Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва

понеделник, 02 декември 2019 12:49

Разглеждате снимки от Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва

Вижте пълен текст на Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва

Уебинарът беше открит от проф. дтн Александър Илински, декан на факултет „Международни финанси“ на Финансовия университет, и от доц. Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС. Студентите бяха приветствани и от г-жа Мария Аракчеева, ръководител на Лабораторията по международни финанси на Финансовия университет, и от ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.  

Уебинарът беше открит от проф. дтн Александър Илински, декан на факултет „Международни финанси“ на Финансовия университет, и от доц. Михаил Мусов, главен секретар по международното сътрудничество на УНСС. Студентите бяха приветствани и от г-жа Мария Аракчеева, ръководител на Лабораторията по международни финанси на Финансовия университет, и от ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.  

Страница:

Галерия снимки от Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва  ...