Обновено: сряда, 22 ноември 2017 10:08

Класиране

    

Класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018г е изнесено в информационна страница web-студент.

Последен класиран за стипендия по т. 9.2 от Правилата е с бал  16.770.

Последен класиран за стипендия по т. 9.3  от Правилата е с успех 5,40.

Напомняме, че давностният срок за получаване на стипендии, награди и помощи е три месеца, считано от месеца, за който се полагат.