RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти

Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти

26.11.2019 г. 16:58:53 ч.

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

26.11.2019 г. 16:50:24 ч.

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

26.11.2019 г. 15:49:29 ч.

Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев

Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев

26.11.2019 г. 13:47:22 ч.

Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването  на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

26.11.2019 г. 13:40:00 ч.

И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

26.11.2019 г. 11:50:07 ч.

Четвърта международна научна конференция  „Съвременни тенденции, проблеми и иновации  във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

25.11.2019 г. 22:02:43 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите  „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“

25.11.2019 г. 17:20:57 ч.

Ден на доброволеца в/от УНСС

Ден на доброволеца в/от УНСС

25.11.2019 г. 17:11:51 ч.

Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество”

Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество”

25.11.2019 г. 16:16:46 ч.