RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс"

Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс"

18.10.2019 г. 21:53:46 ч.

Дипломираха се студентите от специалност „Право“

Дипломираха се студентите от специалност „Право“

18.10.2019 г. 21:42:05 ч.

Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“

Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“

18.10.2019 г. 21:30:56 ч.

Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“

Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“

17.10.2019 г. 16:10:23 ч.

Участие на наш преподавател в международни форуми

Участие на наш преподавател в международни форуми

17.10.2019 г. 16:05:00 ч.

Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19

Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19

11.10.2019 г. 11:47:02 ч.

Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност  с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

10.10.2019 г. 10:06:14 ч.

Ректорът на Американския колеж – Скопие посети УНСС

Ректорът на Американския колеж – Скопие посети УНСС

9.10.2019 г. 16:08:11 ч.

Проф. Стати Статев се срещна с посланика на Иран

Проф. Стати Статев се срещна с посланика на Иран

9.10.2019 г. 16:00:17 ч.

Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “

Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “

8.10.2019 г. 13:53:07 ч.