Обновено: сряда, 19 октомври 2016 11:12
Save as PDF Print Increase font size

Изпити

Икономикс

28.11.2016 г. - 8,30 ч. - зала 4013
30.01.2017 г. - 8,30 ч. - зала 4013
24.04.2017 г. - 8,30 ч. - зала 4013
26.06.2017 г. - 8,30 ч. - зала 4013

Методология и методика на научните изследвания

08.11.2016 г. - 16,00 ч. - зала 4003
06.12.2016 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
14.03.2017 г. - 16,00 ч. - зала 2028А
20.06.2017 г. - 16,00 ч.


Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

25.10.2016 г. - 13,00 ч. - зала 2064
13.12.2016 г. - 13,00 ч. - зала 2064
04.04.2017 г. - 13,00 ч. - зала 2064
06.06.2017 г. - 13,00 ч. - зала 2064
24.10.2017 г. - 13,00 ч. - зала 2064
12.12.2017 г. - 13,00 ч. - зала 2064

 
Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата е необходимо да подадат молба по образец в съответния факултет в който се обучават, адресирана до декана.

 Молба (модел) за докторанти