Обновено: петък, 27 септември 2019 11:27

Контакти

Кандидат-студенти

E-mail e-mail: priem2017@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 701

Office кабинет: 1002

Център за прием на документи

E-mail е-mail: dbrancheva@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704

Студенти-бакалавър - редовно обучение
Уважаеми студенти,

Информация можете да получите на посочените
по-долу телефони в зависимост от факултета,
в който се обучавате.

Юридически факултет:
Phone телефон: (02) 8195 578

Факултет „Международна икономика и политика“:
Phone телефон: (02) 8195 507

Общоикономически факултет:
Phone телефон: (02) 8195 407

Бизнес факултет:
Phone телефон: (02) 8195 617

Факултет "Икономика на инфраструктурата":
Phone телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 598

Финансово-счетоводен факултет:
Phone телефон: (02) 8195 563; (02) 8195 568

Факултет “Администрация и управление"
и факултет "Приложна информатика и статистика":
Phone телефон: (02) 8195 572

   

E-mail е-mail: marid@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 274

Студенти-магистър - редовно обучение

E-mail е-mail: maria_a_pavlova@abv.bg

Phone телефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546

Дистанционно обучение - бакалавър и магистър

E-mail е-mail: dmag2@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 343; (02) 8195 341; (02) 8195 379

Стипендии

Phone телефон: (02) 8195 325

Общежития

Phone телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862;
(02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854

Европриложения към дипломи

Phone телефон: (02) 8195 522

Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

E-mail е-mail: anitacn@unwe.bg

Phone телефон: (02) 8195 438, (02) 8195 360

Office кабинет: 1030

   

Прехвърляне на студенти от други вузове

Phone телефон: (02) 8195 703

  

Здравно осигуряване на студенти

Phone телефон: (02) 8195 573

   

За повече информация: Структура


тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03 
телефонна централа: (02) 8195
адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС