Изпитна сесия - Пловдив


По преподавател:


ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ

Условна сесия - Катедра "Икономикс" - част 1част 2

Условна сесия - Катедра "Финанси"