Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека

сряда, 30 януари 2019 13:52

Разглеждате снимки от Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека

Вижте пълен текст на Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека

Дванадесет комплекта книги от областта на правото, маркетинга, бизнеса, мениджмънта и програмирането дари Младежкият бизнес клуб на библиотеката на УНСС. В писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев президентът на неправителствената организация г-н Николай Неков посочва, че приоритетната дейност на клуба е да осъществява връзка между студентите, бизнеса и академичната среда. Клубът, който води началото си от УНСС, изразява и своята признателност към нашия университет за сътрудничеството през годините.

Дванадесет комплекта книги от областта на правото, маркетинга, бизнеса, мениджмънта и програмирането дари Младежкият бизнес клуб на библиотеката на УНСС. В писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев президентът на неправителствената организация г-н Николай Неков посочва, че приоритетната дейност на клуба е да осъществява връзка между студентите, бизнеса и академичната среда. Клубът, който води началото си от УНСС, изразява и своята признателност към нашия университет за сътрудничеството през годините.

Страница:

Галерия снимки от Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека ...