RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие desc
Юридическият факултет изпрати своите абсолвенти

Юридическият факултет изпрати своите абсолвенти

25.3.2015 г. 13:30:00 ч.

Юридическият факултет вече с алумни клуб

Юридическият факултет вече с алумни клуб

2.11.2011 г. 00:00:00 ч.

Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България

Юридическият елит дискутира върху европейското бъдеще на България

30.11.2012 г. 19:41:03 ч.

Юлиан Вучков е удостоен със званието „почетен професор по теория на художествената култура“

Юлиан Вучков е удостоен със званието „почетен професор по теория на художествената култура“

28.3.2013 г. 13:37:14 ч.

Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

Юбилейно честване на катедра "Логистика" и международна научна конференция "Логистиката в променящия се свят"

17.10.2016 г. 16:07:32 ч.

Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт"

Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт"

31.10.2014 г. 10:35:25 ч.

Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят"

Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят"

16.11.2017 г. 15:36:18 ч.

Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“

Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“

21.11.2014 г. 15:29:14 ч.

Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“

Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“

19.11.2015 г. 16:09:03 ч.

Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“

Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“

17.10.2013 г. 16:05:38 ч.