Докторанти
Обновено: вторник, 18 юни 2019 11:24

Изпити

Икономикс

УЧЕБНА ПРОГРАМА

26.11.2018 г. - 8,30 ч. - зала 4013
28.01.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013
18.04.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013
24.06.2019 г. - 8,30 ч. - зала 4013

Методология и методика на научните изследвания

УЧЕБНА ПРОГРАМА

05.03.2019 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
25.06.2019 г. - 16,00 ч. - зала 2005
05.11.2019 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
03.12.2019 г. - 16,00 ч. - зала 2028А


Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

11.12.2018 г. - 13,00 ч. - зала 2064
09.04.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
04.06.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
22.10.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
10.12.2019 г. - 13,00 ч. - зала 2064
 
Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба (модел) за докторанти