Обновено: понеделник, 16 октомври 2017 13:52

Класиране

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класирането за общежития на студентите в ОКС „магистър“ (16.10.2017 г.)

КСБВУ класира всички студенти в ОКС „магистър“ за учебната 2017/2018 г., подали молби за общежитие в посочените срокове в „График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/2018 г.“

Класираните студенти могат да получат настанителните си заповеди в П“ССО“, сектор „Настаняване“ (ниското тяло на бл. 23, вх.А).

ВАЖНО! Настаняването на студентите в ОКС „магистър” е от 17.10. до 27.10.2017 г.  (в работните дни).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно допълнително класиране за общежития на студентите от I-ви до 4-ти курс (02.109.2017 г.)

КСБВУ класира всички студенти, с успех над 3,00 включително, подали молби за общижитие в посочените срокове в „График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.“

Настанителните заповеди на класираните студенти ще могат да се получат от П‘ССО, Сектор „Настаняване“ (ниското тяло на бл. 23, вх.А)

ВАЖНО! Настаняването на студентите I курс - ОКС „Бакалавър” е от 03.10 – 13.10.2017 г.  (в работните дни).

______________________________

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” (04.09.2017 г.)

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2017/2018 г. за студентите в I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,19 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 07.09.2017 г.

ВАЖНО! Настаняването на студентите от I курс - ОКС „Бакалавър” е от 18.09 – 29.09.2017 г.  (в работните дни).

______________________________