Магистри

График на учебния процес

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
Зимен семестър 01.10.2018 13.01.2019 15
Зимна сесия 14.01.2019 27.01.2019 2
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 12.01.2019 27.01.2019 2
Поправителна зимна сесия 28.01.2019 03.02.2019 1
Годишна поправителна сесия 04.02.2019 10.02.2019 1
Летен семестър 11.02.2019 26.05.2019 15
Лятна сесия 27.05.2019 09.06.2019 2
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение в София и РЦДО – Хасково 25.05.2019 09.06.2019 2
Поправителна лятна сесия 10.06.2019 16.06.2019 1
Годишна поправителна сесия 17.06.2019 23.06.2019 1
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “магистър”:
Зимен семестър на учебната 2018/2019 10.09.2018 28.09.2018
Зимен семестър на учебната 2018/2019 на обучаващите се в дистанционна форма на студенти от втори, трети и четвърти семестър 10.09.2018 21.09.2018
Летен семестър на учебната 2018/2019 04.02.2019 28.02.2019
Защити на магистърски тези:
Първа сесия 7-и месец 2019
Втора сесия 10-и месец 2019
Трета сесия 3-и месец 2020
Четвърта сесия 7-и месец 2020

Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2018/2019 година

Университетски празници и ваканции за академичната 2018/2019 година

   * Зимна и годишна поправителни сесии - по график;

   * Лятна и годишна поправителни сесии - по график;