Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа

Разглеждате снимки от Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа

Вижте пълен текст на Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра практика от Асоциацията на пощенските оператори в Европа

По време на изпълнението на проекта „Студентски практики“ – фаза 1, УНСС сключи 3 200 договора на студенти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда при водещи работодатели. На 29 ноември т.г. приключва платеният стаж на последните 200 студенти. В рамките на този проект много активно участие по привличане на наши студенти взеха „Български пощи“ ЕАД - практическо обучение преминаха успешно 54 студенти от различни професионални направления и специалности.

По време на изпълнението на проекта „Студентски практики“ – фаза 1, УНСС сключи 3 200 договора на студенти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда при водещи работодатели. На 29 ноември т.г. приключва платеният стаж на последните 200 студенти. В рамките на този проект много активно участие по привличане на наши студенти взеха „Български пощи“ ЕАД - практическо обучение преминаха успешно 54 студенти от различни професионални направления и специалности.

Страница:

Галерия снимки от Стажовете на студенти от УНСС в „Български пощи“ ЕАД представени като добра прак ...