100 ГОДИНИ УНСС
Международни акредитации
Обновено: петък, 26 май 2017 13:01

Външни акредитации от агенции, признати на международно ниво – WIPO Academy

През 2001 г. е подписан Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Световната организация по интелектуална собственост (WIPO) и Световната академия по интелектуална собственост (WIPOAcademy).

 

В съответствие с договора Световната академия по интелектуална собственост осигури дистанционен достъп до всички учебни курсове, които тя провежда, и на тази основа се реализира съвместна магистърска програма „Интелектуална собственост и бизнес“ в УНСС. Четири от дисциплините в нея се четат от тютори на Академията. Ежегодно се провеждат съвместни научни прояви и се работи по изследователски проекти. Завършилите получават диплома за ОКС „магистър“ и сертификат за завършени курсове към Академията на Световната организация по интелектуална собственост по съвместната магистърска програма.