Докторанти и млади преподаватели се обучаваха по програма на CERGE-EI

петък, 01 февруари 2019 11:10

Разглеждате снимки от Докторанти и млади преподаватели се обучаваха по програма на CERGE-EI

Вижте пълен текст на Докторанти и млади преподаватели се обучаваха по програма на CERGE-EI

За първи път в УНСС се проведе обучение по Програмата за развитие на преподавателски умения за докторанти и млади преподаватели на CERGE-EI<b> </b>(CERGE-EI Teaching Development Program: Teaching Principles and Practices). Обучението се проведе на английски език от преподавателите Deborah Novakova, Andrea Downing, Grayson Krueger и Karin Krummenacher от <a href="https://www.cerge-ei.cz/people/faculty-and-researchers#academic-skills-center" target="_blank">Центъра за развитие на академични умения</a> към <a href="https://www.cerge-ei.cz/" target="_blank">CERGE-EI</a> в Прага (<i>на снимката долу</i>). От 2017 г. те се занимават с трансфер на знания и преподавателски умения към млади преподаватели и докторанти в целия регион на Централна и Източна Европа.

За първи път в УНСС се проведе обучение по Програмата за развитие на преподавателски умения за докторанти и млади преподаватели на CERGE-EI (CERGE-EI Teaching Development Program: Teaching Principles and Practices). Обучението се проведе на английски език от преподавателите Deborah Novakova, Andrea Downing, Grayson Krueger и Karin Krummenacher от Центъра за развитие на академични умения към CERGE-EI в Прага (на снимката долу). От 2017 г. те се занимават с трансфер на знания и преподавателски умения към млади преподаватели и докторанти в целия регион на Централна и Източна Европа.

В програмата участваха 30 млади преподаватели и докторанти от УНСС. През първите два дни те се обучаваха как да преподават, как да стимулират студентите да посещават редовно учебните занятия, как да разпознават и избягват плагиатството и защо е нужно това. През &nbsp;третия и четвъртия ден на&nbsp; програмата участниците бяха разделени на три групи, във всяка от които се обучаваха (в съчетание с&nbsp; практически уоркшопове) как да се справят с трудна аудитория и как да оценяват работата на студентите и колегите си. В последния ден на семинара докторантите и младите преподаватели споделиха своите впечатления от програмата и участието си в нея.

В програмата участваха 30 млади преподаватели и докторанти от УНСС. През първите два дни те се обучаваха как да преподават, как да стимулират студентите да посещават редовно учебните занятия, как да разпознават и избягват плагиатството и защо е нужно това. През  третия и четвъртия ден на  програмата участниците бяха разделени на три групи, във всяка от които се обучаваха (в съчетание с  практически уоркшопове) как да се справят с трудна аудитория и как да оценяват работата на студентите и колегите си. В последния ден на семинара докторантите и младите преподаватели споделиха своите впечатления от програмата и участието си в нея.

В програмата участваха 30 млади преподаватели и докторанти от УНСС. През първите два дни те се обучаваха как да преподават, как да стимулират студентите да посещават редовно учебните занятия, как да разпознават и избягват плагиатството и защо е нужно това. През &nbsp;третия и четвъртия ден на&nbsp; програмата участниците бяха разделени на три групи, във всяка от които се обучаваха (в съчетание с&nbsp; практически уоркшопове) как да се справят с трудна аудитория и как да оценяват работата на студентите и колегите си. В последния ден на семинара докторантите и младите преподаватели споделиха своите впечатления от програмата и участието си в нея.

В програмата участваха 30 млади преподаватели и докторанти от УНСС. През първите два дни те се обучаваха как да преподават, как да стимулират студентите да посещават редовно учебните занятия, как да разпознават и избягват плагиатството и защо е нужно това. През  третия и четвъртия ден на  програмата участниците бяха разделени на три групи, във всяка от които се обучаваха (в съчетание с  практически уоркшопове) как да се справят с трудна аудитория и как да оценяват работата на студентите и колегите си. В последния ден на семинара докторантите и младите преподаватели споделиха своите впечатления от програмата и участието си в нея.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Организатори на обучението, осъществено с подкрепата на ректорското ръководство и на CERGE-EI, бяха гл. ас. д-р Петър Станков и ас. д-р Иван Божикин.

Галерия снимки от Докторанти и млади преподаватели  се обучаваха по програма на CERGE-EI ...