Резултати от търсене за Икономикс

Университетски подсайтове

Катедра "Икономикс"
Катедра "Икономикс"
Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на Катедра "Икономикс" на Университета за национално и световно стопанство
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

101 results found
Pan-European Seal студентска стажантска програма 27.3.2019 г. ... на интелектуалната собственост Икономикс - Бизнес администрация Информационни технологии - решения за обслужване на клиенти , дата анализатор , софтуерен инженер Комуникации Управление на съоръженията - архитект, инженер, логистик Човешки ресурси Управление на интелектуална ...
Докторанти 2.4.2019 г. ... модели в изследователската дейност 3.График курс Икономикс 4.График курс методология и методика на научните изследвания   Изпити от Блок А За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. ...
Икономика IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 16.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 706 16.2.2019 12.45-14.00 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401 706 17.2.2019 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... ГОДИНА ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019 4. Микроикономическа теория ДО ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .Радев аула 706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 2.2.2019 13.00-16.45 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401 706 3.2.2019 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на Общата икономическа ...
Икономика - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... .2018  11.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 303 706 07.10.2018  09.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 303 706 13.10.2018  09.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е ...
Икономика IV курс, годишна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .7.2018 10.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 406 705 1.7.2018 11.00-12.30 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 503 705 1.7.2018 13.00-14.30 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 301 705 1.7 ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... , изпитът включва въпроси от икономикс, основи на правото, финанси, счетоводство и статистика. За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове може да откриете на сайта на УНСС.Какви ...
Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 16.15-17.30 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401 705 11.2.2018 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 404 705 17.2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404 705 17.2.2018 11.00-13 ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 11.30-15.45 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 402 705 28.1.2018 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 501 705 3.2.2018 9.00-11.00 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е ...
Национално състезание по икономикс - 16 февруари 2019 г. 7.11.2018 г. ... националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Примерен тест Заявка за участие Националното състезание ще започне в 9.00 ч. и ще продължи до 16.00 ч. Разпределението на участниите по часове очаквайте ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в ...
Икономика IV курс 3.10.2017 г. ... .00-18.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 505 705 08.10.2017  09.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 505 705 14.10.2017  09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503 705 15.10 ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... .д.ик.н. Румен Гечев, катедра"Икономикс"; доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... на центъра, катедра "Икономикс"  доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... , преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС доц. д-р Христина Николова - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра ...
Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 14.00-15.15 Паричен икономикс доц.Е.Сотирова 401 1.7.2017 9.00-10.30 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 406 2.7.2017 13.30-15.00 Право на ЕС доц.Ж.Драганов 501 1.7.2017 15.30-16.45 Преддипломен стаж доц.В ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... съвместно с катедра „Икономикс“. Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите тук ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 20 февруари 2018 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Поправителна зимна сесия, Икономика IV курс 7.2.2017 г. ... .2017 г. 9.00-11.00 Паричен икономикс доц.Е.Сотирова 503 704 04.02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301 704 05.02.2017 г. 11-13 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 501 704 11.02.2017 г. от 11:00 ч. Фирмени ...
Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс 27.1.2017 г. ... .2017 11 ч. Паричен икономикс Доц. Е.СОТИРОВА 503 704 15.01.2017 9 - 11 Поведенчески икономикс Доц. АТ. АТАНАСОВ Аула204 704 29.01.2017 11 - 13 Фирмени ...
КОНКУРСИ 13.11.2018 г. ... . Икономическа социология и икономикс – сравнение на методологическите парадигми. Институционална система на обществото и икономиката.  Икономически, политически, граждански институции. Икономическа и институционална система на класическия  ...
Национално състезание по икономикс - 11 февруари 2017 г. 24.10.2016 г. ... на националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Заявка за ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 24.10.2017 г. ... ПО ИКОНОМИКС   (Забележка: По изключение в състезанието за 2017-2018 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, структура и ...
Национален семинар по икономикс - 4 и 5 февруари 2017 г. 23.10.2016 г. ... на националния семинар по икономикс е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Икономикс". Националният семинар по икономикс ще започне на 4 февруари 2017 г. от 14 часа в Голяма конферентна зала на УНСС. ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2016/2017 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... теория (В. Парето). Социология и икономикс в Европа и САЩ (1920-1970). Взаимовръзка между социологическа и икономическа теория (Й. Шумпетер). Школата на Дюркем в икономическата социология. Критика на пазарното общество (К. Полани). Американската алтернатива: икономика и ...
План за действие за 2017/2018 г. 1.11.2017 г. ... и конкурси: Национално състезание по икономикс – февруари 2018 г. Национален конкурс по счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание по финанси и счетоводство – декември 2017 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика – ...
Семинар 6.2.2017 г. ... Решение от 18 април 2016 г. на катедра "Икономикс", се създаде постоянно действащ "Семинар" към катедрата. Основните цели на "Семинара" са: - насърчаване на изследавателската дейност на обучаваните студенти в специалностите водени от катедра "Икономикс"; - подобряване на ...
Национален семинар по икономикс - 01.02.2016г. 20.1.2016 г. ... на националния семинар по икономикс е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Икономикс" - 01-02 февруари2016г. Националният семинар по Икономикс ще започне на 01.02.2016 г. от 14 часа в Малка конферентна зала на ...
Национално състезание по икономикс 5.11.2015 г. ... на националното състезание по икономикс Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс Примерен тест Заявка за участие ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... ПО ИКОНОМИКС   (Забележка: По изключение в състезанието за 2015-2016 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)     ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА   ТЕМА 1: Обхват, структура и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС учебна 2015/2016 година   ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) ...
Национални състезания и конкурси 27.2.2019 г. ... 2018 г. Национално състезание по икономикс – 16 февруари 2019 г. Национално състезание по приложна информатика и статистика – 23 февруари 2019 г. Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема Национално състезание за творчески ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: m_pecheva@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2018@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Изисквания 2.6.2015 г. ... Такса за участие в конференция на катедра „Икономикс“ и име на участника ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... на по-високо равнище на основополагащи дисциплини (Икономикс, Методология и методика на научните изследвания, Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност), преподавани от висококвалифицирани кадри от университета  със сериозен теоретичен и практически опит в тази ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) 02.02.2015г. 08:30ч. 4013 Регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) 03.02.2015г. 10:00ч ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... като политическа практика и неокласическия икономикс като теоретическата позиция силата на политикономическият подход ще стане по-очевидна като професия. Причината е, че социалното натрупване и регулаторния режим, който доминираше в поствоенния период ерозира...Неговите негативни следствия ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... като политическа практика и неокласическия икономикс като теоретическата позиция силата на политикономическият подход ще стане по-очевидна като професия. Причината е, че социалното натрупване и регулаторния режим, който доминираше в поствоенния период ерозира...Неговите негативни следствия ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... от  Джон Куигин в нашумялата книга „Зомби икономикс”). Когато дълбоките неравенства в обществото възникват и се възпроизвеждат по еволюционен път и на социално-икономическа основа – класова, професионална, статусова и пр., недоволните се държат в подчинение чрез властова принуда, ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) 04.02.2014г. 08:30ч. 4013 Публична администрация и регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) 04.02.2014г ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... знанието доц. д-р Марчо Марков Катедра: Икономикс 18.05.2013 18.03 ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... .ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС Катедра: Икономикс 01.03.2009 31.03.2012 2. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW  Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3 ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... (М. Грановетер). Икономическа социология и икономикс. 8. Теории за индустриалното и постиндустриалното общество. Стадии на икономическия растеж (У. Ростоу). Концепцията за постиндустриалното общество (Д. Бел). Трите вълни на човешката цивилизация (А. Тофлър). 9. Социологически ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 5.10.2017 г. ... за специалност "Макроикономика" и "Икономика" и за специалност "Икономика с преподаване на английски език" могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Фотогалерия 5.10.2017 г. ... ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ „за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г.) Научна среща-дискусия по проблемите на обучението и ...
ОНС "Доктор" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. ...
ОКС "Магистър" 5.10.2017 г. ... специалност, по която катедра „Икономикс“ обучава магистри е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна форма на обучение ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Финанси“ на УНСС. Дипломирането става с подготовка и защита на дипломна работа. Завършилите магистърската програма могат да работят на макро- и микроравнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... теория и анализи, Поведенчески икономикс, Бизнес стратегии, Фирмени инвестиции, Бизнес комуникации, Икономика на малките и средни предприятия, Икономика на ЕС, Право на Европейския съюз, Международен стратегически мениджмънт, Международен маркетинг и други. Завършилите ...
специалност "Макроикономика" 5.10.2017 г. ... учебни дисциплини като Макроикономическа теория, Паричен икономикс, Икономика на ЕС, Глобална политическа икономия, Макроикономически анализи, Икономически растеж, Икономика на иновациите и други. Материално-информационната осигуреност на учебния процес позволява подготовката на обучаваните специалисти да бъде ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... 1948 г. През 1990 г. катедрата се преименува в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. ...
Изпитна сесия - София 4.2.2019 г. ... - Катедра "Финанси" ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - Катедра ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра “Финанси”) 05.01 ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... и специални) учебни дисциплини – Урбанизационен икономикс, Мотивация и стимулиране на труда, Финансов анализ на агенции за недвижими имоти, Контролинг на операциите с недвижими имоти, Управление експлоатацията на сгради,  Бизнес преговори, Управление на риска при сделки с недвижими имоти, и др. ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... развитие 18 Политическа икономия Икономикс 19 Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Творчески индустрии и бизнес 20 Икономика и управление (Интелектуална собственост по ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия 4 3 Творчески индустрии и интелектуална собственост Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... управление на стопанството. Тя беше заменена с  икономикса. Наложиха се постулатите на неокласическия икономикс в посока на  неолибралните  разбирания за изключителната роля на пазара и пазарните отношения, на икономическия индивидуализъм и субективизма и силно ограничаване на държавната ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 10. 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова Катедра: Човешки ресурси 01.10.2011 30.11.2013 11. VS/2011/0445 EUROMOD update2: Инструмент за ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 01.01.2011 31.12.2011 10. Договор 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в прехода в Европа проф. д-р Маргарита Атанасова (Център за изследователски и образователни проекти) 01.10.11 30.11 ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра “Финанси”) 05.01 ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Основи на правото, Основи на финансите, Основи на счетоводството и Статистика ...
Изпити 6.7.2015 г. ... дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Право, Финанси, Счетоводство и Статистика. • При подготовката за конкурсния изпит могат да се използват всички учебници и учебни помагала, които са валидни за обучението в ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Основи на правото, Основи на финансите, Основи на счетоводството и Статистика ...
Изпити 6.7.2015 г. ... , преподавани в бакалавърска степен: "Икономикс" ("Основи на макроикономиката" и "Основи на микроикономиката"), "Основи на правото", "Основи на финансите", "Основи на счетоводството" и "Статистика". (4) При подготовката за ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на ...
История 10.12.2012 г. ... дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на икономическите науки и 1 ...
История 3.2.2012 г. ... следните общообразователни и специални дисциплини: Икономикс, Информатика, Право, Маркетинг, Международни икономически отношения, Финанси, Счетоводство и контрол, Икономика на отбраната и сигурността, Отбранително-икономически анализ, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Стратегически маркетинг в ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“, а до 2019 г. съвместно с университета в Нотингам-Трент катедра „Финанси” предлага обучение в магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси”. Благодарение на разнообразните и адекватни на съвременното ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на стопанството. Тя беше заменена с  икономикса. Наложиха се постулатите на неокласическия икономикс в посока на  неолибралните  разбирания за изключителната роля на пазара и пазарните отношения, на икономическия индивидуализъм и субективизма и силно ограничаване на държавната ...
Монографии и учебници 6.2.2017 г. ... ., 2013. Атанасов А., Поведенски икономикс, ИК-УНСС, С., 2013. Ралева Ст., Инфлация и икономически растеж, ИК-УНСС, С., 2013. Трифонова В., Ендогенни пари и парична политика, ИК-УНСС, С., 2013.   2012 г. Керчев Кр., Иновации, ИК-УНСС,  С., 2012 ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... , организирани от катедра „Икономикс“ Година Тема на конференцията, форума 2019 г. 1. Пета студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май); 2. Пето издание на ...
Проекти 22.12.2018 г. ... .с.н. Георги Найденов катедри: "Икономикс", "Икономическа социология", "Публична администрация и регионално развитие" Българската "социалистическа" държавна собственост - политикономически анализ 2011-2013   Проф. д.с.н. Елка ...
Наука 5.10.2017 г. ... на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, ...
Специалности 14.2.2012 г. ... анализи, Бизнес икономикс, Икономически растеж, Икономика на иновациите, Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство, Макроикономическа статистика, Съвременни икономически теории, Класическа икономическа теория, Методика на ...
Специалности 2.3.2018 г. ... в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Основи на правото, Основи на финансите, Основи на счетоводството и Статистика.   Какво ще уча? Учебните дисциплини обхващат различните процеси, системи, ...
Обучение 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. ...
В медиите 16.5.2017 г. ... . Ръководител на катедра “Икономикс” ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... . Стати Василев Статев /Катедра "Икономикс"/ 06.11.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-3/2015 Научна конференция: „Икономическа социология 4.0“ доц. д-р Андрей Иванов Нончев /Катедра "Икономическа ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Василев Статев /Катедра "Икономикс"/ 06.11.2015 Голяма и Малка конферентни зали   НИД НП-3/2015 Научна конференция: „Икономическа социология 4.0“ доц. д-р Андрей Иванов Нончев /Катедра "Икономическа социология"/ 19 ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... “Политическа икономия”, “Икономикс”, “Публична администрация и регионално развитие”/ 2011 2013 5 НИД НИ 1-19/2011 “Перспективи на макроикономическата политика на България за преодоляване на икономическата ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Марчо Марков /катедра „Икономикс“/ 18.05.2013 18.03.2015 2015 г. № по ред № на сключения договор Наименование (тема) на проекта Ръководител (координатор) Срок на изпълнение начало край  Проекти ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Катедра: Икономикс 01.03.09 31.03.12 2 GDN Финансови кризи и финансово развитие гл.ас.д-р Петър Станков Катедра: Икономикс 14.04.2011 31.12.2012 3 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN LiTE Изгубени в ...
История 25.1.2018 г. ... г.) след 1990 г. се преименува на „Икономикс“, а водената от нея специалност със същото наименование – в „Макроикономика“. По-късно, към състава на факултета се присъединява единствената по рода си у нас катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
За факултета 12.5.2017 г. ... неговия състав са включени четири катедри: Икономикс, Човешки ресурси и социална защита, Икономическа социология, Политическа икономия. Академичният състав наброява 70 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Сред тях са утвърдени у нас и в чужбина ...
Начало 30.1.2018 г. ... г.) след 1990 г. се преименува на „Икономикс“, а водената от нея специалност със същото наименование – в „Макроикономика“. По-късно, към състава на факултета се присъединява единствената по рода си у нас катедра „Творчески индустрии и интелектуална ...
Университети 10.5.2019 г. ... КоомУниверситет за международен бизнес и икономикс – ПекинУниверситет “Св.св.Кирил и Методий” – СкопиеАвтономен университет Чихуахуа - МексикоУниверситет Аристотел - СолунУниверситет по еврорегионална икономика – ВаршаваУниверситет в ЛодзМосковски ...
График 31.1.2012 г. ... по Икономикс за докторанти ще се проведат на следните дати: 28.11.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 12.12.2011 г. - 8.30 ч. - зала 4013 26.03.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 14.05.2012 г. - 8.30 ч. - зала 4013 Изпити по Методология и методика на научните ...
Изпити 16.5.2019 г. ... ПРОГРАМА 26.11.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013 28.01.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 18.04.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 24.06.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013 Методология и методика на научните изследвания УЧЕБНА ПРОГРАМА 05.03.2019 г. - 16,00 ч. - зала ...
Курсове 25.3.2019 г. ... по Икономикс - график Курс по Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност - график Курс по Методология и методика на научните изследвания - график Указания за провеждане на изпит по Методология и методика на научните изследвания ...
График 18.12.2018 г. ... 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика), (Теория и методология) 01.02.2016 г. 08:30 ч. 4009 Финанси Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Банково дело), (Публични ...
Дарители 20.12.2018 г. ... "Икономикс"                       Катедра „Икономика на природните ресурси“  Катедра „Икономика на ...

Събития

126 results found
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална публикация. Така кредитите започват да се трупат и ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална публикация. Така кредитите започват да се трупат и ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... победители в Националното състезание по икономикс и 33 победители  в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати, с които им се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправленията „Икономика, общество и човешки ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика. На награждаването присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... победители в Националното състезание по икономикс и 33 победители  в Националното състезание по приложна информатика и статистика получиха сертификати, с които им се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправленията „Икономика, общество и човешки ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс, проведено на 16 февруари т.г. Поради изключителния интерес състезанието премина на два етапа  - в Тестовия център и в компютърните зали на университетската библиотека. В него участваха ученици от 34-те професионални гимназии-членове на АИУБ ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... с нови 400 участници в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. Проф. Фесчиян с участници в Националното състезание Проф. Фесчиян с участници в Националното състезание На ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... , доц. д-р Атанас Атанасов (катедра „Икономикс“), доц. д-р Антонина Хабова (катедра „Международни отношения“), доц. д-р Стефка Кожухарова (катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“), доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева (катедра „Счетоводство и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... Стела Ралева, заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи като ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... . д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година. Целта е да се разгледат най-важните икономически проблеми и да се обогатят научните анализи. Това заяви доц. д-р Вера ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... проблемите на монетарния икономикс, банковото дело, международните финанси, емпиричните изследвания за развиващите се икономики, индустриалните организации, публичния икономикс, финансовите пазари и др. Изнесени са интересни и актуални разработки в областта на ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... , пазара на труда, публичния икономикс, здравния икономикс, туризма и енергийни изследвания. Представени бяха разработки в областта на икономиката на иновациите, поведенческите финанси, монетарния икономикс, счетоводството и одита, корпоративното управление, ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономикс“ („Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“) и 2, организирани от катедра „Политическа икономия“ („Историята и философията на политическата икономия“ ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... – Икономическа социология, Икономикс, Човешки ресурси и социална защита и Политическа икономия. Обучението на студентите във факултета се осъществява в две професионални направления, акредитирани от НАОА. Първото е 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... бакалавър по "Икономика" (катедра "Икономикс"), а Денислав - бакалавър по "Маркетинг" (катедра "Маркетинг"). Проектът разглежда нов механизъм за изследване на релацията между държавното финансиране на колежи и университети и образователния опит на законодателите, ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... . д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“, доц. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Христов и доц. д-р Доброслав Моллов от катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова и ...
Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ 23.5.2018 г. ... . д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“, проф. д.с.н Теменуга Ракаджийска от катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Венцеслав Кулов от катедра „Политическа икономия“, проф. д.с.н. Максим Мизов от ЦИПИ, проф. д-р Мария Димитрова ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... Петър Станков от катедра „Икономикс“ представи как се прави научно изследване (на снимката долу). В програмата на форума бяха включени доклади за сигурността и опазването на критичните инфраструктури по Черноморието, търговията на България ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... Петър Станков от катедра „Икономикс“ представи как се прави научно изследване (на снимката долу). В програмата на форума бяха включени доклади за сигурността и опазването на критичните инфраструктури по Черноморието, търговията на България с ...
Победителите в Националното състезание по икономикс получиха сертификати 28.2.2018 г. ... в Националното състезание по икономикс. Победителите Тази година в състезанието участваха рекорден брой ученици - 431, не само от училищата, които членуват в Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), но и от други училища, ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 20.2.2018 г. ... в Националното състезание по икономикс. Поздрав от ректора на УНСС Участниците в тържествената церемония Участниците в тържествената церемония На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по ...
Форум клуб „Фест“ 15.2.2018 г. ... -  катедра „Икономикс“, Еко клуб, клуб „Дебати“ „Стефанъ Стамболовъ“, Студентски съвет, AIESEC България - клон УНСС, „Заедно в час“, „Его Политико“, САИМО, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС и Клуб на ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... в Националното състезание по икономикс на 10 февруари т.г., организирано от УНСС и Асоциацията на икономическите училища в България (за сравнение - през миналата година техният брой беше 120). Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... в Националното състезание по икономикс. Поради изключителния интерес състезанието се проведе на два етапа в Тестовия център и компютърните зали на библиотеката на УНСС. С много усмивки и слънчево настроение състезателите заемаха местата си ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... , преподаватели от катедра "Икономикс", административния сътрудник към катедрата - г-жа Трифонова; както и много близки на абсолвентите.      Проф. д.ик.н. Стати Статев  подчерта, че придобиването на бакалавърска степен е първата и ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... ръководител на катедра „Икономикс“, се обърна към абсолвентите от специалностите „Икономика“ (редовна и дистанционна форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“, които ...
Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент 5.12.2017 г. ... секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ - София, представители на бизнеса, разработчици на специализиран софтуер за лица със зрителни проблеми (цветна ...
Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент 1.12.2017 г. ... секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училищеза ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ - София, представители на бизнеса, разработчици на специализиран софтуер за лица със зрителни проблеми (цветна ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра ...
Квалификационен курс по макроикономика за учители 17.5.2017 г. ... .-ръководител на катедра“ Икономикс“ (първите две лекции) и доц. д-р Екатерина Сотирова, преподавател от катедра  “ Икономикс“  (последните две лекции) ...
Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет 18.5.2017 г. ... – катедра „Икономикс“                       4. Гергана Петкова – студент                       5. Д-р Валери Апостолов ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 15.5.2017 г. ... , организирана от катедра "Икономикс" с подкрепата на Студентския съвет. Специални гости на форума бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 13.5.2017 г. ... , организирана от катедра "Икономикс" с подкрепата на Студентския съвет. Специални гости на форума бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедра“ Икономикс“ и доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Четвърта научна студентска конференция на тема „Икономическата политика: реалности, перспективи и предизвикателства“ 12.5.2017 г. ... организирана от катедра „Икономикс“ с подкрепата на Студентския съвет, се проведе в университета. По време на конференцията Приветствие до участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 27.4.2017 г. ... .-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за ...
Квалификационни курсове по макроикономика и основи на предприемачеството за учители 19.4.2017 г. ... .-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (ИСК) и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за ...
Световноизвестният икономист проф. Грегъри Манкю с отличие от ректора на УНСС 21.3.2017 г. ... и приноса му в областта на икономикса и икономическата политика. Статуетката беше връчена на световноизвестния икономист от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество и преподавател в катедра „МИО и бизнес“, по време ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БАКР - Агенция за кредитен рейтинг 16.3.2017 г. ... . Петкан Илиев, катедра „Икономикс“, УНСС, и д-р Кирил Григоров, прокурист, БАКР ...
Осмо състезание по Микроикономика "Ние знаем повече" 5.3.2017 г. ... – ас. д-р в катедра "Икономикс" и бивш възпитаник на НТБГ и членове:     Димитър Дамянов – ас. д-р в катедра "Икономикс" и  бивш възпитаник на НТБГ;     Недялка Диева - старши учител по Икономикс в ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 17.2.2017 г. ... в Националното състезание по икономикс ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Не случайно чухте и студентския химн, защото учениците, които получават сертификати днес, вече са студенти в УНСС. С документа им се признава оценка ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 16.2.2017 г. ... в Националното състезание по икономикс. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р ...
Национално състезание по икономикс 11.3.2017 г. ... Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Национално състезание по икономикс 24.7.2017 г. ... Националното състезание по икономикс. Състезателите заеха местата си На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Шестима преподаватели и възпитаници на УНСС са министри в служебното правителство 26.1.2017 г. ... икономика в катедра „Икономикс“ на УНСС. Доц. д-р Теодор Седларски Христо Алексиев, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е магистър по „Международни икономически отношения“ на ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... бакалаврите от катедра „Икономикс“, завършили специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ – редовно и дистанционно обучение, „Икономика с преподаване на английски език". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... и се стигне до Ландън скул ъв икономикс. По идея на почетния ректор проф.Борислав Борисов и подкрепата на ректора проф.Статев бе създадена  Катедра „Политическа икономия“ и започна обучение по тази специалност. Първите завършили курсове ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ 21.10.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономикс“ при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания при БАН. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
Семинар за докторанти по програма Еразъм+ 20.10.2016 г. ... , редовен докторант на катедра „Икономикс“ и Свободния университет в Брюксел, и на Йорданка Иванова, докторант на катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, конкретизира проф. Гоев. Той напомни, че и двете докторантури са били с ...
Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия 3.10.2016 г. ... , и ас.д-р Димитър Дамянов, катедра „Икономикс“. Всички доклади на участниците от УНСС получиха висока оценка и ще бъдат публикувани в специален сборник. Ръководител на българската група бе главният секретар по международно сътрудничество на УНСС доц. д-р Паскал Желев. ...
Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала 20.5.2016 г. ... доц. д-р Красимир Керчев (катедра „Икономикс“), ст. пр. Калина Братанова (катедра ЧЕПЛ) и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели ...
Лекция-дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ 20.5.2016 г. ... доц. д-р Красимир Керчев (катедра „Икономикс“), ст. пр. Калина Братанова (катедра ЧЕПЛ) и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели ...
Трета научна студентска конференция по икономическа политика 13.5.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономикс“, се проведе в университета. Студентите в зала "Тържествена" Поводът за организиране на форума е повече от отговорен. С академичното ръководство на УНСС ще отчетем вашите 70 доклада, с които се докоснахте ...
Наш преподавател изнесе лекция в Университета на Флоренция 9.5.2016 г. ... . д-р Емилия Георгиева от катедра "Икономикс" посети Университета на Флоренция,  Италия. Пред студентите-бакалаври на проф. Виничо Гуиди тя презентира най-важните аспекти на изключително актуалната тема за макроикономическите дисбаланси в Европейския съюз. Освен основните ...
Първи защити по съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 18.4.2016 г. ... , редовен докторант от катедра „Икономикс“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, успешно защити дисертацията си на тема „Еко фискална политика за устойчиво развитие: сравнителен анализ“ по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... победителите в Националното състезание по икономикс. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по икономикс 18.2.2016 г. ... победителите в Националното състезание по икономикс за средношколци, което се проведе на 13 февруари в Тестовия център на УНСС. На церемонията в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Огнян Симеонов, председател на ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... състезание по икономикс за средношколци се проведе в Тестовия център. На откриването му присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в ...
Национално състезание по икономикс 15.2.2016 г. ... се проведе Националното състезание по икономикс за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 12.30 ч. Състезателите заеха местата си Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България откри Националното състезание по ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 8.2.2016 г. ... Преподаватели от катедрите „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), катедра "Счетоводство и анализ" при УНСС и катедра "Икономикс" при УНСС. На националните семинари присъстваха ректорът на УНСС и ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... Пайва, ръководител на катедра „Икономикс“ в Калифорнийския държавен университет Ченъл Айлъндс (КДУЧА), който кани доц. Желев да посети КДУЧА. Там преподавателят от УНСС изнася лекции, представяйки опита на България. В резултат се заражда идеята  следващата ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 17.11.2015 г. ... от катедрите „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който изнесе ...
Национална научна конференция „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“ 9.11.2015 г. ... Във форума, организиран от катедра „Икономикс“, представиха своите академични позиции по актуалната проблематика учени от УНСС, Икономическия университет – Варна, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, преподавателите от катедрата проф. д-р Атанас Казаков, доц. д-р Емилия Георгиева, научният секретар гл.ас. д-р Ивайло Беев, много гости ...
УНСС стана учредител на първата Асоциация на икономическите училища в България 22.6.2015 г. ... него са включени национални състезания по икономикс, финанси и счетоводство, информатика и статистика, както и национални конкурси по счетоводство и за есе на чужд език по актуална политическа тема. Предвижда се и провеждането на семинари за усъвършенстване на учебните програми и ...
Хоноруван асистент от катедрата изнесе лекции в Университета на Сарагоса 5.6.2015 г. ... . хон. ас. Агоп Каспарян от катедра „Икономикс” изнесе лекции на тема „The history of the European Economic Integration and Bulgarian integration after/before 2007” пред студенти от 1-ви курс в Университета на Сарагоса – Испания. Лекциите бяха съпроводени ...
Преподавател от катедра „Икономикс“ изнесе лекции в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия 11.5.2015 г. ... май доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс“  беше гост-преподавател в рамките на програма „Еразъм“ в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия. Доц. Мария Марикина Пред студенти от специалностите международен бизнес и бизнес науки тя ...
Проф. Васил Проданов - СТУДЕНТИ, ИСКАТЕ ЛИ ДА УСПЕЕТЕ ИЛИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ, УЧЕТЕ ФИЛОСОФИЯ! 5.5.2015 г. ... след тях с по-ниско заплащане са бизнес икономикс – 53-ро място, маркетинг – 56-то, международни отношения – 64-то, маркетинг и международен бизнес – 67-мо, бизнес-мениджмънт и маркетинг – 71-во, политически науки – 72-ро, счетоводство – 80-то, бизнес-администрация – 93-то, ...
Научен проект и научен форум на катедра „Икономикс“, одобрени в тазгодишния конкурс за НИД на УНСС 16.4.2015 г. ... проект и един научен форум на катедра „Икономикс“. Индивидуалният проект за научно изследване е на гл. ас. д-р Ивайло Беев и е на тема: „Макроикономически функции на държавата в контекста на правните регулации“.   Научният форум е конференция на тема: „Икономически ...
Доцент от катедра "Икономикс" изнесе лекция в университета на Флоренция 15.4.2015 г. ... доц. д-р Емилия Георгиева от катедра "Икономикс" посети университета на Флоренция, Италия, където в рамките на преподавателската мобилност по програма "Еразъм" изнесе лекция на тема "Стратегия Европа 2020 - изпълнение и предизвикателства". По време на ...
Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече" 24.2.2015 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д-р Трайчо Спасов, ръководството на НТБГ.  При откриването на състезанието. Отдясно наляво: проф. Трайчо Спасов, доц. Лилия Йотова, Емилия Иванова, директор на НТБГ, проф. Стати Статев, доц. ...
Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора 16.12.2014 г. ... факултет (1987), ръководител на катедра „Икономикс“ (1991 - 2000). Води лекционни курсове по кибернетика и икономика, моделиране на икономическите процеси, моделиране на финансите, математически методи и модели  в политическата икономия, макроикономикс и микроикономикс. Автор ...
Икономистите от випуск 2014 се дипломираха 2.12.2014 г. ... и ръководител на катедра "Икономикс" проф. д.ик.н Стати Статев, доц. д-р Лилия Йотова,  декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Трайчо Спасов и проф. д-р Атанас Казаков от  Общоикономическия факултет, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на ...
Публични лекции на преподаватели от Общоикономически факултет 19.11.2014 г. ... - доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ -  присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели и ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... социология, Икономикс, Човешки ресурси и социална защита и Политическа икономия. Обучението на студентите се осъществява в две професионални направления – първото 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС ...
Student Voices 26.6.2014 г. ... Вас и академичния състав на катедра "Икономикс". Освен това тук е вградена още една идея, а именно - това е мястото, където ще можете да издигате Вашите предизвикателства към колегията, т.е. това е огледалния образ на рубриката "Professor Voices"... Към момента това е ...
Professor Voices 26.6.2014 г. ... от академичния състав на катедра "Икономикс"..., а Вашите отговори можете да изпращате директно на самите преподаватели (на служебните им e-mail) или да ги включите в рубриката "Student Voices"... P.S.Можете да посетите също и страницата на катедрата във FaceBook (FB) ...
Преподавател от катедра "Икономикс" бе избран за председател на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика към ПСЮИЕ 23.5.2014 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев съобщи новината, че народният представител проф. Румен Гечев е избран за председател на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика към новоучредената Парламентарна асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 23.5.2014 г. ... , организирана от катедра "Икономикс". Специални гости на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 22.5.2014 г. ... УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие. Конференцията бе организирана от катедра „Икономикс“. Проф. д.ик ...
Отличия за катедра „Икономикс“ в конкурса „Студент на годината” 2014 20.5.2014 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Икономикс”, която призова студентите да търсят истинските битки, защото така ще бъдат достойни победители. Моника Иванова от  катедра „Икономикс” стана победител в категорията „Студент с научен принос” ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... Иванова от  катедра „Икономикс”. „Студент спортист на годината” стана Емануил Димитров, студент в  специалност „Финанси”, със спортни успехи в кикбокса и карате. Проф. Павлова връчва наградата на Моника ...
Лекция на наш преподавател в университета на Флоренция 24.4.2014 г. ... , зам.-ръководител на катедра "Икономикс", посети университета на Флоренция, Италия, и изнесе лекция на тема "Възможности за правене на бизнес в България". Лекцията й бе осъществена на базата на преподавателската мобилност по програма „Еразъм“ ...
Катедра „Икономикс“ продължава дългогодишното си сътрудничество с НТБГ 25.2.2014 г. ... от катедра "Икономикс"  - ас. Николай Величков, ас. Аника Петкова и докторант Иван Наков, взеха участие в комисия при оценяването на знанията по "Микроикономика" на ученици от Националната търговско-банкова гимназия. Проф. д-р Огнян Симеонов ...
Благотворителен спортен турнир “Да помогнем на Меги” 24.2.2014 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, която обяви дарение на своите студенти. Сумата бе внесена в касата “Да помогнем на Меги” ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... в нашумялата книга „Зомби икономикс”). Когато дълбоките неравенства в обществото възникват и се възпроизвеждат по еволюционен път и на социално-икономическа основа – класова, професионална, статусова и пр., недоволните се държат в подчинение чрез ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 8.7.2014 г. ... , са Иван Божикин от катедра „Икономикс“, Светлана Бояджиева от катедра „Управление“ и Йорданка Иванова от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът ...
Съвместна докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел 3.2.2014 г. ... , са Иван Божикин от катедра „Икономикс“, Светлана Бояджиева от катедра „Управление“ и Йорданка Иванова от катедра „Предприемачество“ с научни ръководители проф. д.ик.н. Румен Гечев, доц. д-р Матилда Александрова и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров. Ректорът ...
Доц. д-р Атанас Атанасов официално получи свидетелството си за доцентура 29.1.2014 г. ... доцент към катедра "Икономикс" на д-р Атанас Атанасов. Колективът на катедра "Икономикс" пожелава на доц. Атанас Атанасов нови творчески успехи ...
ОНС "Доктор" за Кристина Петрова 31.1.2014 г. ... ОНС "Доктор". Колективът на катедра "Икономикс" поздравява доктор Кристина Петрова и научния й ръководител доц. д-р Лилия Йотова ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 30.9.2015 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др.  Абсолвентите на РЦДО - Хасково      С пожелание за успешно кариерно развитие се обърнаха към абсолвентите проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, и ...
Дипломира се випуск 2013 на РЦДО - Хасково 10.12.2013 г. ... , зам.-ръководител на катедра „Икономикс“ и др.  Абсолвентите на РЦДО - Хасково С пожелание за успешно кариерно развитие се обърнаха към абсолвентите проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, и директорът на хасковския ...
Публична лекция на доц. д-р Стела Ралева 20.11.2013 г. ... . Целият колектив на катедра „Икономикс“ пожелава на доц. д-р Стела Ралева научен ентусиазъм и академична всеотдайност ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 21.11.2013 г. ... доц. д-р Стела Ралева от катедра „Икономикс“ и доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ -  присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, преподаватели и студенти ...
Нобеловият лауреат проф. Пол Кругман беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.11.2013 г. ... книга от поредицата е „Международен икономикс. Теория и практика“ на „доктор хонорис кауза на УНСС“ проф. Пол Кругман. Нейното издаване е финансирано от члена на Съвета на настоятелите д-р Цветан Василев, който е и автор на предговора. Д-р Цветан Василев показва ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... факултет и 65-годишнината на катедра „Икономикс“. Те бяха отбелязани с научна конференция на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България“. Форумът, на който присъстваха водещи учени и представители на академичната общност, бе под патронажа на ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... катедри „Национална и регионална сигурност“, „Икономикс“ и др. В голямата конферентна зала В програмата на юбилейната научна конференция “Медиите между мисията и бизнеса“ бяха включени 49 доклада в три панела: „Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика до края XIX и ...
Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ 14.10.2013 г. ... на доц. д-р Мария Марикина от катедра "Икономикс" бяха част от работната програма в голямата конферентна зала. Участниците в малката конферентна зала дискутираха върху докладите "Споразумението за партньорство България - ЕК "2014-2020" на проф. д.ик.н. Димитър ...
Mагистърски програми на катедра „Икономикс“ 13.9.2013 г. ... „Икономикс“при УНСС предлага на Вашето внимание своите магистърски програми. В специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. ...
Магистърски програми към катедра "Икономикс" 10.6.2013 г. ... „Икономикс“ при УНСС предлага на Вашето внимание своите магистърски програми.                       В специалност „Макроикономика“ се обучават и формират ...
Два нови проекта, класирани за финансиране от фонд НИД на УНСС 16.4.2013 г. ... „Икономикс“ участва в конкурса за финансиране на проекти от фонд НИД на УНСС през 2013 г. с два проекта – Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България с научен ръководител доц. д-р Мария Марикина;  Конкурентни възможности на „зелената ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 19.3.2013 г. ... от катедра „Икономикс“ към Общоикономически факултет взеха участие в инициативи, посветени на 100 годишнината на Националната търговско-банкова гимназия – гр. София. Асистентите Николай Величков, Аника Петкова и докторант Иван Наков бяха членове на комисия в ...
Сътрудничество между висшето и средното образование 25.2.2014 г. ... от катедра "Икономикс"  - ас. Николай Величков, ас. Аника Петкова и докторант Иван Наков, взеха участие в комисия при оценяването на знанията на ученици от Националната търговско-банкова гимназия по „Обща икономическа теория“ в състезанието „Ние ...
Статия на доц. Емилия Георгиева в канадско списание 11.12.2012 г. ... е заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ и води лекционни курсове по европейска интеграция, икономика на ЕС, икономическа политика на ЕС, макроикономика и др. на студентите в бакалавърска и магистърска степен.   Доц. Емилия Георгиева в Европейския ...
Отличниците на „МИО“ отново с награди от Корпоративна търговска банка 6.12.2012 г. ... доц. Марчо Марков, ръководител на катедра „Икономикс", и доц. Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес". „Много се радвам, че бизнесът се вълнува от развитието и реализацията на студентите от специалност „МИО“. Благодарение на г-н Василев тази церемония се превърна в ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... „Икономическа социология” и „Икономикс”. Съпътстващата студентска конференция бе под надслов „Глобализацията тук и там”. Проведе се в четири сесии, в два паралелни тематични потока: (1) Глобализацията сама за себе си → Глобализацията и хората; (2) ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... доц. д-р Марчо Марков, ръководител на катедра „Икономикс“, на официалната церемония в зала „Тържествена“. Сигурно и ние, преподавателите, сме ви помогнали малко, но основната заслуга е ваша, каза доц. Марков на абсолвентите. „35 години преподавам в нашата катедра и ви уверявам, ...
Висока оценка за тригодишен проект под ръководството на проф. Стати Статев 14.5.2012 г. ... , в който участваха преподаватели от катедрите „Икономикс”, „Публична администрация и регионално развитие” и „Счетоводство и анализ”. Нашите представители имаха водеща роля при изготвянето на цялостен инструментариум и методика за прилагане на комплексна система за ефективно управление на ...
Доц. Емилия Георгиева изнесе лекция на тема: "Цивилизационният избор на България" в университета във Флоренция 7.5.2012 г. ... края на април доц. Емилия Георгиева от катедра „Икономикс“ бе на петдневно посещение по програма "Еразъм" в университета във Флоренция. В италианското висше училище тя изнесе лекция на тема: „Цивилизационният избор на България“, която бе посрещната с огромен интерес от ...
Пет най-високи отличия в церемонията „Студент на годината на УНСС 2012“ 4.5.2012 г. ... Колев.. Гл. ас. Петър Станков от катедра „Икономикс“ стана вторият носител на приза „Преподавател на годината на УНСС 2012“ в категорията нехабилитиран преподавател. През 2011 г. той грабна престижната втора награда на ежегодния световен конкурс за млади икономисти. Проектът му , ...
Двоен празник за дипломантите на катедра „Икономикс“ 8.12.2011 г. ... проф. Трайчо Спасов, ръководител на катедра „Икономикс“. В духа на празничната атмосфера в зала „Тържествена“ той отбеляза, че за катедрата това е двойно значимо събитие, защото се дипломират както студенти от традиционната специалност „Макроикономика“, така и първият випуск на специалността ...
Центърът за устойчиво развитие проведе международна научна конференция 18.9.2017 г. ... Доклади представиха преподаватели от катедрите "Икономикс", "МИО" и "Индустриален бизнес" на УНСС, както и техни колеги от Югозападния университет в Благоевград и Нов български университет. В работата на конференцията участваха и студенти от специалностите "Макроикономика" и "Интелектуална ...

Предстоящо

40 results found
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 3.5.2019 г. ... КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на 9 юли 2019 г.- Държавен изпит – София, спец. Икономика - РО; спец. Макроикономика - РО. 11 юли 2019 г. - Държавен изпит – София - спец. Икономика на английски език; спец ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 3.5.2019 г. ... КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 11 юли 2019 г. ...
Научна студентска конференция "Икономическа политика: реалности, възможности, перспективи" 8.5.2019 г. ... „Икономикс“ организира Научна студентска конференция "Икономическа политика: реалности, възможности, перспективи". Научният форум ще се проведе на 9 май от 10.00 ч. в зала „Тържествена“ ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика, под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, ще се състои на 27 февруари 2019 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 24.1.2019 г. ... КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 14.01.2019 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 18 март 2019 г. от 8,30 ч. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 05.03.2019 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 24.1.2019 г. ... КАТЕДРЕН СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 14.01.2019 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на 11 март 2019 г. от 8,30 ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 29.11.2018 г. ... и магистрите, завършили специалности към катедра „Икономикс“ ...
Тържествено заседание по случай 70-годишнината на катедра „Икономикс“ 14.11.2018 г. ... заседание по случай 70-годишнината на катедра „Икономикс“ ...
ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 27.11.2018 г. ... на студенти, завършили специалности към катедра "Икономикс" в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър         Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 17 ...
Национално състезание по икономикс - 16 февруари 2019 г. 14.2.2019 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 16 февруари 2019 г. в Тестовия център на УНСС от 9 ч. до 16 ч. Разпределението на участниите по часове е както следва: I-ва група от 9ч.: участниците от софийските гимназии. II-ра група от 13 ч.: всички останали участници. Национално ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 20.7.2018 г. ... СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 09.07.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 12 ноември 2018 г. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 29.10.2018 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 20.7.2018 г. ... СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 09.07.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на 8 октомври 2018 г ...
Международна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 16.11.2018 г. ... тържество в чест на 70-годишнината на катедра „Икономикс“ ще се проведат на 15 и 16 ноември 2018 г. в Голямата конферентна зала. Откриването на научната конференция е на 15 ноември от 10.00 ч. в Голямата конферентна зала. Тържественото заседание, посветено на годишнината на катедра ...
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 26.4.2018 г. ... СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 23.04.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА:   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на 09 юли 2018 г.   КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - 22.06.2018 г ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ОКС "БАКАЛАВЪР" 26.4.2018 г. ... СЪВЕТ ПРОВЕДЕН НА 23.04.2018 Г., КАТЕДРА “ИКОНОМИКС” ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: · за специалности „Икономика“ (Р.О.) и „Икономика с преподаване на англ. език“(Р.О.)  – 09.07.2018 г. от 8,30 ч. · за ...
Връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс 15.2.2018 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 20 февруари 2018 г. от 11 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Форум клуб „Фест“ 1.2.2018 г. ... „Развитие“ при УНСС - катедра „Икономикс“;  Еко Клуб УНСС Клуб дебати при УНСС „Стефанъ Стамболовъ“; Студентски съвет при УНСС;  AIESEC България, клон УНСС;  Заедно в час;  Студентско сдружение „Его Политико“;  Студентска ...
Връчване на дипломи 11.1.2018 г. ... Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 22.01.2018 г. (понеделник) от 17,00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...
Национално състезание по икономикс - 10 февруари 2018 г. 16.1.2018 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 10 февруари 2018 г. в Тестовия център на УНСС от 11 ч. в две групи както следва: I-ва група: състезанието стартира в 11 ч. В тази група са включени следните училища: 1. ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград 2. ПГИ „Д-р Иван ...
Церемония по официалното връчване на дипломите 17.10.2017 г. ... Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 06.11.2017 г. (понеделник) от 17,30 часа в аула “Максима” на УНСС ...
ІV Научна студентска конференция по икономическа политика 5.5.2017 г. ... УНСС. Конференцията е организирана от катедра “Икономикс” с подкрепата  на Студентски съвет при УНСС . Откриването на конференцията е от 9:00 ч ...
Връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 11.2.2017 г. ... на победителите в Националното състезание по икономикс под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 16 февруари 2017 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... от следните специалности, водени от катедра "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с преподаване на английски език; - специалност "Икономика" - дистанционно обучение. Забележка: Молим дипломантите да се явят пред ...
Национално състезание по икономикс - 11 февруари 2017 г. 25.10.2016 г. ... състезание по икономикс ще се проведе на 11 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС от 12 ч. Национално състезание по ...
Международна научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики" 18.10.2016 г. ... „Икономикс“ на УНСС, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институтът за икономически изследвания на БАН  организират международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, ...
Международна научна конференция 3.6.2016 г. ... „Икономикс“ на УНСС, Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институтът за икономически изследвания на БАН   организират международна научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, ...
П Р О Г Р А М А 16.5.2016 г. ... . д-р Петър Пешев – катедра „Икономикс“ – УНСС - БАНКИРАНЕ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЛИХВИ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА: РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ Ас. д-р Даниела Димитрова, доц. д-р Илиян Симеонов – Институт по лозарство и винарство, Плевен – ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ПРИ ЛОЗАТА ...
Награждаване на победителите от Националното състезание по икономикс 13.2.2016 г. ... на победителите от Националното състезание по икономикс ще се проведе на 18.02.2016 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ...
Национален семинар по икономикс - 01.02.2016г. 20.1.2016 г. ... семинар по Икономикс ще започне на 01.02.2016 г. от 14 часа в Малка конферентна зала на УНСС. Продължителността на семинара ще бъде до 18 часа, след което ще продължим с коктейл за участниците. На 02.02.2016 г. ще се проведе заключителната част на семинара от 9 до 11 часа. Заявките за участие ...
Национално състезание по икономикс – 13 февруари 2016 г. 20.1.2016 г. ... състезание по икономикс Срок за подаване на заявките за участие в националното състезание по икономикс: 15.01.2016 г ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 16.10.2015 г. ... „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите на завършилите специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, която ще се проведе на 26 ...
Национална научна конференция на тема: Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие 23.6.2015 г. ... „Икономикс“  организира национална научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“   6 ноември, 2015 г. УНСС, голяма конферентна зала  За повече информация: www.unwe ...
Национална научна конференция на тема: "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие" 19.10.2015 г. ... „Икономикс“ организира  национална научна конференция на тема:  „Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие“  6 ноември, голяма конферентна зала   За повече ...
Първа научна студентска конференция по икономическа политика 22.5.2014 г. ... "Икономикс" организира Първа научна студентска конференция по икономическа политика под наслов: „Икономическата политика: реалности и предизвикателства“ 22 май, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Публични лекции на Общоикономическия факултет 17.10.2013 г. ... Доц. д-р Стела Ралева – катедра „Икономикс“         Тема: „Инфлация и икономически растеж“   v       Доц. д-р Тодор Тодоров – катедра „Човешки ресурси и социална защита“ Тема: „Скритата ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... , УНСС Политическа икономия, икономикс, икономическа социология - предефиниране на границите Иван Кацарски, доктор на философските науки, професор в Институт за изследване на обществата и знанието - БАН Политическа икономия и икономикс: алтернативност или ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... факултет 65 години катедра „Икономикс”     ПОКАНА  за  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ”  Под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати ...
Връчване дипломите на абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 26.9.2012 г. ... на английски език“, катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 9 октомври (вторник) от 17.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене