Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“

Разглеждате снимки от Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“

Вижте пълен текст на Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“

От 27 до 31 октомври в Университета за национално и световно стопанство се проведе международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“. Конференцията се организира в рамките на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

От 27 до 31 октомври в Университета за национално и световно стопанство се проведе международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“. Конференцията се организира в рамките на проекта „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя проекти, посветени на борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

Страница:

Галерия снимки от Международна конференция „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея прес ...