Събития от -и месец 10, 2017 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“

Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“

31.10.2017 г. 15:05:31 ч.

Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology"

Студенти от специалност "Бизнес икономика с преподаване на английски език" посетиха „DXC Technology"

31.10.2017 г. 13:09:01 ч.

Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

31.10.2017 г. 12:15:59 ч.

Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact

Пресконференция за трите български проекта, спечелили финансиране от глобалната инициатива PMI Impact

30.10.2017 г. 14:43:07 ч.

Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз"

Наши студенти с отличия като най-добри юристи в "Модел на Европейския съюз"

30.10.2017 г. 10:00:00 ч.

Студенти от УНСС обсъдиха българското председателство на Съвета на ЕС

Студенти от УНСС обсъдиха българското председателство на Съвета на ЕС

30.10.2017 г. 09:16:42 ч.

Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

28.10.2017 г. 16:17:37 ч.

20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“

26.10.2017 г. 16:05:13 ч.

Информационен ден - възможности за работа и стаж

Информационен ден - възможности за работа и стаж

26.10.2017 г. 15:16:07 ч.

Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+

Информационна среща за студентски обмен с Университета в Тилбург, Холандия, по програма Еразъм+

26.10.2017 г. 14:14:28 ч.