Резултати от търсене за Икономика на туризма

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

43 results found
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2020 г. ... колеги, ние преподавателите от катедра "Икономика на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес. - Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас - В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете - ...
ОНС "Доктор" 12.5.2020 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма", Ви предлагат възможността да станете част от най-елитното обучение в университетското образование, а именно придобиването на образователната и научна степен доктор. - Катедра "Икономика на туризма", предлага на студентите ...
ОКС Магистър 15.6.2020 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви предлагаме възможността да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в ...
ОКС Бакалавър 2.6.2020 г. ... млади колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви желаем полезни, ползотворни и незабравими студентски години. Представяме на вашето внимание информация, която смятаме, че би била полезна за Вас: - ВАЖНО: УНСС Ви дава уникалната възможност да бъдете подготвени в края ...
Министерство на туризма 13.4.2020 г. ... участие на членове от катедра “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”   1. Съвет по законодателство: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.   2. Междуведомствения съвет за кадрите в туризма: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев; Резервен член ...
За проекта 31.3.2020 г. ... Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/: Доц. д-р Мариана Янева, УНСС, катедра „Икономика на туризма”, Доц. д-р Ася Панджерова, УНСС, ...
проф. д-р Таня Петрова Парушева 24.2.2020 г. ... е в катедра „Икономика на туризма” на УНСС. Води лекционни курсове и семинарни занятия в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Социална психология и туристическо ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. Септември. 2020 18.5.2020 г. ... на катедра „Икономика на туризма“ ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на инфраструктурата“ ...
Заседания на ФКООПО 2.7.2020 г. ... студент, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.                         8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... студенти, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.                         8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална ...
Организационен комитет 25.2.2020 г. ... секретар на катедра „Икономика на туризма“   Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет „Икономика на ...
Програмен комитет 25.2.2020 г. ... - Ръководител на катедра "Икономика на туризма" Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски език       Х               2.23 Мениджмънт в ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 09:00ч. 2028А Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 02.02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 09:00ч. 3044 Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 05.02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала „Научни съвети“ – 2032 А на УНСС на 14.10.2013 г. от ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote ...
Специалности 14.5.2020 г. ... обучение” Международни икономически отношения Икономика на туризма Интелектуална собственост и бизнес - Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” Финансов контрол Финанси Счетоводство ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
Изпитни програми 12.11.2019 г. ... и управление (Туризъм) Икономика на туризма 37 Икономика и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и ...
Докторски програми за учебната 2019/2020 г. 26.9.2019 г. ... логистика) 2 2 Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на туризма    Х     Х         Икономика на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Икономика на туризма (Economics of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Икономика на туризма (Economics of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International Economic ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно изискванията на чл. ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.2.3. "Икономика на туризма"   3.8.3. Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" 3.8.3.1. "Международни  икономически отношения  с преподаване на английски ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Национална и регионална сигурност" Катедра "Икономика на туризма" Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Катедра "МИО и бизнес" Катедра "Международни отношения" Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 9.12.2019 г. ... на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два семестъра: Икономика на отбраната и ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... "Икономика на туризма" на всеки 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени ...
Наука 17.4.2020 г. ... Преподавателите от катедра "Икономика на туризма" извършват научно-изследователска работа по текущите аспекти на туризма. Дейностите се осъществяват както индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се ...
Специалности 17.1.2013 г. ... Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на доставките" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Национална и ...
Обучение 17.5.2017 г. ... на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН             ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.4.3. „Икономика на туризма“   3.8.5. Поднаправлени е „Икономика с преподаване на английски език“ 3.8.5.1. „Международни икономически отношения с преподаване на английски ...
График 17.12.2019 г. ... г. 09:00 ч. 4051 Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч ...
Дарители 22.6.2020 г. ... "Икономика на труда" Катедра "Икономика на туризма" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Информатика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Катедра "МИО" Катедра "Международни отношения" Катедра "Маркетинг" Катедра "Национална и регионална ...

Събития

88 results found
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с преподаване на английски език, Интелектуална собственост и бизнес, Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език, Финанси и ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ... Цонев.   УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“   ДИСЦИПЛИНА СЕМЕСТЪР НА ИЗУЧАВАНЕ 1.Основи на туризма 5 2.Хотелиерство и ресторантьорство 5 3.Международен туризъм 3 4.Икономика на ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн @unwe ...
Наши студенти от специалност „Икономика на туризма“ по стъпките на опълченците 4.3.2020 г. ... изминаха студентите от специалност „Икономика на туризма“ като част от празничните шествия по случай Трети март - националния празник на България. Те се включиха и в проявите по повод 142 години от Освобождението на връх Шипка (на снимките долу). Нашите ...
„Опълченците“ от специалност „Икономика на туризма“, УНСС 4.3.2020 г. ... от специалност „Икономика на туризма“, УНСС Пътят на опълченците изминаха студентите от специалност „Икономика на туризма“ като част от празничните шествия по случай националния празник на Република България – 03.03.2020. Те се включиха в ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и на магистрите от „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - редовно и дистанционно обучение. Този ден ...
Тържествено връчване на дипломи 21.10.2019 г. ... месец юли 2019 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Държавен изпит през месец октомври 24.9.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. в зала 3036. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на младите таланти. Според него ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на младите таланти. Според него ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на ...
Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет 14.2.2019 г. ... . Бакалавърската си степен, специалност „Икономика на туризма“, завършва в УНСС. Определя работата си в Студентския съвет като много важна част от живота си, защото вярва, че организацията изгражда добри кадри и допринася много за развитието и подготовката на студентите. Поставя си за ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 часа ...
Ден на специалност "Икономика на туризма" 21.1.2019 г. ... поканим да отпразнуваме традиционния за катедра "Икономика на туризма" ден на специалността, който ежегодно се провежда на 21 Февруари - Международния ден на екскурзовода.Събитието ще се проведе в хотел Маринела, зала Силует ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... на бакалаврите от  специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“, и на магистрите от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 8.5.2018 г. ... 2018 11:26 Студентите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на снимката долу) ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 3.5.2018 г. ... от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на снимката долу) ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 29.11.2017 г. ... , устойчиво развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 28.11.2017 г. ... , устойчиво развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ и в него ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... . д-р Тодорка Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, в приветствието си към проф. Тодоров. Участници в честването Проф. Петко Тодоров получи поздравителни адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... . д-р Тодорка Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, в приветствието си към проф. Тодоров. Участници в честването Проф. Петко Тодоров получи поздравителни адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... месец юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... познание“. Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на катедра ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... на английски език, подготвени от студенти от „Икономика на туризма“, от двама докторанти от „Маркетинг и стратегическо планиране“ и др. Доц. Раковска изтъкна също, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е лидер след факултетите по брой на докторанти. ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... на английски език, подготвени от студенти от „Икономика на туризма“, от двама докторанти от „Маркетинг и стратегическо планиране“ и др. Доц. Раковска изтъкна също, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е лидер след факултетите по брой на докторанти. ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 27.2.2017 г. ... Company“ пред студенти от специалност „Икономика на туризма“. Японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество, и ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... , Токио, Япония. Пред студентите от специалност „Икономика на туризма“ японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество, и ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала „Тържествена“ ...
Отличие за наш преподавател от катедра "Икономика на туризма" 26.10.2016 г. ... 2016 14:23 Представителите на катедра „Икономика на туризма” - проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева, доц. д-р Тодорка Тончева, ас. д-р Христина Бойчева и докторантите Вержиния Лазарова, Мария Стоянова и Невена Арнаутска - участваха с доклади в Деветия Черноморски туристически ...
Отличие за наш преподавател 21.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на туризма” - проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева, доц. д-р Тодорка Тончева, ас. д-р Христина Бойчева и докторантите Вержиния Лазарова, Мария Стоянова и Невена Арнаутска - участваха с доклади в Деветия Черноморски туристически форум на тема ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ понеделник, 07 декември 2015 9:47 / понеделник, 07 декември 2015 10:13 Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и „Икономика на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ петък, 30 октомври 2015 15:36 / петък, 30 октомври 2015 15:58 Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра ...
Компания “Nonblue” представи пред студенти организирането на кетъринг събитие 7.12.2015 г. ... в УНСС на четвъртокурсниците от специалност „Икономика на туризма”. Срещата бе осъществена по идея на проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата и преподавател по дисциплината „Кетъринг”, в рамките на инициативата „Тайната на петата стихия” ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и „Икономика на туризма с преподаване на английски език”. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра „Икономика на туризма“ и преподавател по дисциплината ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ и 14 магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет ...
Дeн на отворените врати в хотел „Хилтън” за студентите от „Икономика на туризма“ 22.5.2015 г. ... „Икономика на туризма“ организира и проведе традиционния Ден на отворените врати в хотел „Хилтън” София. В събитието взеха участие студенти от специалността, академичният състав на катедрата и ръководителите на основните хотелски звена. Младите хора бяха посрещнати лично от Щефан Райтер, генерален ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на ...
Вечер на специалност „Икономика на туризма“ 6.4.2015 г. ... ежегодна Вечер на специалност „Икономика на туризма” се проведе на 1 април  в „Кемпински Хотел Маринела” – София. Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, открива тържеството ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... празник чества катедра „Икономика на туризма“. В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик ...
Мениджърите на хотел Хилтън София гостуваха на студентите от "Икономика на туризма" 23.10.2014 г. ... на третокурсниците от специалност „Икономика на туризма“ в университета. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, и доц. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, по учебната дисциплина ...
Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм 16.6.2014 г. ... съвет, по предложение на катедра „Икономика на туризма“ на 28 май т.г. УНСС е единственият български университет, който е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... звание е по предложение на катедра „Икономика на туризма“. Той представи пред госта изучаваната на български и английски бакалавърска програма „Икономика на туризма“ в УНСС и триезичната съвместна магистърска програма между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“. В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма ...
Ден на отворените врати за студенти от „Икономика на туризма“ в Радисън Блу Гранд Хотел 24.4.2014 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел, София, с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 56 студенти от четвърти курс. Целта бе студентите да се ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... студентите от специалностите „Икономика на туризма“, „Икономика на търговията“ и „Стопанска логистика“. В малката конферентна зала изнесоха доклади студентите от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... . Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“. Конференцията е традиционна и отразява амбицията на катедрата да даде възможност на студентите да придобият знания и компетенции за академично писане, посочи проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика ...
Вечер на специалността "Икономика на туризма" 24.2.2014 г. ... „Икономика на туризма” избра 21 февруари – Международния ден на екскурзовода, за своята вечер на специалността. В събитието взеха участие всички преподаватели от катедрата, настоящи и бивши студенти, докторанти. Ръководителят на катедра „Икономика на ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... организираната от катедра „Икономика на туризма“ публична лекция на тема „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Мишел Гошман представи пред студентите очакваното развитие на най-проспериращия отрасъл в света. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин ...
Наши студенти участваха в международния туристически форум “Holiday & Spa Expo” 2014 17.2.2014 г. ... от IV курс,  специалност „Икономика на туризма”. Наши студенти сред участниците в изложението На водещите фирми в туристическата индустрия като SOLVEX, TEZ TOUR, „Бохемия”, „Астрал Холидейс“, „Емералд Травъл“, ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... по “Икономика на туризма” и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ръководители на факултети и ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... възпитаници - магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“, които сега работят като преводачи към Европейската комисия,  направиха в Брюксел. Признание за тяхната социолингвистична и социокултурна ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков дари на Британската национална библиотека два екземпляра от първия том на изданието „Поморие – древност и съвремие“.   Проф. Тадаръков, който е спомоществовател на книгата, ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... . Събитието бе организирано от катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин. В голямата конферентна зала на университета присъстваха и проф. д.ик. н. Христо Проданов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,  проф. д-р Димитър ...
Инициатива „Кариери Хилтън“ за специалност „Икономика на туризма" 25.4.2013 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Мусала” на хотел „Хилтън София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 184 ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... Филип Вълчев, четвъртокурсник, специалност „Икономика на туризма“, и 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... , от името на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... , от името на катедра „Икономика на туризма“,   доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale (ULCO) – Франция, и с ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... Тадъръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Той се  аргументира с факта, че от 10 години няма безработица сред завършилите катедрата, а средната  им работна заплата е 1350 лв. Дипломи на официалното тържество получиха бакалаврите от специалност ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... Статев, беше организиран от катедра „Икономика на туризма“. „Тук е мястото да споделя с вас, че УНСС е №1 и за следващите шест години. В институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация нашият университет получи оценка 9,65 по ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ (КСКТ) организираха кръгла маса на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Във форума  участваха ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... . Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. В него взеха участие както преподавателите и студентите от катедрата, така и водещи специалисти от туристическия бранш -  доц. д-р Цветан Тончев, ...
Нашите магистри по туризъм и с френски дипломи 24.4.2012 г. ... COTE D`OPALE (ULCO), Франция, в катедра „Икономика на туризма“ пристигнаха три договорни споразумения за: - академично сътрудничество между УНСС и  UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция; - издаване на дипломи по туризъм от двата университета; - обмен на студенти ...
Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма” 9.4.2012 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Рубин” на хотел „Дедеман Принцес София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 152 студенти от трети и четвърти курс ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... на търговията”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг и стратегическо планиране” и „Чужди езици и приложна лингвистика”, доказа безспорния интерес към проблемите на интелектуалната собственост. Приветствие и уводни думи за ...

Предстоящо

38 results found
МАГИСТРИ - защита на дипломни работи на 02.07.2020 г. от 13.00 ч 4.6.2020 г. ... всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата поща с ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. СЕПТЕМВРИ. 2020 12.5.2020 г. ... от създаването на катедра „Икономика на ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 05-06. ЮНИ. 2020 15.4.2020 г. ... от създаването на катедра „Икономика на ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение 21.10.2019 г. ... месец юли 2019 г. специалности „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ -  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.5.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе на 9 май от 10.00 ч. в Голяма конферентна зала ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... юли 2018 г. специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“,    ОКС „бакалавър“, и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 23.02.2018 г. 22.2.2018 г. ... на туризма с преподаване на англ. език зала 3036 Икономика на туризма зала 3036 Икономика на околната среда с преподаване на англ.език зала 3036 Бизнес ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 31.10.2017 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС съвместно с Българската камара за образование, наука и култура организират в XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ на тема: „Предизвикателствата на новата технологична ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 6.4.2017 г. ... "Икономика на туризма" организира Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 9 май, 10.00 ч., зала "Тържествена" на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... 2016 г. специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС ...
Международна кръгла маса "Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм" 28.10.2015 г. ... „Икономика на туризма” организира Международна кръгла маса на тема: „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”  Научният форум е посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... юли 2015 г. специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС ...
Пета научна конференция "Многообразието на туризма в научното познание" 20.4.2015 г. ... „Икономика на туризма“  организира пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ на 29 април, 9.00 ч., зала ...
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 30.3.2015 г. ... „Икономика на туризма” ще проведе юбилейно събитие, което ще събере 170 бивши и настоящи студенти, по повод 25 години от създаването на специалност “Туризъм” в УНСС. Темата на събитието ще бъде -  „Балните танци”. Студенти от трети и четвърти курс ще изненадат ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... юли специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 31.3.2014 г. ... „Икономика на туризма“ организира кръгла маса на тема: „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“ В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: "Многообразието на туризма в научното познание" 18.2.2014 г. ... „Икономика на туризма“  организира четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ В конференцията ще вземат участие студенти, обучавани от катедрата в ОКС „бакалавър” и „магистър”. 24 февруари (понеделник), ...
Публична лекция на тема: "Световната туристическа индустрия през XXI век“ 11.2.2014 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира публична лекция на тема: „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Лектор: Мишел Гошман, Швейцария, дългогодишен лектор и консултант по въпросите на туризма 17 януари (понеделник), 09:00 ч., голяма конферентна ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... през юли специалността "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър", и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ 14.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция 14 октомври, 18.00 ч., зала "Научни съвети" На ...
Презентация на тема: "Намерени в превода, или какво означава да работиш като преводач в Европейската комисия" 4.10.2013 г. ... на Европейската комисия, магистър на УНСС, специалност „Икономика на туризма“. Владее испански като първи и английски  като втори чужд език.  21 октомври (понеделник), 11.00 ч., голяма конферентна зала Ще научите какво превеждат преводачите към ЕК, колко са, къде са, с какви езици и какви ...
Катедра „Икономика на туризма“ ще представи съвместна магистърска програма с френски университет 23.4.2013 г. ... 29 април от 10.00 ч. в голямата конферентна зала катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин, ще представи пред студентите от III и IV курс на специалността бъдещата магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. Катедрата кани и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Дискусия на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“ 9.10.2012 г. ... Катедра „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ организират на 10 октомври (сряда) от 12 часа в зала 2032А дискусионен семинар на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. В него ще участват и студенти, докторанти ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев       СОФИЯ, 9 ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 12.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС ще проведе кръгла маса „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ на 8 май (вторник) в голямата конферентна зала на университета. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д.икн. Стати Статев ...
Ден на отворените врати на специалност "Икономика на туризма" 28.3.2012 г. ... Отворените Врати” за студентите от УНСС, специалност „Икономика на туризма“. Целта на инициативата е студентите да проведат в реална производствена среда учебна практика и преддипломен стаж по специалността, която изучават. Събитието ще се проведе на 06.04.2012 от 10:00 часа в хотел „Дедеман принцес”, ...
Бакалаври и магистри от „Икономика на туризма“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... връчване на дипломите на специалност „Икономика на туризма“ - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - ще бъде на 12 декември от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене