100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 04 септември 2019 14:40

Класиране

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класиране за общежитие на новоприетите студенти от I курс, ОКС „бакалавър”, и обявяване на допълнителен срок за кандидатстване за общежитие (04.09.2019 г.)

Минимален успех, нужен за класиране за общежитие за студентите от I-ви курс през учебната 2019/20 г.: 4,19 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще са налични при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 11.09.2019 г.

Настаняването в общежитие ще се извършва в периода от 16.09. до 27.09.2019 г. (в работните дни).

 

ВАЖНО: Допълнителен срок за кандидатстване за общежитие

КСБВУ обявява допълнителен срок – от 16.09. до 22.09.2019 г. -  за кандидатстване за общежитие за всички студенти от I, II, III и IV курс.

Заявления ще могат да се подават през информационната система Web-student.

______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класирането на кандидатствалите студенти
за общежитие през учебната 2019/2020 г. (19.07.2019 г.)

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2019/2020 г. за студентите:
II курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
III курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
IV курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително;
ОКС „магистър” – 4,00 включително.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 02.09. до 27.09.2019 г. (в работните дни).

Важно за некласираните студенти! КСБВУ ще обяви допълнително класиране до края на месец септември, когато се очаква да се отпуснат разменни писма за студентски общежития на други висши училища.

______________________________