Обновено: понеделник, 17 октомври 2016 12:20
Save as PDF Print Increase font size

Кандидатстване за общежитие

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите от ОКС „Mагистър“ (17.10.2016 г.)

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежитие за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ (21.09.2016 г.)

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” (1.09.2016 г.)

Съобщение на КСБВУ относно класиране за общежитие (20.07.2016 г.)

График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2016/2017 г.

ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

Заявление