Наши преподаватели участваха в Евразийски форум

Разглеждате снимки от Наши преподаватели участваха в Евразийски форум

Вижте пълен текст на Наши преподаватели участваха в Евразийски форум

Доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага.

Доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - Прага.

Страница:

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в Евразийски форум ...