RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките  на ОИСР - българската перспектива“

Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“

17.10.2018 г. 16:35:00 ч.

Общоикономическият факултет отбеляза  60-годишнината от своето създаване

Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване

17.10.2018 г. 15:45:00 ч.

Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“

Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“

17.10.2018 г. 14:25:00 ч.

УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“

УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“

15.10.2018 г. 16:34:59 ч.

Публична лекция на проф. Марио Лозано

Публична лекция на проф. Марио Лозано

15.10.2018 г. 12:52:52 ч.

70 години катедра „Индустриален бизнес“

70 години катедра „Индустриален бизнес“

15.10.2018 г. 12:36:08 ч.

Четвърта международна научна конференция  по икономически и парични проблеми

Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми

15.10.2018 г. 12:23:06 ч.

Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР

Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР

12.10.2018 г. 13:46:57 ч.

Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“

Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“

12.10.2018 г. 10:10:47 ч.

В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование

В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование

11.10.2018 г. 13:12:52 ч.