Резултати от търсене за Икономика на транспорта

Университетски подсайтове

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

48 results found
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 2.4.2019 г. ... завършване на втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Регламент и указания ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната за пълноценно усвояване на учебния ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС Контакти: Web: http://www.ucsd.unwe.bg/ E-mail: ucsd@unwe.bg Ph/Fax: +359 2 ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...   BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на транспорта, ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe.bg /сканирано с ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 8.2.2017 г. ... обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.   ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"      ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на транспорта и ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... на студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове транспорт ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността на ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... Гътовски - Научен секретар на катедра "Икономика на транспорта"   Доц. д-р Нончо Димитров - Научен секретар на катедра "Национална и регионална сигурност"   Радостина Дойчинова - Организационен секретар на конференцията, Началник сектор на факултет ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... Мутафчиева - Ръководител на катедра "Икономика на транспорта" Доц. д-р Стела Ангова - Ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации" Доц. д-р Николай Цонев - Ръководител на катедра "Икономика на туризма" Доц. д-р Бисер Петков - Ръководител на катедра "Икономика на ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .24 Икономика на транспорта Х     Х                 2.25 Икономическа социология Специализация Социология на ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... .02.2015г. 09:00ч. 2032А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 03.02.2015г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 03.02.2015г. 10:00ч. ИСК* ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... .02.2014г. 09:00ч. 2032-A Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 04.02.2014г. 10:00ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Инвестиции в недвижими имоти), (Оценяване на недвижими ...
Специалности 4.6.2019 г. ... и инфраструктура” Маркетинг Стратегическо планиране Икономика на транспорта и енергетиката Бизнес логистика Икономика на търговията Икономика на отбраната и сигурността   - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия” Статистика и иконометрия Бизнес информатика и комуникации ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... DIPLOMA WORK Катедра Department „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... “Транспортен бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерство на транспорта, а ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... Завършилите ОКС “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерството на транспорта, а също ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... .8.20 ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/ ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... и управление (Транспорт) Икономика на транспорта и енергетиката 38 Икономика и управление (Недвижима собственост) Недвижима собственост 39 Икономика и управление (Отбрана и сигурност) Национална и регионална ...
Докторантски програми за учебната 2018/2019 г. 9.10.2018 г. ... и управление (Туризъм) 9 2 Икономика на транспорта и енергетиката Икономика и управление (Транспорт) 2 2 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 1 1 Национална и регионална сигурност Икономика и ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на недвижимата собственост 171 Икономика на транспорта             221 Макроикономика                251 Маркетинг ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на транспорта      Х   Х           Икономика на осигурителните ...
Специалности 28.8.2012 г. ... (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - ...
Специалности 28.8.2012 г. ... (Real Estate Economics) Икономика на транспорта (Economics of Transport) Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... туризъм  10. Икономика на транспорта  11. Икономика и управление на водния сектор 12. Управление на енергийни проекти      13. Управление на фирмената сигурност  14. Банкова сигурност 15. Икономика и управление ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Логистика" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Катедра "Национална и регионална сигурност" Катедра "Икономика на туризма" Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Катедра "МИО и бизнес" Катедра ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два ...
Контакти 10.3.2016 г. ... „Икономика на транспорта“ Кабинет 3054 Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар Телефон: 02 – 81 95 – 292 Email: transport_unwe@unwe ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС ...
Обучение 20.10.2017 г. ...   Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на доставките" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Национална и регионална сигурност" ОКС "бакалавър" ОКС ...
Обучение 17.5.2017 г. ... на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.3.3. „Икономика на транспорта“       3.8.3.4. „Стопанска логистика“       3.8.3.5. „Икономика на отбраната и ...
График 18.12.2018 г. ... .2016 г. 09:00 ч. 2028А Икономика на транспорта Икономика и управление (Икономика на транспорта) 02.02.2016 г. 10:00 ч. 3057 Недвижима собственост Икономика и управление (Недвижима собственост) 02.02.2016 г. 10:00 ч. П ...
Дарители 20.12.2018 г. ... ресурси“  Катедра „Икономика на транспорта“  Катедра "Икономика на труда"                 Катедра "Индустриален ...

Събития

94 results found
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и се ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и се ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и се ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, индикаторите, въздействащи върху контрабандата на ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, индикаторите, въздействащи върху контрабандата на ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 17.4.2019 г. ... „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. Във форума ...
Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 16.4.2019 г. ... „Икономика на туризма“, „Икономика на транспорта и енергетиката“, „Национална и регионална сигурност“, „Логистика и вериги на доставките“, „Медии и обществени комуникации“ и „Икономика на търговията“. Във форума ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... 2019 16:16 Студенти от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... от специалностите „Икономика на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... получиха: проф. д-р Христина Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков (катедра ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... , организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... , организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели със студенти ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... . д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. д-р ...
Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД 27.11.2018 г. ... 4 по една от следните специалности: „Икономика на транспорта“; „Икономика на човешките ресурси“: „Счетоводство“; „Счетоводство и контрол“; „Финанси“; „Маркетинг“ със спец. „Бранд мениджмънт“; „Финансов ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 26.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 22.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията     Георги Чернев, председател на СТПК дава начало на ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ученици, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 29.3.2018 г. ... в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ученици, ...
Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика 30.3.2018 г. ... Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“. Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно) Доц. Славова поздрави петимата ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 6.3.2018 г. ... от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 5.12.2017 г. ... и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". На официалната церемония в аула „Максима“ ръководителят на катедрата проф. д-р Виолета Мутафчиева им пожела здраве, щастие и професионални успехи. В аула ...
Бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" също се дипломираха 4.12.2017 г. ... и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". На официалната церемония в аула „Максима“ ръководителят на катедрата проф. д-р Виолета Мутафчиева им пожела здраве, щастие и професионални успехи. В аула ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха „Луфтханза Техник София“ 21.11.2017 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ посетиха  „Луфтханза Техник София“ - най-голямата компания в страната за базово обслужване и ремонт на пътнически самолети. Базата на „Луфтханза Техник“ в София е ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Оценката, дадена ни от Националната агенция за оценяване и акредитация, се дължи не само на мен, а на всички ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... адреси  от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" на УНСС и от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Оценката, дадена ни от Националната агенция за оценяване и акредитация, се дължи не само на мен, а на всички ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 26.4.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е ...
Публична лекция на Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на тема “Енергийната регулация и либерализацията на пазара“ 3.5.2017 г. ... и студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, представи Карел Крал и темата на лекцията, която определи като особено актуална. Енергетиката е ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... / Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството ...
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" започна поредица от срещи с работодатели 5.4.2017 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ започна поредица от срещи на студентите от специалност „Икономика на транспорта“ с работодатели от сферата на транспорта и спедицията. На първата среща, проведена с ръководството на ...
Договор за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и „ЧЕЗ България“ ЕАД 30.3.2017 г. ... на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“, ОКС „бакалавър“, развитие на магистърската програма „Енергиен мениджмънт“, осигуряване на квоти за стажанти от икономически специалности по европейски проекти ...
Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти 20.12.2016 г. ... ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, катедра „Управление“, проф. д-р Галина Младенова, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, директор на Центъра ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 28.11.2016 г. ... от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker четвъртък, 24 ноември 2016 14:38 / четвъртък, 24 ноември 2016 14:46 Студенти от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от ...
Студенти от специалност „Икономика на транспорта“ посетиха DB Schenker 24.11.2016 г. ... от специалност  „Икономика на транспорта“ за поредна година посетиха DB Schenker - една от големите транспортно-спедиторски компании в страната. Посещението беше осъществено в рамките на обучението по дисциплините „Международен транспорт и ...
Дипломи взеха магистрите от транспортния сектор и енергийния бизнес 23.11.2016 г. ... на магистрите от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" в аула „Максима”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по ...
Дипломи и за бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 15.11.2016 г. ... дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" събра в аула „Максима“ абсолвенти, преподаватели, много гости. Тържеството започна под звуците на националния, европейския и студентския химн. Проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 31.10.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе ...
Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" 4.11.2016 г. ... , организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, събра в голямата конферентна зала на университета представители на науката, ръководители на държавни структури и експерти от транспортния бизнес. Ориентацията на научния форум бе ...
Наш преподавател на специализация в Оксфордския университет 14.9.2016 г. ... . д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ специализира в програмата на Оксфордския университет „Глобални предизвикателства в транспорта“ за подготовка на лидери в областта на транспорта. Доц. Николова В ...
Катедра „Икономика на транспорта“ и Националното сдружение на българските спедитори запознаха студентите с възможностите за стаж и работа 18.5.2016 г. ... инициатива на катедра "Икономика на транспорта" и Националното сдружение на българските спедитори в малката конферентна зала беше проведена информационна среща относно възможностите за провеждане на стажове и за наемане на работа на студенти от специалност „Икономика на ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... , 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... , 22 април 2016 13:16 Катедра "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... "Икономика на транспорта", съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), организира кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“. Дискусионният форум се проведе в ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... , Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... , Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката. Публична лекция на министър Теменужка Петкова 15.3.2016 г. ... випуск бакалаври в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“. Обмисляме и докторска програма в областта на енергетиката, каза проф. Статев. Лекцията беше посрещната с голям интерес Радвам се, че имаме възможността да подпишем едно много ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 17.2.2016 г. ... и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 17.2.2016 г. ... Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 8.2.2016 г. ... и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 8.2.2016 г. ... Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 8.2.2016 г. ... „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който изнесе доклад на тема: ...
Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България 25.1.2016 г. ... и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра ...
Номинация и класиране в "Top 100 Educators" на доц. д-р Христина Николова от катедра "Икономика на транспорта", УНСС 10.12.2015 г. ... 2010 г. доц. Христина Николова е избрана в класацията "Топ 100 преподаватели" в света от Международния биографичен център на Университета в гр. Кеймбридж. Интервю с доц. Николова от м. юни, 2010 г ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... от своето създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна ...
Бакалаврите от „Икономика на транспорта” вече с дипломи 2.12.2015 г. ... , емоции, тоги, академични шапки изпълниха за пореден път зала „Тържествена”, а причината бе официалната церемония по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Христо ...
Наши преподаватели на работно посещение в Брюксел 17.11.2015 г. ... „Икономикс“ и „Икономика на транспорта“ взеха експертно участие при изслушванията и дебатите в Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент в Брюксел. Те бяха там по покана на евродепутата Георги Пирински, който изнесе доклад на тема: ...
Наш преподавател е избран за член на УС на БАИТС 11.11.2015 г. ... Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта“,  заместник-директор на Университетския център по устойчиво развитие, беше избрана за член на УС на сдружение „Българска асоциация интелигентни транспортни системи“ (БАИТС/ITS Bulgaria), ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... в бакалавърската специалност „Икономика на транспорта“ и магистърската „Енергиен бизнес“ и посочи, че получените икономически знания трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на транспортния и енергийния сектор, в управлението на съвременните проекти и ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 27.10.2015 г. ... в бакалавърската специалност „Икономика на транспорта“ и магистърската „Енергиен бизнес“ и посочи, че получените икономически знания трябва да бъдат доразвити и конкретизирани в областта на транспортния и енергийния сектор, в управлението на ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... и бе организиран от катедра „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В конференцията участваха и ръководителите на НК „Железопътна инфраструктура“, холдинг „БДЖ“, Българската асоциация за ...
Студентите от „Икономика на транспорта“ се явиха на държавен изпит 1.7.2014 г. ... бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ се проведе в аудитория 2007. За пръв път изпитният формат бе тест и на него се явиха около 80 студенти. В залата бяха и проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на ...
Международна конференция "Ползватели на пътя в безопасност" 12.6.2014 г. ... "Икономика на транспорта", съвместно с Института за изследване, образование и развитие "Отворена младеж", организира международна конференция на тема: "Ползватели на пътя в безопасност". Във форума участваха над 70 представители на организации от различни страни - ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... доклади студентите от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Медии и журналистика“. Деканът на факултета проф. д.ик.н. Христо Първанов връчи на всеки участник в четвъртата студентска научна ...
Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри 11.12.2013 г. ... бакалавърите и магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и напомни, ...
Кръгла маса с международно участие на тема "Интелигентни транспортни системи за пътна безопасност и сигурност" 27.9.2013 г. ... бе организирана от катедра "Икономика на транспорта" съвместно с Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“. Сред участниците във форума бяха водещи специалисти от държавната администрация и академичните среди у нас, както и на Австрия, Гърция ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 19.3.2018 г. ... , ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Приветствия бяха ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, проф. д-р Филип Тодоров, ръководител на катедра „Стопанска логистика“, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Приветствия бяха поднесени и от ...
С уникален шанс за работа в най-развитата общност - Европейския съюз 5.12.2012 г. ... специалност „Икономика на транспорта“ е с утвърдена традиция, с нея ще имате успешна реализация, каза на абсолвентите доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“.  Повече от 60 години във вашата специалност в УНСС се ...
Наша преподавателка участва в световен конгрес "Интелигентни транспортни системи" 1.11.2012 г. ... . д-р Христина Николова от катедра "Икономика на транспорта" взе участие в XIX световен конгрес "Интелигентни транспортни системи", който се проведе от 22 до 26 октомври във Виена, Австрия. Успоредно с конгреса беше организирано и изложение на високи технологии в ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... , „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, екологичната сигурност, перспективите в ...
Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“ 20.2.2019 г. ... Медия и обществени комуникации”, „Икономика на транспорта”, „Бизнес логистика”, „Национална и регионална сигурност”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”, „Маркетинг и стратегическо планиране” и ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... 60-годишнината от своето създаване катедра „Икономика на транспорта организира Юбилейна научна конференция ТРАНСПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов 12 май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически ...
Най-добрият преподавател на света 2.3.2012 г. ... Христина Николова, доктор в катедра "Икономика на транспорта" в УНСС. Тя е на преподавателската банка от 2005 г. На 20 май д-р Николова получава писмо от Международния биографичен център в Кеймбридж, в което я уведомяват, че е включена в класацията ТОП 100 на преподавателите ...
TNT обнови учебна зала в УНСС 2.3.2012 г. ... се обучават студентите от УНСС, катедра "Икономика на транспорта". Това е първата съвместна дейност от Меморандума за дългосрочно сътрудничество, който днес беше подписан между ТNТ България и УНСС. Някои от другите бъдещи съвместни инициативи са възможност за провеждане на стажове ...

Предстоящо

44 results found
Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" 30.5.2019 г. ... студентите от магистърските програми на специалности: Икономика на транспорта; Интелигентни транспортни системи; Транспортен мениджмънт; и Енергиен бизнес. Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел "Студенти" за ОКС "Магистър".  Необходими документи: копие от  ...
Провеждане на държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта" - ОКС "Бакалавър" 30.5.2019 г. ... се проведе дъжавен изпит на студентите от специалност "Икономика на транспорта" - ОКС "Бакалавър". Всеки студент трябва да подаде молба за явяване на изпит, придружена с две снимки, най-късно пет работни дни преди датата на държавния изпит в отдел "Студенти" за ОКС "Бакалавър" ...
Публична лекция „Are Supply Chains Vulnerable to Disruption - What to Do?“ 9.5.2019 г. ... по покана на проф. Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 5.2.2019 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен ...
Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци 30.1.2019 г. ... "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит за специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" в УНСС след завършване на средното образoвание. Транспорт и околна среда; Екологични основи на енергетиката; Роля на транспорта за националната икономика; Енергийният фактор за развитие на националното ...
Лекция на тема „Специфики при управлението на въздушния транспорт" 22.11.2018 г. ... . Фирма „Гебюдер Вайс" ще гостува на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Лекция на тема „Логистиката в динамичен свят" 14.11.2018 г. ... ще гостуват на студентите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на 16 ноември от 10:30 ч. в зала П036. На тема „Логистика в динамичен свят“ пред студентите ще говорят Явор Панталеев – търговски директор на “ОЙРОШПЕД“ AД, компания за спедиция, ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" 20.11.2018 г. ... и ОКС "магистър", завършили специалностите: „Икономика на транспорта" (бакалавър) „Икономика на транспорта" (магистър) „Транспортен мениджмънт" (магистър) „Интелигентни транспортни системи" (магистър) „Енергиен бизнес" (магистър) Забележка: 1) Дипломиращите се ...
Публична лекция на проф. д-р Христина Николова на тема „Глобални предизвикателства пред транспорта“ 22.10.2018 г. ... зала проф. Христина Николова от катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” ще изнесе публична лекция на тема „Глобални предизвикателства пред транспорта“ ...
Връчване на дипломи за ОКС "магистър" 15.10.2018 г. ... дипломи на завършилите ОКС "магистър" към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Магистри" от 15.00 ч. до 16.00 ч. Желателно е преди връчването на дипломите, предварително да ...
Връчване на дипломи за ОКС "бакалавър" 15.10.2018 г. ... на завършилите ОКС "бакалавър", специалност "Икономика на транспорта". Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Бакалаври" на гише № 10  от 15.00 ч. до 15.45 ч. Желателно е преди връчването на дипломите, ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община“ 30.11.2018 г. ... зала Конференцията е организирана от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към Столична община под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. ПОКАНА Заявка за участие Устойчивото развитие на градския пътнически транспорт има важна ...
Научна конференция: Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община 11.10.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен конференция на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА ...
Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър" 1.7.2018 г. ... Защита на магистърски тези за специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни системи" Молби за явяване на ЗМТ се подават 10 дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС "магистър", а магистърските тези се предават най-късно ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 1.7.2018 г. ... г. ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър" от 13.00 ч. в зала 2009  Молбите за явяване на изпит и две снимки се подават най-късно до три работни дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС ...
Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър" 7.2.2018 г. ... 3060 ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" за ОКС "бакалавър". За ОКС "магистър" на специалностите: "Икономика на транспорта" и "Енергиен ...
Научно-практическа конференция 5.1.2018 г. ... ИЗСЛЕДВАНИЯ, VRIJE УНИВЕРСИТЕТ, БРЮКСЕЛ Катедра "Икономика на транспорта и енрегетиката" и Изследователски център по социални науки, Софийски университет "Климент Охридски" ви канят да вземете участие в Научно-практическа конференция на тема "Нощният град: Управление, Разнообразие, мобилност" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" 27.11.2017 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Провеждане на Държавен изпит 20.9.2017 г. ... г. ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 20.9.2017 г. ... на магистърски тези на специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортен мениджмънт" "Интелигентни транспортни системи" "Енергиен ...
Защита на магистърски тези 28.4.2017 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"    ...
Държавни изпити 28.4.2017 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".       На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"    ...
Държавен изпит и ЗМТ 15.2.2017 г. ... 3057 ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър" . На 22 март 2017 г. от 13.00 ч. в зала 3057 ще се проведе ЗМТ на специалностите: "Икономика на транспорта" "Транспортнен мениджмънт" "Енергиен бизнес" "Интелигентни транспортни ...
Научно-практическа конференция на тема "Мобилност за един свързан свят" 19.10.2016 г. ... и господа, Ръководството на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС има удоволствието да Ви покани да участвате, както и да изнесете доклад на организираната от тях  Научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" 26.9.2016 г. ... на дипломите на магистрите от специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Интелигентни транспортни системи" и "Енергиен бизнес" ще се състои на 22 ноември от 15.00 часа в аула "Максима" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ 26.9.2016 г. ... на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" ще се състои на 15 ноември от 14.00 часа в аула "Максима" ...
Защита на магистърски тези 21.9.2016 г. ... се проведе ЗМТ на всички специалности от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "магистър" 21.9.2016 г. ... дипломите на завършилите специалностите "Икономика на транспорта", "Енергиен бизнес", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес" и "ИТС", ОКС "магистър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от ...
Връчване на дипломи на завършилите ОКС "бакалавър" 21.9.2016 г. ... ще се връчат дипломите на завършилите специалност "Икономика на транспорта", ОКС "бакалавър". Забележка: Моля, един час преди церемонията по връчване на дипломите, да положите подпис в дипломната книга и представите документ от библиотеката, че не дължите книги в отдел "Бакалаври" при вашата ...
Държавен изпит специалност "Икономика на транспорта" 13.7.2016 г. ... г. ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" от 10.00 ч. в зала ...
П Р О Г Р А М А 16.5.2016 г. ... .ас. д-р Илия Гътовски – „Икономика на транспорта“ - УНСС - РЕГИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 10.  Гл.ас. д-р Михаил Мусов – „Счетоводство и анализ“, УНСС - УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В ...
Провеждане на Защита на магистърски тези 31.3.2016 г. ... тези на специалностите:      "Икономика на транспорта" - зала  3057      "Транспортен мениджмънт" - зала 3063      "Транспортен бизнес" - зала 3063      "Интелигентни транспортни системи" - зала 3063      "Енергиен ...
Провеждане на Държавен изпит 31.3.2016 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".            Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 5 юли 2016 г. в  отдел "Бакалаври"              Необходими документи: 2 снимки ...
Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 18.3.2016 г. ... .     Студентите от специалност „Икономика на транспорта“,  желаещи да участват с научни доклади в конференцията /могат също да кандидатстват и за Европейски награди и стипендии/ с тематично направление „Транспортът в глобалната икономика“, могат да се свържат с ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 18.3.2016 г. ... Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Енергиен бизнес" и "Интелигентни транспортни системи".         Моля, явете се в 09 ...
Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2019/2020 г. 30.7.2019 г. ... туризъм Икономика и управление на фирмата Икономика на транспорта Школа за чуждоезиково обучение: ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и руски, търговска кореспонденция За ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" 9.12.2015 г. ... г. специалностите „Икономика на транспорта“, "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" в ОКС „магистър“. Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите от 13,30 до ...
Връчване на дипломите на магистрите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... "Икономика на транспорта" съобщава, че на 15 декември от 16,00 ч. в зала „Тържествена“ ще се раздават дипломите на студентите, завършили през юли 2015 г. специалност „Икономика на транспорта“ в ОКС „магистър“ ...
Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Икономика на транспорта" 23.11.2015 г. ... "Икономика на транспорта" съобщава, че на 1 декември от 16,00 ч. в зала „Тържествена“ ще се раздават дипломите на студентите, завършили през юли 2015 г. специалност „Икономика на транспорта“ в ОКС „бакалавър“ ...
Важно! Конспект за държавен изпит ОКС "бакалавър" 25.3.2015 г. ... за четвърти курс "Икономика на ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... комуникации Международен туризъм Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Управление на енергийни проекти Управление на фирмената сигурност Банкова сигурност Икономика и управление на недвижимата собственост КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ Курсове по ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“  организират  научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”  под патронажа на ректора на УНСС ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" 25.11.2013 г. ... "Икономика на транспорта" ще връчи официално  дипломите на бакалаври и магистри от специалност "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес" на 10.12.2013 г. от 16.00 часа в зала "Тържествена" ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на транспорта" 28.11.2012 г. ... "Икономика на транспорта" ще връчи дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалност "Икономика на транспорта", на 4 декември, 14.00 ч., зала "Тържествена" ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене