Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

Разглеждате снимки от Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

Вижте пълен текст на Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати  Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите.

Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите.

Страница:

Галерия снимки от Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет ...