Обновено: вторник, 29 ноември 2011 15:03

Зала „Научни съвети”

Намира се на 2 етаж, до зала „Тържествена“, централно фоайе (№ 2032А).

Разполага с 60 места, оборудвана е със звукозаписна, компютърна и мултимедийна техника.

Зала „Научни съвети”