Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология”

Разглеждате снимки от Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология”

Вижте пълен текст на Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология”

Целта на Деня на отворените врати на катедра „Икономическа социология” е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл.ас. д-р Тодорка Кинева, която откри събитието, проведено на 19 март т.г.

Целта на Деня на отворените врати на катедра „Икономическа социология” е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща професионална реализация. Това заяви научният секретар на катедрата гл.ас. д-р Тодорка Кинева, която откри събитието, проведено на 19 март т.г.

Страница:

Галерия снимки от Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” ...