Резултати от търсене за Икономика на отбраната и сигурността

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

33 results found
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... програма Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... ще се обучават в UNINT.   ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от ...
Заседания на ФКООК 5.4.2019 г. ... студент от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, 3 к.                         8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател ...
Акредитация 9.1.2019 г. ... на отбраната и сигурността“, 3 к.                         8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .35 Икономика на отбраната и сигурността  Х       Х             2.36 Икономика на отбраната и сигурността  ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... сигурност Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 03.02.2015г. 09:00ч. 3056 Икономика на търговията Икономика и управление (Маркетинг на взаимоотношенията в търговията) 03.02.2015г. 09:00ч ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... и регионална сигурност Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 04.02.2014г. 09:00ч. 3056 Икономика на търговията Икономика и управление (Електронна и мобилна търговия) 03.02.2014г. 09:00ч. 1039-A ЧУЖД  ...
Специалности 6.3.2019 г. ... логистика Икономика на търговията Икономика на отбраната и сигурността   - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия” Статистика и иконометрия Бизнес информатика и комуникации - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение” Международни ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на отбраната и сигурността          181 Икономика на недвижимата собственост 171 Икономика на транспорта ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на отбраната и сигурността         Х         Забележка! За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената специалност  и ...
Специалности 28.8.2012 г. ... логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и ...
Специалности 11.12.2012 г. ... бакалавър или магистър Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Корпоративна сигурност Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър Маркетинг – 3 сем. ...
Специалности 28.8.2012 г. ... логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за конкретна информация. Въпрос: Може ли да кандидатствам само по документи? Отговор: Не, това не е ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и независимо от това, коя ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... програма "Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили. Програмата предоставя съществени знания и практически умения в изключително актуални ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността” и наскоро отбеляза своя двадесет и пет годишен юбилей. В различните форми на обучение сме обучили над 1300 студенти, които намират успешна реализация в бизнеса, науката, държавната администрация и специализираните ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... – 29.04.2009 г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия – 11.12.2009 г. Публична лекция на тема: ...
Изпити 6.7.2015 г. ... и финанси", „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на TOEFEL 560,IELTS 6.5. Изпитът по английски език е само писмен и се ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... по английски език. Кандидатите за специалност  “Икономика на отбраната и сигурността” със спец.“Ядрена сигурност“ доказват владеене на английски език , което се удостоверява с диплома от английска езикова гимназия или еквивалентен документ или сертификат за владеене на английски език  - IELTS 6.0 ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... и финанси", „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН Икономика на отбраната и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В ...
Разписание 7.11.2018 г. ... за спец. Икономика на отбраната и сигурността с преп. на английски език със специализация "Ядрена сигурност" - първи семестър Разписание за спец. Икономика на отбраната и сигурността с преп. на английски език със специализация "Ядрена сигурност" - трети ...
История 3.2.2012 г. ... степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна ...
За катедрата 15.6.2012 г. ... е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти. Катедрата предлага обучение за бакалаври и магистри, специалност “Икономика на отбраната и ...
Публикации 11.4.2013 г. ... и регионална сигурност" и специалност "Икономика на отбраната и сигурността", Авангард Прима, София, 2010 доц. д-р Георги Павлов, Защита на информацията, Университетско издателство "Стопанство", София, 2010 Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, ...
Обучение - Бакалаври 15.6.2012 г. ... “Икономика на отбраната и сигурността” е водеща в бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти ...
Обучение 17.5.2017 г. ... по следните специалности: Икономика на отбраната и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.3.5. „Икономика на отбраната и сигурността“       3.8.3.6. „Икономика на търговията“   3.8.4. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 3.8.4.1. „Международни ...
График 18.12.2018 г. ... сигурност Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 02.02.2016 г. 09:00 ч. 5024 Икономика на търговията Икономика и управление (Борсова търговия), (Мултиканален маркетинг), (Управление на продажбите), (Електронна ...

Събития

49 results found
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други престъпления, ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” проведоха изнесено обучение в две от водещите предприятия на отбранителната индустрия у нас. Целта на посещенията, организирани със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров - ръководител на катедра ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... на транспорта и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Второ споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 20.2.2019 г. ... на магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност“. Благодарение на споразумението в нашия университет ще продължат да се обучават експерти и студенти от развиващите се страни (Африка и Азия), специализиращи в ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... в международната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Ядрена сигурност" (на снимката долу). Студентите споделиха, че се чувстват в УНСС като у дома си, а посланикът изрази своята увереност, че  положителните им впечатления ще привлекат ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... Светла Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, специалност „Администрация и управление“.  Те получиха и парични награди ...
Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 30.4.2018 г. ... Светла Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, направление „Администрация и управление“.  Те получиха и парични награди ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... Светла Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, специалност „Администрация и управление“.  Те получиха и парични награди от ректора ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, се ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, се ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... магистрите и бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. В зала „Тържествена“ На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра  "Национална и регионална ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... магистърска програма. Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви висококвалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия, посочи той. Програмата е уникална по рода си и ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... магистърска програма. Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви висококвалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия, посочи той. Програмата е уникална по рода си и ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... изнесе Мирела Георгиева, III курс, „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Научната конференция продължи в заседания по секции. Бяха връчени и сертификати за участие във форума ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... изнесе Мирела Георгиева, III курс, „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Научната конференция продължи в заседания по секции. Бяха връчени и сертификати за участие във форума. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... беше успешно реализиралата се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... се випуск 2016 на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ – два и четири семестъра, и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна ...
Среща на студенти с представител на „Sutherland Global Services“ 25.4.2016 г. ... на студенти от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Бизнес администрация“ с Валерия Георгиева, представител на фирма „Sutherland Global Services“, се проведе в университета. На нея присъстваха и деканът на факултет „Икономика на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... Полша, Латвия и България, както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на материалното ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... Полша, Латвия и България, както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на материалното ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” сряда, 11 ноември 2015 13:55 / сряда, 11 ноември 2015 14:27 С тържествено събрание в аула „Максима“ бе чествана 25-годишнината на катедра „Национална и регионална ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Десислава Йосифова, зам.- министър на отбраната, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... своите бакалаври и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, която също отбелязва четвърт век от създаването си. Националният и студентският химн известиха началото на тържествената церемония в аула „Максима“.  Абсолвентите Някои ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ организира катедра „Национална и регионална сигурност“. На форума, посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата и специалността „Икономика на отбраната и ...
Главният прокурор благодари на ректора за участието на наши студенти в изследване на Прокуратурата на България 9.11.2015 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... ние разработихме магистърска програма по „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, конкретизира ректорът и изтъкна, че магистратурата е осъществена с подкрепата на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност и няколко български и ...
Наши студенти завършиха успешно стаж във Върховна касационна прокуратура 4.5.2015 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ отработиха по 15 работни дни в отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура. Стажантите бяха ангажирани с аналитична работа и участие в тематични изследвания на Прокуратурата. По ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите програми, законовата база, ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и на магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“. На церемонията в ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Медии и журналистика“. Деканът на факултета проф. д.ик.н. Христо Първанов връчи на всеки участник в четвъртата студентска научна конференция грамота за активно участие и принос в ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... получиха бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”.  В зала "Тържествена" Днес е важен ден за вас. Дипломите от УНСС ще ви дадат ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... Светлана Стоянова, IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, бе класирана на второ място в конкурса, организиран съвместно от Софийския форум за сигурност и VIVACOM. Тя получи и предметна награда  таблет.  Светлана Стоянова (първата вдясно), ...
Публична лекция “Трафик на наркотици и международен тероризъм” 18.10.2013 г. ... тероризъм” изнесе пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ Родолфо Пейков. Четвъртата лекторска изява в университета на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците DEA бе организирана от катедра „Национална и регионална ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... декани, преподаватели и студенти от катедра „Икономика на отбраната и сигурността“. Ректорът проф. Стати Статев (вляво) и министър Тодор Тагарев след подписването на Рамковото споразумение за сътрудничество Проф. д.ик.н. Стати Статев представи биографията на министъра на отбраната ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... преподаватели, студенти от специалността „Икономика на отбраната и сигурността“, много гости. О.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер е смятан за един от създателите на немската микроикономика на въоръжените сили, с дълга военна и изследователска кариера, изтъкна проф. д-р Димитър Димитров, ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... половината магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. При това от осемнадесетте отличници седем са с пълна шестица, обяви при връчването на дипломите ...
Малка крачка по големия път направиха абсолвентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 15.11.2012 г. ... . На бакалаврите от специалност „“Икономика на отбраната и сигурността“ той пожела да реализират "енергията, силата и дръзновението си на млади хора" и „тази крачка да донесе добро“.  Националният химн оповести началото на тържеството Вие сте ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... , четвъртокурсничка от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, грабна голямата награда (таблет)  в конкурса за студентско есе на тема: „Рискове и предизвикателства за сигурността на България през ХХI век“,  организиран съвместно от Софийския форум ...
Световната заплаха от наркотиците и тероризма представи пред студенти експертът Родолфо Пейков 19.9.2012 г. ... пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ Родолфо Пейков. Това е четвъртата лекторска изява в УНСС на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците DEA, която бе организирана от катедра „Национална ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... „Икономика на търговията“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната ...
Дипломи получиха и един от най-добрите випуски на „Икономика на отбраната и сигурността“ 10.11.2012 г. ... бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На същата церемония получиха своите дипломи и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и „Икономика на отбраната и сигурността” със ...
Световният наркотрафик проследиха студенти чрез лекцията на Родолфо Пейков 29.11.2011 г. ... студентите от специалността „Икономика на отбраната и сигурността", но на нея присъстваха и специалисти, които актуализираха информацията си с последните данни от „движението" на световния наркотрафик. Станалото вече традиционно посещение на бившия ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... сега, випуски на специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На ръководителя доц. д-р Димитър П. Димитров и колектива на катедрата бяха поднесени повече от тридесет приветствия – от името на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, на вицепремиера и ...

Предстоящо

9 results found
Церемония по дипломирането на първия випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 27.6.2017 г. ... сигурност серия № 12. Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви високо квалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия. В първия випуск на програмата се обучават десет ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на отбраната и сигурността" 25.10.2016 г. ... г. ОКС „бакалавър“ от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и ОКС „магистър“ от специалностите:* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 2 семестъра* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 4 семестъра* „Икономика на ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2015 г. ... И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” и СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА” П О К А Н АКатедра „Национална и регионална сигурност” има удоволствието да Ви покани да присъствате наТържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра "Национална и регионална ...
Научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 8.7.2015 г. ... конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ посветена на 25 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС 10 ноември, 9.00 ч., голяма конферентна ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2014 г. ... на дипломите на студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” - ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”: ОКС „бакалавър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната сигурността”, 2  и 3 сем. ОКС „магистър” , ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Национална и регионална сигурност" 28.11.2013 г. ... и магистри от специалностите "Икономика на отбраната и сигурността" и "Икономика на отбраната и сигурността", със специализация "Корпоративна сигурност" ...
Връчване на дипломи на магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, специализация „Корпоративна сигурност” 12.11.2012 г. ... „Икономика на отбраната и сигурността“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност“ ...
Връчване на дипломи на бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 12.11.2012 г. ... 13 ноември (вторник) от 15.00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС ще бъдат връчени дипломите на завършилите през юли 2012 г. бакалавърска степен студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ ...
Представяне на книга за ген. Йоханес Гербер 15.11.2012 г. ... „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене