Обновено: петък, 22 юли 2016 10:36

Приключили

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.;

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.;

Word документЗавършени университетски проекти за научни изследвания - 2013 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2012 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2011 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2010 г.;

Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2009 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2008 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2007 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2006 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2005 г.;
Word документ Завършени университетски проекти за научни изследвания - 2004 г.