Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 02 април 2019 10:26

Национално състезание по транспорт и енергетика за средношколци

На първенците от национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2018/2019г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. След завършване на втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Регламент и указания

  • ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Икономика на транспорта и енергетиката и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на Икономика на транспорта и енергетиката;

• осигуряване на плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

  • УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика, транспорт и енергетика в страната.

  • ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 8 май 2019 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (зала 3057), гр. София.

Начало: 12.00 ч.

Времетраене: 180 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на разработка на есе. Учениците, които участват в него, трябва да се подготвят върху една тема по свой избор. В деня на изпита всеки кандидат-студент трябва да разработи есе върху избраната от него тема. Комисията се запознава с есето на всеки кандидат-студент и при необходимост провежда събеседване.

  • КЛАСИРАНЕ:   

На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по транспорт и енергетика, завършващи средно образование през 2018/2019 г. се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Икономика и инфраструктура“. 

След завършване на втори курс се записват в специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Резултатите от проведеното състезание ще бъдат обявени в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.

Теми

1. Транспорт и околна среда;

2. Екологични основи на енергетиката;

3. Роля на транспорта за националната икономика;

4. Енергийният фактор за развитие на националното стопанство;

5. Европейска енергийна политика;

6. Транспортна интеграционна политика в рамките на Европейския съюз;

7. Транспортни пазари и общоевропейски регламенти;

8. Енергийна либерализация и ценова регулация;

9. Обществен градски транспорт - проблеми и перспективи за развитие;

10. Влияние на енергетиката върху жизнения стандарт и бита;

11. Нови технологии в транспорта;

12. Алтернативни и възобновяеми източници на енергия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Посочена е в програмата по Икономика на транспорта и енергетиката.