100 ГОДИНИ УНСС
Докторанти
Обновено: понеделник, 06 юли 2020 9:08

Изпити


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.


 Молба (модел) за докторанти


Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

22.06.2020 г. -   8.30 ч. - MS TEAMS - ОТВОРИ ЛИНКА - ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА

09.07.2020 г. - 8.30 ч. - MS TEAMS - ОТВОРИ ЛИНКА - ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА


Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

27.06.2020 г. - 10,00 часа - MS TEAMS - ОТВОРИ ЛИНКА - ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА
10.10.2020 г. - 10,00 часа - зала 2032А
05.12.2020 г. - 10,00 часа - зала 2032А


Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

07.07.2020 г. - 13,00 ч. - MS TEAMS / MS FORMS - ОТВОРИ ЛИНКА - ОТВОРИ ИНСТРУКЦИЯТА

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ НА 07.07.2020!

С цел предварителна подготовка за успешен логин в MS Teams ще се проведат две пробни сесии:

1) на 06.07 (понеделник) от 12:30 ч.

2) на 07.07 (вторник) от 12:30 ч.

Всеки докторант, който е подал молба до декана за явяване, трябва да притежава университетски акаунт (в домейна @unwe.bg), чрез който да отвори линка по-горе!

20.10.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064
15.12.2020 г. - 13,00 ч. - зала 2064