28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

Разглеждате снимки от 28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

Вижте пълен текст на 28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

Свидетелства за академичната длъжност &bdquo;професор&ldquo; получиха: <b>проф. д-р Христина Николова</b> (катедра &bdquo;Икономика на транспорта и енергетиката&ldquo;), <b>проф. д-р Албена Митева</b> (катедра &bdquo;Икономика на природните ресурси&ldquo;), <b>проф. д-р Владя Борисова</b> (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), <b>проф. д-р Димитър Ненков</b> (катедра &bdquo;Финанси&ldquo;), <b>проф. д-р Мирослава Раковска</b> (ръководител на катедра &bdquo;Логистика и верига на доставките&ldquo;), <b>проф. д.н. Ивайло Христов</b> (катедра &bdquo;Медии и обществени комуникации&ldquo;), <b>проф. д-р Мария Маркова</b> (Институт по творчески индустрии и бизнес), <b>проф. д-р Даниела Иванова</b> (катедра &bdquo;Икономика на природните ресурси&ldquo;) и <b>проф. д-р Елка Василева</b> (катедра &bdquo;Икономика на природните ресурси&ldquo;).

Свидетелства за академичната длъжност „професор“ получиха: проф. д-р Христина Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков (катедра „Финанси“), проф. д-р Мирослава Раковска (ръководител на катедра „Логистика и верига на доставките“), проф. д.н. Ивайло Христов (катедра „Медии и обществени комуникации“), проф. д-р Мария Маркова (Институт по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Даниела Иванова (катедра „Икономика на природните ресурси“) и проф. д-р Елка Василева (катедра „Икономика на природните ресурси“).

Страница:

Галерия снимки от 28 преподаватели получиха свидетелства  за академичните длъжности „професор“ и „ ...