Изпитна сесия - Пловдив


По преподавател:


ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ

Условна сесия - Катедра "Икономикс"

Условна сесия - Катедра "Финанси"