Събития от 25.11.2019 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Четвърта международна научна конференция  „Съвременни тенденции, проблеми и иновации  във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

25.11.2019 г. 22:02:43 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите  „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“

25.11.2019 г. 17:20:57 ч.

Ден на доброволеца в/от УНСС

Ден на доброволеца в/от УНСС

25.11.2019 г. 17:11:51 ч.

Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество”

Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество”

25.11.2019 г. 16:16:46 ч.

Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар

Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар

25.11.2019 г. 14:48:26 ч.

Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си

25.11.2019 г. 13:55:43 ч.

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

25.11.2019 г. 13:19:12 ч.

Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство

Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство

25.11.2019 г. 12:43:57 ч.