Бакалаври

Учебен график

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2017/2018 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Откриване на новата учебна година 02.10.2017
Зимен семестър 02.10.2017 13.01.2018 15
Зимна сесия 15.01.2018 04.02.2018 3
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София, РЦДО – Хасково, РЦДО – Пловдив: 13.01.2018 04.02.2018 3
Зимна поправителна и условна изпитна сесия 05.02.2018 11.02.2018 1
Зимна поправителна сесия в РЦДО – Хасково и РЦДО – Пловдив: 10.02.2018 18.02.2018 1
Летен семестър 12.02.2018 26.05.2018 15
Лятна сесия 28.05.2018 17.06.2018 3
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: 26.05.2018 17.06.2018 3
Лятна поправителна и условна изпитна сесия 18.06.2018 24.06.2018 1
Годишна поправителна сесия 25.06.2018 01.07.2018 1
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “бакалавър”
Записване на трети курс по специалности 18.09.2017 29.09.2017
Зимен семестър на учебната 2017/2018 г. 02.10.2017 21.10.2017
Летен семестър на учебната 2017/2018 г. 12.02.2018 06.03.2018
Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:
Първа сесия: 04.07.2018 14.07.2018
Втора сесия: 9-и месец 2018 10-и месец 2018
Трета сесия: 2-и месец 2019 3-и месец 2019
Четвърта сесия: 6-и месец 2019 7-и месец 2019
Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2017/2018 година
Ден на Съединението 06.09.2017
Ден на Независимостта на България 22.09.2017
Ден на народните будители 01.11.2017
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2017 26.12.2017
Нова година 01.01.2018
Национален празник на Република България 03.03.2018
Великденски празници 06.04.2018 09.04.2018
Ден на труда 01.05.2018
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2018
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24.05.2018
Университетски празници и ваканции за академичната 2017/2018 година
Студентски празник 08.12.2017
Новогодишна университетска ваканция 28.12.2017 30.12.2017
Великденска университетска ваканция 02.04.2018 05.04.2018
Празник на УНСС 21.05.2018