Резултати от търсене за Икономика на туризма

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

31 results found
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на инфраструктурата“ ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“   Доц. д-р Силвия Терезова - Заместник-декан по учебната работа на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна Стратиева – ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... . д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма" Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .22 Икономика на туризма и свободно време с преподаване на английски език       Х               2.23 Мениджмънт в ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 09:00ч. 2028А Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 02.02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 09:00ч. 3044 Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 05.02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала „Научни съвети“ – 2032 А на УНСС на 14.10.2013 ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote ...
Специалности 4.6.2019 г. ... обучение” Международни икономически отношения Икономика на туризма Интелектуална собственост и бизнес - Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” Финансов контрол Финанси Счетоводство ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... и управление (Туризъм) Икономика на туризма 37 Икономика и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... на туризма Икономика и управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на туризма    Х     Х         Икономика на ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Икономика на туризма (Economics of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International ...
Специалности 28.8.2012 г. ... 3. Икономика на туризма (Economics of Tourism) - Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”             1. МИО с преподаване на английски език (International ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... "Туристически бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно изискванията на чл. 14, ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .8.2.3. "Икономика на туризма"   3.8.3. Поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" 3.8.3.1. "Международни  икономически отношения  с преподаване на английски ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Национална и регионална сигурност" Катедра "Икономика на туризма" Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Катедра "МИО и бизнес" Катедра "Международни отношения" Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" Юридически факултет Катедра "Частноправни ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два семестъра: Икономика на отбраната и сигурността – 2 сем ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната, финансовата и ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг. Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение“ ...
Специалности 17.1.2013 г. ... на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели и студенти. Тази катедра премина през ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на доставките" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Национална и регионална ...
Обучение 17.5.2017 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН             Обучението в ОКС ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... преподаване на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.4.3. „Икономика на туризма“   3.8.5. Поднаправлени е „Икономика с преподаване на английски език“ 3.8.5.1. „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“       3.8.5.2. ...
График 18.12.2018 г. ... .02.2016 г. 09:00 ч. 4051 Икономика на туризма Икономика и управление (Туризъм) 01.02.2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 3057 Недвижима ...
Дарители 20.12.2018 г. ... - 2 климатика Катедра „Икономика на туризма” Главното управление на архивите при Министерския съвет и Международния търговски и културен център ГЕОПЛАН - 23 политически и географски уникални карти от II до XIX век Катедра „Счетоводна ...

Събития

77 results found
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Държавен изпит през месец октомври 17.7.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.10.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Държавен изпит през месец юли 17.5.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на младите таланти. Според ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на младите таланти. Според ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... от катедрите към факултета – „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика ...
Ангел Стойков е новият председател на Студентския съвет 14.2.2019 г. ... си степен, специалност „Икономика на туризма“, завършва в УНСС. Определя работата си в Студентския съвет като много важна част от живота си, защото вярва, че организацията изгражда добри кадри и допринася много за развитието и подготовката на студентите. Поставя ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 часа ...
Ден на специалност "Икономика на туризма" 21.1.2019 г. ... да отпразнуваме традиционния за катедра "Икономика на туризма" ден на специалността, който ежегодно се провежда на 21 Февруари - Международния ден на екскурзовода.Събитието ще се проведе в хотел Маринела, зала Силует ...
Държавен изпит през месец март 26.2.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. в зала П038 ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... бакалаврите от  специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“, и на магистрите от специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в ...
Държавен изпит през месец октомври 2.10.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 08.10.2018 г. от 09.00 ч. в зала 4055 ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 8.5.2018 г. ... от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на ...
Студенти по туризъм проведоха открит урок в Копривщица 3.5.2018 г. ... от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма на английски език“ проведоха открит урок в учебната стая на копривщенската Доросиева къща, където е организирана постоянна експозиция на просветното дело през Възраждането (на снимката ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 29.11.2017 г. ... развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 28.11.2017 г. ... развитие“ организира катедра „Икономика на туризма“ със съдействието на Българската камара за образование, наука и култура. Темата на форума, който се проведе в зала „Научни съвети“, бе „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, в приветствието си към проф. Тодоров. Участници в честването Проф. Петко Тодоров получи поздравителни адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма”, в приветствието си към проф. Тодоров. Участници в честването Проф. Петко Тодоров получи поздравителни адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския ...
Тържествено връчване на дипломи 30.10.2017 г. ... месец юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език",    ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, ...
Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. 3.10.2017 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037. ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2017 г. ... . Тя бе организирана от катедра „Икономика на туризма“ и на откриването й присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д-р Димитър Димитров, ръководителят на ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... език, подготвени от студенти от „Икономика на туризма“, от двама докторанти от „Маркетинг и стратегическо планиране“ и др. Доц. Раковска изтъкна също, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е лидер след факултетите по брой на докторанти. ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... език, подготвени от студенти от „Икономика на туризма“, от двама докторанти от „Маркетинг и стратегическо планиране“ и др. Доц. Раковска изтъкна също, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е лидер след факултетите по брой на докторанти. ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 27.2.2017 г. ... пред студенти от специалност „Икономика на туризма“. Японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно ...
Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио 28.2.2017 г. ... . Пред студентите от специалност „Икономика на туризма“ японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно ...
Магистри и бакалаври с дипломи от специалности на туризма 5.12.2016 г. ... „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ и 65-те бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ получиха дипломите си на официална церемония в зала ...
Отличие за наш преподавател от катедра "Икономика на туризма" 26.10.2016 г. ... Представителите на катедра „Икономика на туризма” - проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева, доц. д-р Тодорка Тончева, ас. д-р Христина Бойчева и докторантите Вержиния Лазарова, Мария Стоянова и Невена Арнаутска - участваха с доклади в Деветия Черноморски ...
Отличие за наш преподавател 21.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на туризма” - проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева, доц. д-р Тодорка Тончева, ас. д-р Христина Бойчева и докторантите Вержиния Лазарова, Мария Стоянова и Невена Арнаутска - участваха с доклади в Деветия Черноморски туристически ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 24.3.2016 г. ... Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ понеделник, 07 декември 2015 9:47 / понеделник, 07 декември 2015 10:13 Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и „Икономика на ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ петък, 30 октомври 2015 15:36 / петък, 30 октомври 2015 15:58 Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.2.2016 г. ... познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра ...
Компания “Nonblue” представи пред студенти организирането на кетъринг събитие 7.12.2015 г. ... в УНСС на четвъртокурсниците от специалност „Икономика на туризма”. Срещата бе осъществена по идея на проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедрата и преподавател по дисциплината „Кетъринг”, в рамките на инициативата „Тайната на петата стихия” ...
Мениджъри от хотел Хилтън София гостуваха на студенти от катедра „Икономика на туризма“ 7.12.2015 г. ... в УНСС на третокурсниците от специалностите „Икономика на туризма” и „Икономика на туризма с преподаване на английски език”. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра „Икономика на туризма“ и преподавател по дисциплината ...
Новият випуск магистри и бакалаври изпрати катедра "Икономика на туризма" 30.11.2015 г. ... бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ и 14 магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ получиха дипломите си. Официалната церемония се ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Научният форум бе посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет ...
Дeн на отворените врати в хотел „Хилтън” за студентите от „Икономика на туризма“ 22.5.2015 г. ... „Икономика на туризма“ организира и проведе традиционния Ден на отворените врати в хотел „Хилтън” София. В събитието взеха участие студенти от специалността, академичният състав на катедрата и ръководителите на основните хотелски звена. Младите хора бяха посрещнати лично от Щефан Райтер, ...
Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ 29.4.2015 г. ... в научното познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ ...
Вечер на специалност „Икономика на туризма“ 6.4.2015 г. ... ежегодна Вечер на специалност „Икономика на туризма” се проведе на 1 април  в „Кемпински Хотел Маринела” – София. Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, открива тържеството. Събитието ...
Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите 1.12.2014 г. ... празник чества катедра „Икономика на туризма“. В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Мениджърите на хотел Хилтън София гостуваха на студентите от "Икономика на туризма" 23.10.2014 г. ... гостува на третокурсниците от специалност „Икономика на туризма“ в университета. Традиционната среща бе организирана от проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, и доц. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, по учебната дисциплина ...
Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм 16.6.2014 г. ... на Академичния съвет, по предложение на катедра „Икономика на туризма“ на 28 май т.г. УНСС е единственият български университет, който е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН ...
Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“ 29.5.2014 г. ... . Рифай с високото звание е по предложение на катедра „Икономика на туризма“. Той представи пред госта изучаваната на български и английски бакалавърска програма „Икономика на туризма“ в УНСС и триезичната съвместна магистърска програма между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), ...
Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 19.5.2014 г. ... на глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“. В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и ...
Ден на отворените врати за студенти от „Икономика на туризма“ в Радисън Блу Гранд Хотел 24.4.2014 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел, София, с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 56 студенти от четвърти курс. Целта бе студентите да се срещнат с ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... си разработки студентите от специалностите „Икономика на туризма“, „Икономика на търговията“ и „Стопанска логистика“. В малката конферентна зала изнесоха доклади студентите от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ 24.2.2014 г. ... на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“. Конференцията е традиционна и отразява амбицията на катедрата да даде възможност на студентите да придобият знания и компетенции за академично писане, посочи проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на ...
Вечер на специалността "Икономика на туризма" 24.2.2014 г. ... „Икономика на туризма” избра 21 февруари – Международния ден на екскурзовода, за своята вечер на специалността. В събитието взеха участие всички преподаватели от катедрата, настоящи и бивши студенти, докторанти. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма” проф. д-р ...
Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век 18.2.2014 г. ... организираната от катедра „Икономика на туризма“ публична лекция на тема „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Мишел Гошман представи пред студентите очакваното развитие на най-проспериращия отрасъл в света. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор ...
Наши студенти участваха в международния туристически форум “Holiday & Spa Expo” 2014 17.2.2014 г. ... студенти от IV курс,  специалност „Икономика на туризма”. Наши студенти сред участниците в изложението На водещите фирми в туристическата индустрия като SOLVEX, TEZ TOUR, „Бохемия”, „Астрал Холидейс“, „Емералд Травъл“, ...
Бакалаври и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си 4.12.2013 г. ... по “Икономика на туризма” и магистри по “Икономика на туризма” и “Международен туризъм” получиха дипломите си на церемония в зала “Тържествена”. Присъстваха деканът на факултет “Икономика на инфраструктура” проф. д.ик.н. Христо Първанов, ...
Какво означава да си преводач в Европейската комисия 21.10.2013 г. ... на Европейската комисия, магистър на УНСС по икономика на туризма. Събитието бе организирано от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Десислава Петрова владее испански като първи и английски  като втори чужд език, представи доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра ...
Започна обучението по новата българо-френска магистърска програма по туризъм 15.10.2013 г. ... беше открита новата съвместна магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. На събитието в зала „Научни съвети“ присъстваха  представители на ректорското ръководство, ръководители на факултети и катедри ...
Признание за езиковата и социокултурната компетентност на наши възпитаници в Брюксел 4.10.2013 г. ... на наши възпитаници - магистри от специалностите „Икономика на туризма“, „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“, които сега работят като преводачи към Европейската комисия,  направиха в Брюксел. Признание за тяхната социолингвистична и социокултурна компетентност получи ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 4.7.2013 г. ... Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция “Икономика на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков дари на Британската национална библиотека два екземпляра от първия том на изданието „Поморие – древност и съвремие“.   Проф. Тадаръков, който е спомоществовател на книгата, беше избран сред ...
Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет 29.4.2013 г. ... висше училище. Събитието бе организирано от катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин. В голямата конферентна зала на университета присъстваха и проф. д.ик. н. Христо Проданов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,  проф. д-р Димитър Тадаръков, ...
Инициатива „Кариери Хилтън“ за специалност „Икономика на туризма" 25.4.2013 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Мусала” на хотел „Хилтън София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 184 студенти от трети и ...
Вицешампиони сме в студентското първенство по плуване 25.4.2013 г. ... . бруст - Филип Вълчев, четвъртокурсник, специалност „Икономика на туризма“, и 100 м. гръб - Мартин Желев, магистър „Търговия“.  Мъжете завоюваха също 11 сребърни и 4 бронзови медала. В състезанието Емил Любенов, Мартин Медникаров, Петър Тасев, Станислав Будинов, Иван Ципаров и Сами Хоссни ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... инфраструктурата“, от името на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... , от името на катедра „Икономика на туризма“,   доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ...
Нова съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ на УНСС и ULCO - Франция 23.1.2013 г. ... Подготовката на съвместна магистърска програма „Икономика на туризма“ обсъдиха проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, и гл. ас. д-р Ася Пенчева, преподавател в катедрата, със заместник-ректорите на Universite du Littoral Cote d’Opale (ULCO) – Франция, и с ...
Дипломираха се и бъдещите туристически босове 3.12.2012 г. ... Димитър Тадъръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Той се  аргументира с факта, че от 10 години няма безработица сред завършилите катедрата, а средната  им работна заплата е 1350 лв. Дипломи на официалното тържество получиха бакалаврите от специалност ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... Стати Статев, беше организиран от катедра „Икономика на туризма“. „Тук е мястото да споделя с вас, че УНСС е №1 и за следващите шест години. В институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация нашият университет получи оценка 9,65 по десетобалната ...
Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма 10.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ (КСКТ) организираха кръгла маса на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Във форума  участваха студенти ...
Експерти обсъдиха на кръгла маса тенденциите в развитието на глобалния туризъм 12.11.2012 г. ... . Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“ под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев. В него взеха участие както преподавателите и студентите от катедрата, така и водещи специалисти от туристическия бранш -  доц. д-р Цветан Тончев, ...
Нашите магистри по туризъм и с френски дипломи 24.4.2012 г. ... COTE D`OPALE (ULCO), Франция, в катедра „Икономика на туризма“ пристигнаха три договорни споразумения за: - академично сътрудничество между УНСС и  UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция; - издаване на дипломи по туризъм от двата университета; - обмен на студенти между ...
Ден на отворените врати за студентите от „Икономика на туризма” 9.4.2012 г. ... „Икономика на туризма” проведе Ден на отворените врати в конферентна зала “Рубин” на хотел „Дедеман Принцес София” с участието на ръководителите на основните хотелски звена, академичния състав на катедра „Икономика на туризма” и 152 студенти от трети и четвърти курс. Целта ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... , „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг и стратегическо планиране” и „Чужди езици и приложна лингвистика”, доказа безспорния интерес към проблемите на интелектуалната собственост. Приветствие и уводни думи за ...

Предстоящо

32 results found
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 8.5.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе на 9 май от 10.00 ч. в Голяма конферентна зала ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Държавен изпит през месец март 11.1.2019 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 25.03.2019 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 29.11.2018 г. ... 2018 г. специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“,    ОКС „бакалавър“, и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на ...
Тържествено връчване на дипломи 12.10.2018 г. ... юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 23.02.2018 г. 22.2.2018 г. ... на туризма с преподаване на англ. език зала 3036 Икономика на туризма зала 3036 Икономика на околната среда с преподаване на англ.език зала 3036 Бизнес ...
Защита на дипломни работи през месец юли 20.4.2018 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г ...
Държавен изпит през месец март 8.1.2018 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 19.03.2018 г. от 09.00 ч. Залата ще бъде съобщена допълнително ...
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ 31.10.2017 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС съвместно с Българската камара за образование, наука и култура организират в XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ на тема: „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ на 28 ноември, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на туризма" 30.10.2017 г. ... юли 2017 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език" - ОКС "бакалавър" и специалностите „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“, „Икономика на туризма и ...
Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 6.4.2017 г. ... "Икономика на туризма" организира Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема "Многообразието на туризма в научното познание" 9 май, 10.00 ч., зала "Тържествена" на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Туристически бизнес", "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма" 25.10.2016 г. ... 2016 г. специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър”. Необходимо ...
Международна кръгла маса "Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм" 28.10.2015 г. ... „Икономика на туризма” организира Международна кръгла маса на тема: „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”  Научният форум е посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС. Под патронажа на ректора на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Икономика на туризма", "Международен туризъм" и "Икономика на туризма в свободното време с преподаване на английски език" 27.10.2015 г. ... на завършилите през юли 2015 г. специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" - ОКС “магистър” ...
Пета научна конференция "Многообразието на туризма в научното познание" 20.4.2015 г. ... „Икономика на туризма“  организира пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“ на 29 април, 9.00 ч., зала ...
Вечер на специалност "Икономика на туризма" 30.3.2015 г. ... „Икономика на туризма” ще проведе юбилейно събитие, което ще събере 170 бивши и настоящи студенти, по повод 25 години от създаването на специалност “Туризъм” в УНСС. Темата на събитието ще бъде -  „Балните танци”. Студенти от трети и четвърти курс ще изненадат гостите в Kempinski Hotel ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език" 11.11.2014 г. ... на завършилите през юли специалност "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър" и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език", ОКС   “магистър”,  ще се състои ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 31.3.2014 г. ... „Икономика на туризма“ организира кръгла маса на тема: „ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ“ В научния форум ще вземат участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Кръглата маса се ...
Четвърта научна студентска конференция на тема: "Многообразието на туризма в научното познание" 18.2.2014 г. ... „Икономика на туризма“  организира четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ В конференцията ще вземат участие студенти, обучавани от катедрата в ОКС „бакалавър” и „магистър”. 24 февруари (понеделник), 09:00 ч., голяма конферентна зала ...
Публична лекция на тема: "Световната туристическа индустрия през XXI век“ 11.2.2014 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира публична лекция на тема: „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Лектор: Мишел Гошман, Швейцария, дългогодишен лектор и консултант по въпросите на туризма 17 януари (понеделник), 09:00 ч., голяма конферентна зала на УНСС Лекцията е на ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 15.11.2013 г. ... дипломите на завършилите през юли специалността "Икономика на туризма"  - ОКС "бакалавър", и специалностите „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма" - ОКС “магистър”,  ще се състои на 2 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ 14.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“ между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция 14 октомври, 18.00 ч., зала "Научни съвети" На събитието ще присъства ...
Презентация на тема: "Намерени в превода, или какво означава да работиш като преводач в Европейската комисия" 4.10.2013 г. ... Европейската комисия, магистър на УНСС, специалност „Икономика на туризма“. Владее испански като първи и английски  като втори чужд език.  21 октомври (понеделник), 11.00 ч., голяма конферентна зала Ще научите какво превеждат преводачите към ЕК, колко са, къде са, с какви езици и какви ...
Катедра „Икономика на туризма“ ще представи съвместна магистърска програма с френски университет 23.4.2013 г. ... април от 10.00 ч. в голямата конферентна зала катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин, ще представи пред студентите от III и IV курс на специалността бъдещата магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. Катедрата кани и ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и на магистрите от "Международен туризъм" и "Икономика на туризма" 23.11.2012 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на туризма" и магистрите от специалности „Международен туризъм“ и "Икономика на туризма",  завършили през юли т. г., ще се състои на 3 декември от 12,30 ч. в зала "Тържествена" ...
Дискусия на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“ 9.10.2012 г. ... Катедра „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ организират на 10 октомври (сряда) от 12 часа в зала 2032А дискусионен семинар на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. В него ще участват и студенти, ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС Проф. д.ик.н. Стати ...
Кръгла маса "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" 12.11.2012 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС ще проведе кръгла маса „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ на 8 май (вторник) в голямата конферентна зала на университета. Научният форум се провежда под патронажа на ректора на УНСС проф. д.икн. Стати Статев ...
Ден на отворените врати на специалност "Икономика на туризма" 28.3.2012 г. ... Врати” за студентите от УНСС, специалност „Икономика на туризма“. Целта на инициативата е студентите да проведат в реална производствена среда учебна практика и преддипломен стаж по специалността, която изучават. Събитието ще се проведе на 06.04.2012 от 10:00 часа в хотел „Дедеман принцес” ...
Бакалаври и магистри от „Икономика на туризма“ ще получат дипломите си 8.12.2011 г. ... връчване на дипломите на специалност „Икономика на туризма“ - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - ще бъде на 12 декември от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене