Обновено: вторник, 19 септември 2017 12:00

Срокове

Кандидат-докторантите депозират документите си за участие в конкурсите до 20 ноември 2017 г. включително, в сектор “Докторантури”, кабинет 2039 всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Всички кандидат-докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите най-късно един месец преди провеждането на първия конкурсен изпит.

Конкурсните изпити ще се проведат в периода от 01 до 15 февруари 2018 г.