RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие
Възможности за участие в  програмата за  „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език

Възможности за участие в програмата за „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език

7.3.2019 г. 15:09:42 ч.

Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification”

Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification”

7.3.2019 г. 09:30:56 ч.

Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“

Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“

7.3.2019 г. 13:47:10 ч.

Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК

Меморандум за сътрудничество между УНСС и БЧК

6.3.2019 г. 17:41:20 ч.

Лекция на тема „МСФО 16 Лизинг – съществени промени в отчитането на наеми“

Лекция на тема „МСФО 16 Лизинг – съществени промени в отчитането на наеми“

6.3.2019 г. 17:28:02 ч.

Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“

Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“

6.3.2019 г. 12:19:13 ч.

Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика

Сертификати за победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика

27.2.2019 г. 16:37:00 ч.

Рамков договор за сътрудничество 	между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД

27.2.2019 г. 16:08:18 ч.

Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство

Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство

25.2.2019 г. 14:01:00 ч.

Национално състезание по приложна информатика и статистика

Национално състезание по приложна информатика и статистика

24.2.2019 г. 16:01:36 ч.