RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие
Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти

Ректорът връчи стипендии „Нели и Робърт Гипсън“ на наши студенти

26.11.2019 г. 16:58:53 ч.

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“

26.11.2019 г. 16:50:24 ч.

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“

26.11.2019 г. 15:49:29 ч.

Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев

Наша студентка спечели Националния конкурс за проучване на живота и делото на Петър Увалиев

26.11.2019 г. 13:47:22 ч.

Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването  на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

Заключителна конференция по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения“

26.11.2019 г. 13:40:00 ч.

Бакалаврите и магистрите  от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си

23.11.2019 г. 10:44:49 ч.

Четвърта международна научна конференция  „Съвременни тенденции, проблеми и иновации  във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“

25.11.2019 г. 22:02:43 ч.

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

25.11.2019 г. 13:19:12 ч.

Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство

Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство

25.11.2019 г. 12:43:57 ч.

Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика  и предизвикателствата пред политическата икономия“

Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“

23.11.2019 г. 15:39:20 ч.