Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България

сряда, 07 март 2012 0:00

Разглеждате снимки от Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България

Вижте пълен текст на Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Галерия снимки от Проф. Стати Статев е избран за заместник-председател на Съвета на ректорите на в ...