Резултати от търсене за Икономика с преподаване на английски език

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

27 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 4.2.2019 г. ... език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език"), когато есето е написано на английски език ...
Допълнителен прием през септември в платено обучение по направления/поднаправления 7.8.2018 г. ... .6 Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ -„- 1.7 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ -„- 2 Професионално направление „Администрация и ...
Важно за кандидат-студентите: обявен е допълнителен прием само за платено обучение 30.7.2018 г. ... . 1.6 Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ 577,50 лв. 1.7 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ 577,50 лв. 2 Професионално направление „Администрация и ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... . Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски език“ без да подават молби ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 5.10.2017 г. ... и "Икономика" и за специалност "Икономика с преподаване на английски език" могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Специалности 6.3.2019 г. ... език:   - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. Международни икономически отношения с преподаване на английски ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... Таня Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”: Факултет “Общоикономически”: Поток 134           -      зала 2015    -  доц. д-р Виолета ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... науки“ и поднаправление “Икономика с преподаване на английски език“ 02/09 2. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 03/09 3. Направление „Администрация и управление“ 04/09 4 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - ...
Специалности 28.8.2012 г. ... of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... .3. Поднаправ­ление  "Икономика с преподаване на английски език" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на България,  или Български език и литература, или  История на България, или ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... с чуждоезиково обучение"; "Икономика с преподаване на английски език". Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления и ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.3. Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" 3.8.3.1. "Международни  икономически отношения  с преподаване на английски език"       3.8.3.2. "Икономика ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 17.1.2013 г. ... чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Обучение 4.7.2018 г. ... част задължителна дисциплина Икономика с преподаване на английски език MATHEMATICS, Part  I задължителна дисциплина MATHEMATICS, Part  ІI задължителна дисциплина Политически науки Математика избираема ...
Обучение 26.9.2017 г. ... направление Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит по съотвeтния I чужд език ;              III и IV курс специалност ...
Обучение 4.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски ...
Такси за обучение 29.6.2018 г. ... , "Икономика  с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол") 577.50 лв. Администрация и управление 577.50 лв. Политически науки ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.5. Поднаправлени е „Икономика с преподаване на английски език“ 3.8.5.1. „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“       3.8.5.2. „Икономика с преподаване на английски ...

Събития

21 results found
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... 6 за кандидатстване в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, специалност „Международни икономически отношения“, за учебната 2019/2020 година. Победителите Победители в конкурса и бъдещи първокурсници в УНСС са Енея Георгиева от ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... . Есен Чавдарова от специалност Икономика с преподаване на английски език грабна публика и журито със своя „Арт квадрат“ и спечели трета награда. За най-добре представилите се имаше и значки с логото на катедра, а всички участници получиха сертификати. ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... сп. "Икономика" (РО и ДО), „Икономика с преподаване на английски език“ (РО) и „Макроикономика“ (РО) се състоя на 22 януари 2018г. в зала "Тържествена" от 17:00ч. На него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Лилия Йотова,  доц. ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“, които получиха дипломите си на академична церемония в зала „Тържествена“ (на снимката долу). Проф. Статев насърчи дипломантите ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите Всеки випуск е посвоему уникален. Сигурен съм, че скоро ще се гордеем с ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... , „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение. В аула "Максима"   На церемонията в аула „Максима“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology" 31.10.2017 г. ... от специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ посетиха българския офис на световния лидер в ИТ услугите - „DXC Technology“. Посещението беше част от практическото обучение на студентите по „Корпоративен риск ...
Студенти спортисти връчиха на университетското ръководство отличията си от Националната универсиада 2017 2.6.2017 г. ... , II курс, поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, Александър Лебешковски, II курс, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. (на снимките долу)  С почетна ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... и дистанционно обучение, „Икономика с преподаване на английски език". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедрата, доц. ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... , "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" получиха дипломите си. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия Йотова, декан на ...
Икономистите от випуск 2014 се дипломираха 2.12.2014 г. ... и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" получиха дипломите си. На събитието присъстваха ректорът на университета и ръководител на катедра "Икономикс" проф. д.ик.н ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... Иванова, IV курс в „Икономика с преподаване на английски език“, и Михаил Минчев, II курс в направление „Икономика и бизнес“, спечелиха първите „Стипендии по икономика“ на „Белла Академия“. Символичните чекове ...
Ректорът връчи почетни грамоти на двама студенти 16.12.2013 г. ... , IV курс, специалност „Икономика с преподаване на английски език“ за спечелената стипендия на фондация „Еврика“ за учебната 2013/2014 г. в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев и за утвърждаване доброто име на УНСС. Проф. Статев ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... IV курс, специалност „Икономика с преподаване на английски език“. В биографията й вече са записани много национални и международни отличия, участия в научни форуми, победи в европейски конкурси, дори успешен бизнес в университет в Ирландия. ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... на специалността „Икономика с преподаване на английски език“ и даването на нов живот на специалността и катедрата „Политическа икономия“. Екипът на факултета е обединен от обща кауза, той създава академични стандарти, каза проф. Статев. Ректорът ...
Издание на наша преподавателка стана книга на месеца във Великобритания 18.12.2012 г. ... , специалност "Икономика с преподаване на английски език", утвърждава с изданието широките си изследователски интереси, насочени към междукултурното обучение на студентите и транскултурния дискурс ...
Книга на наша преподавателка публикува английското издателство „Cambridge Scholars" 20.11.2012 г. ... , специалност "Икономика с преподаване на английски език", бе публикувана от английското издателство „Cambridge Scholars“, като на корицата авторката е представена като дългогодишен преподавател в УНСС. Предметът на изследване в ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... , „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“.  „Това е вълнуващ ден както за вас, така и за нас. Преодолели сте вече първото стъпало към успеха, завършили сте в най-реномирания университет и то във водеща специалност“, ...

Предстоящо

14 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 2.2.2019 г. ... или руски език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език"), когато есето е написано на английски език ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... , „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ най-късно до 12,00 часа на 30.11.2018 г. трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „Бакалавър“. Дипломираните студенти в ОКС „Магистър“, ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... . д-р Таня Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”: Факултет “Международна икономика и политика”: Поток 133 - зала 2013 - доц. д-р Светла Бонева Направление “Администрация и управление” Факултет “Управление и ...
Връчване на дипломи 11.1.2018 г. ... , „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,          Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 22.01.2018 г. ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ в ОКС "бакалавър". На 30 ноември (четвъртък) от 16:30 часа в аула „Максима“ ще бъдат връчени дипломите на студентите от специалности „Бизнес икономика“ от ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси" 6.11.2017 г. ... , „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение в ОКС „бакалавър“ ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“, ОКС „Бакалавър“ - от 16:30 часа за специалности „Бизнес икономика“ ОКС „Бакалавър“, „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“, ОКС ...
Церемония по официалното връчване на дипломите 17.10.2017 г. ... , „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,           Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 06.11.2017 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика с преподаване на английски език, Туризъм, Интелектуална собственост и бизнес, Финанси с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... 7 декември  от 17:30 ч. в аула "Максима" на УНСС ще се състои тържествената церемония по връчване дипломите на завършилите бакалаври от следните специалности, водени от катедра "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 16.10.2015 г. ... , „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, която ще се проведе на 26 октомври (понеделник) от 17,30 часа в аула „Максима“ на УНСС ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и на магистрите от "Макроикономика" 11.11.2014 г. ... , "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалност "Макроикономика" - ОКС "Магистър" ще се проведе на 1 декември (понеделник) от 17,00 ч. в голямата конферентна зала на университета ...
Връчване дипломите на абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 26.9.2012 г. ... „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 9 октомври (вторник) от 17.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене