RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Дипломираха се бакалаврите от катедра  „Маркетинг и стратегическо планиране“

Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

5.12.2019 г. 15:31:51 ч.

Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение)

Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение)

5.12.2019 г. 10:23:21 ч.

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

5.12.2019 г. 10:11:09 ч.

Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“

Кръгла маса „Устойчиво развитие на българската филмова индустрия“

5.12.2019 г. 10:10:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от специалност  „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

5.12.2019 г. 10:00:30 ч.

Осмодекемврийски спортен празник на УНСС

Осмодекемврийски спортен празник на УНСС

4.12.2019 г. 16:04:47 ч.

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“

4.12.2019 г. 16:00:00 ч.

Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България

Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България

4.12.2019 г. 13:52:41 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“

3.12.2019 г. 14:07:02 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“  получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си

3.12.2019 г. 10:11:26 ч.