Резултати от търсене за Икономика на отбраната и сигурността

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

34 results found
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... програма Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... се обучават в UNINT.   ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ Магистърската програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена ...
Заседания на ФКООК 5.4.2019 г. ... студент от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, 3 к.                         8. доц. д-р Лиляна Вълчева – ...
Акредитация 9.1.2019 г. ... на отбраната и сигурността“, 3 к.                         8. доц. д-р Лиляна Вълчева – ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .35 Икономика на отбраната и сигурността  Х       Х             2.36 Икономика на отбраната и сигурността  ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 03.02.2015г. 09:00ч. 3056 Икономика на търговията Икономика и управление (Маркетинг на взаимоотношенията в търговията) 03.02.2015г. 09:00ч ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 04.02.2014г. 09:00ч. 3056 Икономика на търговията Икономика и управление (Електронна и мобилна търговия) 03.02.2014г. 09:00ч. 1039-A ЧУЖД  ...
Специалности 29.8.2019 г. ... на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език – 3 сем. /международна магистърска програма/ Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски ...
Специалности 4.6.2019 г. ... логистика Икономика на търговията Икономика на отбраната и сигурността   - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия” Статистика и иконометрия Бизнес информатика и комуникации - Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение” Международни ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на отбраната и сигурността          181 Икономика на недвижимата собственост 171 Икономика на транспорта ...
Специалности 28.8.2012 г. ... на отбраната и сигурността         Х         Забележка! За кандидатите от други легитимни висши училища, на които завършената ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и ...
Специалности 11.12.2012 г. ... в ОКС бакалавър или магистър Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Корпоративна сигурност Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или магистър Маркетинг – 3 сем. ...
Специалности 28.8.2012 г. ... Стопанска логистика (Business Logistics) Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security) Икономика на търговията (Economics of Commerce) - Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... прием само за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за конкретна информация. Въпрос: Може ли да кандидатствам само по документи? Отговор: Не, това не е възможно. ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... програма "Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили. Програмата предоставя съществени знания и практически ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността” и наскоро отбеляза своя двадесет и пет годишен юбилей. В различните форми на обучение сме обучили над 1300 студенти, които намират успешна реализация в бизнеса, науката, държавната администрация и ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия – 11.12.2009 г. Публична ...
Изпити 6.7.2015 г. ... , „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на TOEFEL 560,IELTS 6.5. Изпитът по английски език е ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... език. Кандидатите за специалност  “Икономика на отбраната и сигурността” със спец.“Ядрена сигурност“ доказват владеене на английски език , което се удостоверява с диплома от английска езикова гимназия или еквивалентен документ или сертификат за владеене на английски ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... , „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН Икономика на отбраната и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия ...
Разписание 7.11.2018 г. ... за спец. Икономика на отбраната и сигурността с преп. на английски език със специализация "Ядрена сигурност" - първи семестър Разписание за спец. Икономика на отбраната и сигурността с преп. на английски език със специализация "Ядрена сигурност" - трети ...
История 3.2.2012 г. ... степен „бакалавър” по водеща специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите Икономика на отбраната и сигурността – 2 семестъра, 3 семестъра и 4 семестъра, Икономика на отбраната и сигурността със специализация ...
За катедрата 15.6.2012 г. ... създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти. Катедрата предлага обучение за бакалаври и магистри, специалност “Икономика на отбраната и ...
Публикации 11.4.2013 г. ... и регионална сигурност" и специалност "Икономика на отбраната и сигурността", Авангард Прима, София, 2010 доц. д-р Георги Павлов, Защита на информацията, Университетско издателство "Стопанство", София, 2010 Трафик на хора: Социално-икономически аспекти, ...
Обучение - Бакалаври 15.6.2012 г. ... “Икономика на отбраната и сигурността” е водеща в бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност ...
Обучение 17.5.2017 г. ... „бакалавър“ по следните специалности: Икономика на отбраната и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Икономика на туризма с преподаване на английски език Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... .8.3.5. „Икономика на отбраната и сигурността“       3.8.3.6. „Икономика на търговията“   3.8.4. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 3.8.4.1. „Международни икономически ...
График 18.12.2018 г. ... и регионална сигурност Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността) 02.02.2016 г. 09:00 ч. 5024 Икономика на търговията Икономика и управление (Борсова търговия), (Мултиканален маркетинг), (Управление на продажбите), (Електронна търговия) 02.02.2016 ...

Събития

50 results found
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 10.9.2019 г. ... програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността"  и „Икономика на транспорта и енергетиката“ също бяха запознати с негативните последствия от незаконната търговия с тютюневи изделия в страната и региона, връзките им с други ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” проведоха изнесено обучение в две от водещите предприятия на отбранителната индустрия у нас. Целта на посещенията, организирани със съдействието на проф. д-р Димитър Димитров - ръководител на ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... и енергетиката“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ проведоха изнесено занятие в „Луфтханза Техник София“ ООД, което беше в рамките на обучението по факултетната избираема дисциплина „Транспорт и застраховане“ ...
Второ споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 20.2.2019 г. ... на магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност“. Благодарение на споразумението в нашия университет ще продължат да се обучават експерти и студенти от развиващите се страни (Африка и Азия), ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността със специализация "Ядрена сигурност" (на снимката долу). Студентите споделиха, че се чувстват в УНСС като у дома си, а посланикът изрази своята увереност, че  положителните им впечатления ще ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, специалност „Администрация и управление“.  Те получиха и парични ...
Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 30.4.2018 г. ... Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, направление „Администрация и управление“.  Те получиха и парични ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, специалност „Администрация и управление“.  Те получиха и парични ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха 10.11.2017 г. ... бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. В зала „Тържествена“ На събитието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... . Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви висококвалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия, посочи той. Програмата е ...
На тържествена церемония бяха връчени сертификати за отличен успех на първите магистри от международната магистърска програма „Ядрена сигурност“ 29.6.2017 г. ... . Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви висококвалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия, посочи той. Програмата е ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 26.4.2017 г. ... Георгиева, III курс, „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Научната конференция продължи в заседания по секции. Бяха връчени и сертификати за участие във форума ...
Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 3.5.2017 г. ... Георгиева, III курс, „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Научната конференция продължи в заседания по секции. Бяха връчени и сертификати за участие във форума. ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 20.3.2017 г. ... се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и ...
УНСС – домакин на мисия на МААЕ по магистърската програма по „Ядрена сигурност“ 16.3.2017 г. ... се магистърска програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език в университета. На срещата присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 28.10.2016 г. ... бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ – два и четири семестъра, и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация ...
Среща на студенти с представител на „Sutherland Global Services“ 25.4.2016 г. ... студенти от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Бизнес администрация“ с Валерия Георгиева, представител на фирма „Sutherland Global Services“, се проведе в университета. На нея присъстваха и деканът на факултет ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... , както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... , както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу). Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 8.2.2016 г. ... и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” сряда, 11 ноември 2015 13:55 / сряда, 11 ноември 2015 14:27 С тържествено събрание в аула „Максима“ бе чествана 25-годишнината на катедра „Национална и регионална ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 11.11.2015 г. ... и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Десислава Йосифова, зам.- министър на отбраната, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ се дипломираха 11.11.2015 г. ... и магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, която също отбелязва четвърт век от създаването си. Националният и студентският химн известиха началото на тържествената церемония в аула „Максима“ ...
Научна конференция „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 10.11.2015 г. ... тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ организира катедра „Национална и регионална сигурност“. На форума, посветен на 25-годишнината от създаването на катедрата и специалността „Икономика на ...
Главният прокурор благодари на ректора за участието на наши студенти в изследване на Прокуратурата на България 9.11.2015 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb ...
Международен семинар „Развитие на човешките ресурси в областта на ядрената сигурност“ 1.10.2015 г. ... разработихме магистърска програма по „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, конкретизира ректорът и изтъкна, че магистратурата е осъществена с подкрепата на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност и няколко ...
Наши студенти завършиха успешно стаж във Върховна касационна прокуратура 4.5.2015 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ отработиха по 15 работни дни в отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура. Стажантите бяха ангажирани с аналитична работа и участие в тематични изследвания на Прокуратурата. ...
Публична лекция "Актуални проблеми пред ресурсното осигуряване в отбраната и сигурността" 18.2.2015 г. ... презентация д-р Добромир Тотев, магистър по икономика на отбраната и сигурността и доктор по научната специалност „Икономика и управление“ в УНСС, очерта пред студентите същността и проблемите по управлението на ресурсите за отбраната. Той се спря на стратегическите програми, законовата ...
Дипломи и за възпитаниците на катедра „Национална и регионална сигурност“ 26.11.2014 г. ... на бакалаврите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и на магистрите от специалностите „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна сигурност“. На церемонията ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Медии и журналистика“. Деканът на факултета проф. д.ик.н. Христо Първанов връчи на всеки участник в четвъртата студентска научна конференция грамота за активно участие и принос в ...
Дипломи и за деветнадесетия випуск бакалаври и магистрите на катедра "Национална и регионална сигурност" 11.12.2013 г. ... бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”.  В зала "Тържествена" Днес е важен ден за вас. Дипломите от УНСС ще ви дадат ...
Наши студенти сред първите в националния конкурс на Софийския форум за сигурност 9.12.2013 г. ... Стоянова, IV курс, специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, бе класирана на второ място в конкурса, организиран съвместно от Софийския форум за сигурност и VIVACOM. Тя получи и предметна награда  таблет.  Светлана Стоянова (първата ...
Публична лекция “Трафик на наркотици и международен тероризъм” 18.10.2013 г. ... изнесе пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ Родолфо Пейков. Четвъртата лекторска изява в университета на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците DEA бе организирана от катедра „Национална и регионална ...
Публична лекция на министъра на отбраната доц. д-р Тодор Тагарев 19.4.2013 г. ... , преподаватели и студенти от катедра „Икономика на отбраната и сигурността“. Ректорът проф. Стати Статев (вляво) и министър Тодор Тагарев след подписването на Рамковото споразумение за сътрудничество Проф. д.ик.н. Стати Статев представи биографията на министъра на ...
Книга за Йоханес Гербер бе представена от катедра „Национална и регионална сигурност“ 21.11.2012 г. ... , студенти от специалността „Икономика на отбраната и сигурността“, много гости. О.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер е смятан за един от създателите на немската микроикономика на въоръжените сили, с дълга военна и изследователска кариера, изтъкна проф. д-р Димитър ...
Магистри поставиха своеобразен рекорд с отличен успех 22.11.2012 г. ... магистри от специалностите  „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“. При това от осемнадесетте отличници седем са с пълна шестица, обяви при връчването на ...
Малка крачка по големия път направиха абсолвентите от специалност "Икономика на отбраната и сигурността" 15.11.2012 г. ... . На бакалаврите от специалност „“Икономика на отбраната и сигурността“ той пожела да реализират "енергията, силата и дръзновението си на млади хора" и „тази крачка да донесе добро“.  Националният химн оповести началото на ...
Наша студентка с голямата награда в конкурс за есе 10.11.2012 г. ... четвъртокурсничка от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, грабна голямата награда (таблет)  в конкурса за студентско есе на тема: „Рискове и предизвикателства за сигурността на България през ХХI век“,  организиран съвместно от Софийския ...
Световната заплаха от наркотиците и тероризма представи пред студенти експертът Родолфо Пейков 19.9.2012 г. ... изнесе пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ Родолфо Пейков. Това е четвъртата лекторска изява в УНСС на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците DEA, която бе организирана от катедра „Национална и регионална ...
Международна научна конференция събра студенти от шест специалности 30.5.2012 г. ... специалностите „Икономика на търговията“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на транспорта“. Презентаторите бяха съсредоточили вниманието си върху онлайн маркетинговите проучвания, възобноваяемите енергийни източници, измерването на телевизионната аудитория у нас, ...
Дипломи получиха и един от най-добрите випуски на „Икономика на отбраната и сигурността“ 10.11.2012 г. ... випуски бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На същата церемония получиха своите дипломи и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация ...
Световният наркотрафик проследиха студенти чрез лекцията на Родолфо Пейков 29.11.2011 г. ... предимно към студентите от специалността „Икономика на отбраната и сигурността", но на нея присъстваха и специалисти, които актуализираха информацията си с последните данни от „движението" на световния наркотрафик. Станалото вече традиционно посещение на бившия дългогодишен ...
20 години катедра „Национална и регионална сигурност“ 2.3.2012 г. ... , общо 19 до сега, випуски на специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. На ръководителя доц. д-р Димитър П. Димитров и колектива на катедрата бяха поднесени повече от тридесет приветствия – от името на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, на вицепремиера и министър на ...

Предстоящо

9 results found
Церемония по дипломирането на първия випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 27.6.2017 г. ... серия № 12. Целта на магистратурата „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е да подготви високо квалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия. В първия випуск на програмата се обучават десет ...
Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от "Икономика на отбраната и сигурността" 25.10.2016 г. ... . ОКС „бакалавър“ от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и ОКС „магистър“ от специалностите:* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 2 семестъра* „Икономика на отбраната и сигурността“ – 4 семестъра* ...
Тържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2015 г. ... РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” и СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА” П О К А Н АКатедра „Национална и регионална сигурност” има удоволствието да Ви покани да присъствате наТържествено събрание по повод 25-годишнината на катедра "Национална и регионална ...
Научна конференция на тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ 8.7.2015 г. ... тема: „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“ посветена на 25 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността” в УНСС 10 ноември, 9.00 ч., голяма конферентна ...
Връчване на дипломите на абсолвентите от катедра "Национална и регионална сигурност" 23.10.2014 г. ... на дипломите на студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” - ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”: ОКС „бакалавър” , специалност „Икономика на отбраната и сигурността” ОКС „магистър” , специалност „Икономика на отбраната сигурността”, 2  и 3 сем. ОКС „магистър” , ...
Връчване на дипломите на бакалаври и магистри от катедра "Национална и регионална сигурност" 28.11.2013 г. ... и магистри от специалностите "Икономика на отбраната и сигурността" и "Икономика на отбраната и сигурността", със специализация "Корпоративна сигурност" ...
Връчване на дипломи на магистри от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”, специализация „Корпоративна сигурност” 12.11.2012 г. ... на отбраната и сигурността“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Корпоративна сигурност“ ...
Връчване на дипломи на бакалаври от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” 12.11.2012 г. ... 13 ноември (вторник) от 15.00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС ще бъдат връчени дипломите на завършилите през юли 2012 г. бакалавърска степен студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ ...
Представяне на книга за ген. Йоханес Гербер 15.11.2012 г. ... „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене