Резултати от търсене за Икономика с преподаване на английски език

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

28 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 4.2.2019 г. ... или руски език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език"), когато есето е написано на английски език ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... .6 Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ 629,00 лв. 1.7 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ 629,00 лв. 2 Професионално направление „Администрация и ...
Кандидатстудентски изпити 27.6.2019 г. ... .5. Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно) Оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири) или оценката от ДЗИ ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... . Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски език“ без да подават молби ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 5.10.2017 г. ... и "Икономика" и за специалност "Икономика с преподаване на английски език" могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Специалности 4.6.2019 г. ... език:   - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. Международни икономически отношения с преподаване на английски ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”: Факултет “Общоикономически”: Поток 134           -      зала 2015    -  доц. д-р Виолета ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... науки“ и поднаправление “Икономика с преподаване на английски език“ 02/09 2. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 03/09 3. Направление „Администрация и управление“ 04/09 4 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., ...
Специалности 28.8.2012 г. ... of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... .3. Поднаправ­ление  "Икономика с преподаване на английски език" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на България,  или Български език и литература, или  История на България, или ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... с чуждоезиково обучение"; "Икономика с преподаване на английски език". Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления и поднаправления ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.3. Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" 3.8.3.1. "Международни  икономически отношения  с преподаване на английски език"       3.8.3.2. "Икономика с  преподаване ...
Специалности 22.5.2019 г. ... степен "Бакалавър" Интелектуална собственост и бизнес Интелектуална собственост и бизнес (с преподаване на английски език) Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен ...
Специалности 17.1.2013 г. ... език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Обучение 4.7.2018 г. ... част задължителна дисциплина Икономика с преподаване на английски език MATHEMATICS, Part  I задължителна дисциплина MATHEMATICS, Part  ІI задължителна дисциплина Политически науки Математика избираема ...
Обучение 26.9.2017 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит по съотвeтния I чужд език ;              III и IV курс ...
Обучение 4.12.2018 г. ... степен "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на ...
Такси за обучение 12.7.2019 г. ... с чуждоезиково обучение", "Икономика с преподаване на английски език", "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика на инфраструктурата", "Финанси, счетоводство и контрол") 629.00 лв. Администрация и управление 629.00 лв. Политически науки ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.5. Поднаправлени е „Икономика с преподаване на английски език“ 3.8.5.1. „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“       3.8.5.2. „Икономика с преподаване на английски ...

Събития

21 results found
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... 6 за кандидатстване в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, специалност „Международни икономически отношения“, за учебната 2019/2020 година. Победителите Победители в конкурса и бъдещи първокурсници в УНСС са Енея Георгиева от ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... и приложимостта им днес. Есен Чавдарова от специалност Икономика с преподаване на английски език грабна публика и журито със своя „Арт квадрат“ и спечели трета награда. За най-добре представилите се имаше и значки с логото на катедра, а всички участници получиха сертификати. Третокурсниците ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... на студентите от сп. "Икономика" (РО и ДО), „Икономика с преподаване на английски език“ (РО) и „Макроикономика“ (РО) се състоя на 22 януари 2018г. в зала "Тържествена" от 17:00ч. На него присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Лилия Йотова,  доц. д-р Иво Беев, ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... (редовна и дистанционна форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“, които получиха дипломите си на академична церемония в зала „Тържествена“ (на снимката долу). Проф. Статев насърчи дипломантите да насочат усилията си ...
Дипломира се випуск 2017 на катедра „Индустриален бизнес“ 1.12.2017 г. ... „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. Абсолвентите Всеки випуск е посвоему уникален. Сигурен съм, че скоро ще се гордеем с мнозина от вас, откри ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... , „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение. В аула "Максима"   На церемонията в аула „Максима“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета ...
Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology" 31.10.2017 г. ... от специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ посетиха българския офис на световния лидер в ИТ услугите - „DXC Technology“. Посещението беше част от практическото обучение на студентите по „Корпоративен риск мениджмънт“, организирано от ...
Студенти спортисти връчиха на университетското ръководство отличията си от Националната универсиада 2017 2.6.2017 г. ... , Йордан Андреев, II курс, поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, Александър Лебешковски, II курс, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. (на снимките долу)  С почетна грамота на ректора беше ...
В аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от катедра „Икономикс“ 9.12.2016 г. ... и дистанционно обучение, „Икономика с преподаване на английски език". На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедрата, доц. д-р ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" получиха дипломите си. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс”, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия ...
Икономистите от випуск 2014 се дипломираха 2.12.2014 г. ... , "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" получиха дипломите си. На събитието присъстваха ректорът на университета и ръководител на катедра "Икономикс" проф. д.ик.н Стати Статев, ...
На тържествена церемония бяха отличени първите стипендианти по икономика на „Белла България“ 11.2.2014 г. ... Моника Иванова, IV курс в „Икономика с преподаване на английски език“, и Михаил Минчев, II курс в направление „Икономика и бизнес“, спечелиха първите „Стипендии по икономика“ на „Белла Академия“. Символичните чекове от  ...
Ректорът връчи почетни грамоти на двама студенти 16.12.2013 г. ... Моника Иванова, IV курс, специалност „Икономика с преподаване на английски език“ за спечелената стипендия на фондация „Еврика“ за учебната 2013/2014 г. в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев и за утвърждаване доброто име на УНСС. Проф. Статев поздрави ...
Наша студентка с престижна именна стипендия 12.12.2013 г. ... в IV курс, специалност „Икономика с преподаване на английски език“. В биографията й вече са записани много национални и международни отличия, участия в научни форуми, победи в европейски конкурси, дори успешен бизнес в университет в Ирландия. Името на ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... разкриването на специалността „Икономика с преподаване на английски език“ и даването на нов живот на специалността и катедрата „Политическа икономия“. Екипът на факултета е обединен от обща кауза, той създава академични стандарти, каза проф. Статев. Ректорът не скри ...
Издание на наша преподавателка стана книга на месеца във Великобритания 18.12.2012 г. ... лингвистика“, специалност "Икономика с преподаване на английски език", утвърждава с изданието широките си изследователски интереси, насочени към междукултурното обучение на студентите и транскултурния дискурс ...
Книга на наша преподавателка публикува английското издателство „Cambridge Scholars" 20.11.2012 г. ... лингвистика“, специалност "Икономика с преподаване на английски език", бе публикувана от английското издателство „Cambridge Scholars“, като на корицата авторката е представена като дългогодишен преподавател в УНСС. Предметът на изследване в новата ...
"Пътен лист" в професията за новото попълнение икономисти 1.11.2012 г. ... „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“.  „Това е вълнуващ ден както за вас, така и за нас. Преодолели сте вече първото стъпало към успеха, завършили сте в най-реномирания университет и то във водеща специалност“, акцентира доц. ...

Предстоящо

14 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 2.2.2019 г. ... , испански или руски език или за поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" (за специалност "Международни икономически отношения с преподаване на английски език"), когато есето е написано на английски език ...
ТЪРЖЕНСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ 30.10.2018 г. ... , „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ най-късно до 12,00 часа на 30.11.2018 г. трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „Бакалавър“. Дипломираните студенти в ОКС „Магистър“, ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... проф. д-р Таня Парушева   Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”: Факултет “Международна икономика и политика”: Поток 133 - зала 2013 - доц. д-р Светла Бонева Направление “Администрация и управление” Факултет “Управление и ...
Връчване на дипломи 11.1.2018 г. ... , „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,          Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 22.01.2018 г. ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Индустриален бизнес“, „Бизнес икономика“, „Бизнес икономика“ с преподаване на английски език и на магистрите от специалности „ Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“ 30.11.2017 г. ... „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“ в ОКС "бакалавър". На 30 ноември (четвъртък) от 16:30 часа в аула „Максима“ ще бъдат връчени дипломите на студентите от специалности „Бизнес икономика“ от ОКС ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и магистрите от "Макроикономика" и "Макроикономика и финанси" 6.11.2017 г. ... , „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение в ОКС „бакалавър“ ...
ДИПЛОМИРАНЕ 2017 26.10.2017 г. ... „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“, ОКС „Бакалавър“ - от 16:30 часа за специалности „Бизнес икономика“ ОКС „Бакалавър“, „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“, ОКС ...
Церемония по официалното връчване на дипломите 17.10.2017 г. ... , „ИКОНОМИКА“ И „ИКОНОМИКА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,           Катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 06.11.2017 г. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК ОКТОМВРИ 2017 5.10.2017 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика с преподаване на английски език, Туризъм, Интелектуална собственост и бизнес, Финанси с преподаване на английски език, МИО, МИО с преподаване на английски език, Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език, Маркетинг и ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 16.5.2017 г. ... колеги, Държавните изпити в ОКС "Бакалавър" за специалностите: - Макроикономика; - Икономика - с преподаване на английски език; ще се проведат на 13 юли 2017 г., от 08:30ч ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от катедра "Икономикс" 5.12.2016 г. ... 7 декември  от 17:30 ч. в аула "Максима" на УНСС ще се състои тържествената церемония по връчване дипломите на завършилите бакалаври от следните специалности, водени от катедра "Икономикс": - специалност "Макроикономика", - специалност "Икономика" - редовно обучение; - специалност "Икономика" с ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 16.10.2015 г. ... , „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, която ще се проведе на 26 октомври (понеделник) от 17,30 часа в аула „Максима“ на УНСС ...
Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" и на магистрите от "Макроикономика" 11.11.2014 г. ... , "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалност "Макроикономика" - ОКС "Магистър" ще се проведе на 1 декември (понеделник) от 17,00 ч. в голямата конферентна зала на университета ...
Връчване дипломите на абсолвентите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 26.9.2012 г. ... специалностите „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, катедра „Икономикс“ Ви кани да вземете участие в церемонията по официалното връчване на дипломите, която ще се проведе на 9 октомври (вторник) от 17.00 часа в зала “Тържествена” на УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене