тема „Икономическа и търговска билатерална дипломация: ролята на посланика“ 21.3.2019 г. ... дисертация на тема „Макроикономика – статистика - иконометрични модели“. Специализирал е в САЩ. Работил е в Института по иконометрия и статистика в Братислава, бил е директор на Държавния материален резерв. През 2005 г. постъпва в ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 26.4.2018 г. ... за специалности „Макроикономика“ (Р.О.) и „Икономика“(Д.О.)                            ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 21.2.2018 г. ... , от специалности: - МАКРОИКОНОМИКА; - МАКРОИКОНОМИКА И ФИНАНСИ; ще се проведе на 26.03.2018г. Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите е:  12.03.2018г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 21.2.2018 г. ... за специалностите: - МАКРОИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА; - ИКОНОМИКА с преподаване на англ.ез.; ще се проведат на 19.03.2018г., от 08:30 часа. ...
Връчване на дипломи 11.1.2018 г. ... ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „МАКРОИКОНОМИКА“, „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,          Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси" 6.11.2017 г. ... специалностите: - „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ в ОКС „магистър“; - „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и ...
Церемония по официалното връчване на дипломите 17.10.2017 г. ... ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „МАКРОИКОНОМИКА“, „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,           Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Защита на дипломни работи- ОКС „Магистър“ 16.5.2017 г. ... , от специалности: - Макроикономика; - Макроикономика и финанси; ще се проведе на 13 юли 2017г., от 08:30ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с преподаване на английски език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: Молим дипломантите да се явят пред аула ...
Икономиката на Европа след 2018 година 5.5.2016 г. ... експерт по макрофинанси и макроикономика. Има делови контакти с международни финансови структури Ротшилд, Рокфелер и др. Икономически консултант на много правителства. Президент на държавния фонд за развитие на Северо-Запада на Русия ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 16.10.2015 г. ... специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, която ще се проведе на 26 октомври (понеделник) от 17,30 часа в аула „Максима“ на ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и на магистрите от "Макроикономика" 11.11.2014 г. ... специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалност "Макроикономика" - ОКС "Магистър" ще се проведе на 1 декември ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... икономика, доцент в секция „Макроикономика”, Институт за икономически изследвания - БАН Мястото на „икономическия империализъм” в съвременната политическа икономия Цветан Кулевски, доктор по филология, доцент в катедра „Медии и обществени ...
Публична лекция на тема: "Етиката на свободния пазар” 8.4.2013 г. ... Калин Манолов, автор и водещ на предаването за макроикономика „Видимо и невидимо” по телевизия Bulgaria On Air 10 април, 18,30 ч., голяма конферентна зала   Лекторът ще представи визията на Австрийската икономическа школа за икономиката, пазара, закона за търсенето и ...
Конкурси за доценти и главни асистенти 4.1.2013 г. ... специалност Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и организация на труда – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (търговски мениджмънт, интегрирани ...
Връчване дипломите на абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 26.9.2012 г. ... студенти, завършили специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 9 октомври (вторник) от 17.00 часа в зала “Тържествена” на ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене