Събития от -и месец 11, 2017 година

Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

XXV симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“

28.11.2017 г. 14:31:39 ч.

Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си

Бакалаври и магистри от катедра "Управление" получиха дипломите си

29.11.2017 г. 15:18:48 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се дипломираха

Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се дипломираха

5.11.2017 г. 11:43:17 ч.

Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха

Бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” се дипломираха

10.11.2017 г. 09:50:06 ч.

Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката"

Бизнес мастър клас "Сглоби теорията с практиката"

28.11.2017 г. 16:05:30 ч.

Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс"

Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс"

7.11.2017 г. 11:20:28 ч.

Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет

Дипломираха се абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет

23.11.2017 г. 13:02:38 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“

3.11.2017 г. 12:00:42 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация”

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация”

29.11.2017 г. 13:44:05 ч.

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие"

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалност "Регионално развитие"

28.11.2017 г. 12:09:35 ч.