Обновено: вторник, 21 юли 2015 13:49
Save as PDF Print Increase font size

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие през учебната 2015/2016 г.

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2015/2016 г. за студентите:

II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;

III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,55 включително;

IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,52 включително;

V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.

 

Важно! Срок за настаняване в общежитието – от 01.09. до 18.09.2015 г. (в работните дни).

За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър".