Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха

Разглеждате снимки от Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха

Вижте пълен текст на Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха

Поздравявам ви от името на деканското ръководство за дипломирането, което е един от най-хубавите моменти във вашия живот, заяви проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет и директор на Центъра по дистанционно обучение, при връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“.

Поздравявам ви от името на деканското ръководство за дипломирането, което е един от най-хубавите моменти във вашия живот, заяви проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет и директор на Центъра по дистанционно обучение, при връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“.

Страница:

Галерия снимки от Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски ез ...